Hoe verander je een kolomnaam in een Ecto-model met een migratie?

Kent iemand (of kan) een voorbeeld geven van hoe een tabelkolomnaam kan worden gewijzigd met behulp van de ecto DSL

Ik vermoed dat ik gewoon mix ecto.gen.migration gebruik, maar dan zou ik het lege gemaakte bestand gewoon invullen met mijn aangepaste code (zo ja, hoe zou je een kolomnaam bewerken, de documenten tonen wijzigen om de kolomtype)

of is er een opdrachtregelvlag die ik kan doorgeven om de migratiecode voor mij te genereren?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Je kunt dat nu doen met Ecto.Migration.rename/3:

rename table(:posts), :title, to: :summary

Antwoord 2, autoriteit 6%

We hebben nog geen optie om kolommen te hernoemen. U moet uw databasedocumentatie raadplegen en een SQL-statement uitgeven met execute.

Other episodes