Hoe verwijder ik een enkel breekpunt met GDB?

Ik kan een breekpunt in GDB toevoegen met:

b <filename>:<line no>

Hoe kan ik een bestaand onderbrekingspunt op een bepaalde locatie verwijderen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Probeer deze (referentie):

clear linenum
clear filename:linenum

Antwoord 2, autoriteit 96%

U kunt breekpunten weergeven met:

info break

Hiermee worden alle onderbrekingspunten weergegeven. Vervolgens kan een breekpunt worden verwijderd door het bijbehorende nummer:

del 3

Bijvoorbeeld:

(gdb) info b
 Num   Type      Disp Enb Address  What
 3   breakpoint   keep y  0x004018c3 in timeCorrect at my3.c:215
 4   breakpoint   keep y  0x004295b0 in avi_write_packet atlibavformat/avienc.c:513
 (gdb) del 3
 (gdb) info b
 Num   Type      Disp Enb Address  What
 4   breakpoint   keep y  0x004295b0 in avi_write_packet atlibavformat/avienc.c:513

Antwoord 3, autoriteit 15%

U kunt alle onderbrekingspunten verwijderen met

del <start_breakpoint_num> - <end_breakpoint_num>

Om het start_breakpoint_numen end_breakpoint_numte bekijken, gebruik je:

info break

Antwoord 4, autoriteit 4%

Gebruik:

clear fileName:lineNum  // Removes all breakpoints at the specified line.
delete breakpoint number // Delete one breakpoint whose number is 'number'

Other episodes