Hoe verbind je de lokale map met de Git-repository en begin je met het maken van wijzigingen in branches?

Ik ben nieuw in bronbeheer; in het verleden heb ik handmatig een back-up gemaakt van kopieën van bestanden en wijzigingen aangebracht in klonen en vervolgens handmatig wijzigingen overgebracht naar hoofdbestanden nadat er fouten zijn opgetreden. Ik realiseer me dat dit vergelijkbaar is met hoe branches werken met Git-repositories, maar ik heb er nog nooit een gebruikt.

Ik heb Git gedownload, een account gemaakt op GitLab en een nieuw project gestart. Mijn site wordt gehost op een lokale server en mijn bestanden worden lokaal opgeslagen. Hoe verbind ik deze bestanden met een Git-repository en ga ik verder met ontwikkelen met branches?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Om een ​​project te registreren als een lokale Git-repository, moet u eerst het volgende commando uitvoeren op uw projecthoofdmap:

git init

Hiermee wordt een map .gitgemaakt in de hoofdmap van uw project en kunt u Git in die repository gaan gebruiken.


Als je je lokale Git-repository naar een externe Git-server wilt “pushen” (in jouw geval naar GitLab), moet je eerst de volgende opdracht uitvoeren:

git remote add origin <Repository_Location>

Je kunt originnoemen wat je maar wilt, maar originis de standaardnaam voor Git remote repositories. <Repository_Location>is de URL naar uw externe repository. Als ik bijvoorbeeld een nieuw project had met de naam MyNewProjectdat ik naar GitLab wilde pushen, zou ik het volgende doen:

git remote add origin https://gitlab.com/Harmelodic/MyNewProject.git

U kunt vervolgens uw wijzigingen van uw lokale computer naar uw externe opslagplaats “pushen” met de volgende opdracht:

git push origin <branch_name>

waarbij vertakkingsnaam de naam is van de vertakking die u wilt pushen, b.v. master.


Je kunt hier een goede beginnershandleiding voor Git vinden.


Antwoord 2

Idk indien nodig, maar ik heb mijn lokale map altijd dezelfde naam gegeven als de externe repo.

Ook, voorafgaand aan een git push, probeer ik om

“git pull origin master”

om de laatste code in de repository te krijgen. Dan kan ik mijn wijzigingen overdragen en vastleggen.

totale tekst van GitHub:

echo “# xyz_repo” >> README.md

git init

git add README.md

git commit -m “eerste commit”

git branch -M main

git remote origin toevoegen

https://github.com/mikeyj777/Coursera_DataStructsAndAlgos.git

git push -u origin main

Other episodes