Hoe verander je de opmaakopties in Visual Studio Code?

Ik weet dat je code kunt formatteren met Ctrl+F/ Cmd+Fin Visual Studio Code, maar hoe verander je de opmaakopties voor elke taal?

In Visual Studio 2013 kan ik bijvoorbeeld de compacte modus voor CSS kiezen.

Is er nog een verborgen JSON-bestand om dat te doen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

2022 bijwerken

Oplossing A:

Druk op Ctrl+Shift+P

Typ vervolgens Format Document With...

Klik aan het einde van de lijst op Configure Default Formatter...

Je kunt nu je favoriete verfraaiing uit de lijst kiezen.

Oplossing B:

ga naar file -> preferences -> settingszoek naar format,
aan de linkerkant, klik op Text Editor, het allereerste item aan de rechterkant is Editor: Default Formatteruit de vervolgkeuzelijst kunt u elke documentformatter kiezen die u eerder hebt geïnstalleerd.


Antwoord 2, autoriteit 13%

Als we het hebben over Visual Studio Codetegenwoordig stel een standaard formatterin je settings.json:

 // Defines a default formatter which takes precedence over all other formatter settings. 
 // Must be the identifier of an extension contributing a formatter.
 "editor.defaultFormatter": null,

Wijs naar de identifier van een geïnstalleerde extensie, d.w.z.

"editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"

U kunt dit ook formaatspecifiekdoen:

"[html]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
},
"[scss]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
},
"[sass]": {
  "editor.defaultFormatter": "michelemelluso.code-beautifier"
},

Ook zie hier.


U kunt ook andere toetsen toewijzen voor verschillende formattersin uw sneltoetsen (keybindings.json). Standaard staat er:

{
 "key": "shift+alt+f",
 "command": "editor.action.formatDocument",
 "when": "editorHasDocumentFormattingProvider && editorHasDocumentFormattingProvider && editorTextFocus && !editorReadonly"
}

Ten slotte, als u besluit de Prettier-plug-in en prettier.rcte gebruiken, en u wilt bijvoorbeeld een andere inspringing voor html, scss, json…

{
  "semi": true,
  "singleQuote": false,
  "trailingComma": "none",
  "useTabs": false,
  "overrides": [
    {
      "files": "*.component.html",
      "options": {
        "parser": "angular",
        "tabWidth": 4
      }
    },
    {
      "files": "*.scss",
      "options": {
        "parser": "scss",
        "tabWidth": 2
      }
    },
    {
      "files": ["*.json", ".prettierrc"],
      "options": {
        "parser": "json",
        "tabWidth": 4
      }
    }
  ]
}

Antwoord 3, autoriteit 12%

Ik vond net deze extensie genaamd beautifyop de Market Place en ja, het is een ander config\settings-bestand. 🙂

Verfraai javascript, JSON, CSS, Sass en HTML in Visual Studio Code.

VS Code gebruikt intern js-beautify, maar mist de mogelijkheid om:
wijzig de stijl die u wilt gebruiken. Deze extensie maakt hardlopen mogelijk
js-beautify in VS-code, EN het respecteren van elk .jsbeautifyrc-bestand in de
open de padboom van het bestand om uw codestijl te laden. Ren met F1 Beautify
(om een ​​selectie mooier te maken) of F1 Beautify-bestand.

Voor hulp bij de instellingen in de .jsbeautifyrc zie Settings.md

Hier is de GitHub-repository: https://github.com/HookyQR/VSCodeBeautify


Antwoord 4, autoriteit 11%

Bewerken:

Dit wordtnu ondersteund (vanaf 2019). Zie sajad saderi’s antwoord hierondervoor instructies.

Nee, dit wordt momenteel niet ondersteund(in 2015).


Antwoord 5, autoriteit 5%

Je kunt enkele wijzigingen aanbrengen via de “Instellingen”. Javascript-regels beginnen bijvoorbeeld met “javascript.format”. Maar voor geavanceerde opmaakcontrole moet je nog steeds enkele extensies gebruiken.

Regelinstellingen voor de opdracht opmaakcode


Antwoord 6, autoriteit 3%

Een oplossing die voor mij werkt (juli 2017), is om ESLint te gebruiken . Zoals iedereen weet, kun je de linter op meerdere manieren gebruiken, wereldwijd of lokaal. Ik gebruik het lokaal en met de Google-stijlgids. De manier waarop ik het instel is als volgt…

 • cd to your working directory
 • npm init
 • npm install --save-dev eslint
 • node_modules/.bin/eslint --init
 • I use google style and json config file

Nu heb je een .eslintrc.jsonbestand in de root van je werkmap. Je kunt dat bestand openen en naar wens aanpassen met behulp van de eslint-regels. Vervolgens cmd+,om de vscodesysteemvoorkeuren te openen. Typ in de zoekbalk eslinten zoek naar "eslint.autoFixOnSave": false. Kopieer de instelling en plak deze in het gebruikersinstellingenbestand en verander falsein true. Ik hoop dat dit iemand kan helpen die vscodegebruikt.


Antwoord 7, autoriteit 2%

Zojuist is mij hetzelfde overkomen. Ik heb mooier ingesteld als de standaardformatter in Instellingen en het begon weer te werken. Mijn standaardformatter was null.

VSCODE standaardformatter instellen

Bestand -> Voorkeuren -> Instellingen (voor Windows)
Code -> Voorkeuren -> Instellingen (voor Mac)

Zoek naar “Standaardformatter”. In de vervolgkeuzelijst wordt mooier weergegeven als esbenp.prettier-vscode.

VSCODE Editor-optie


Antwoord 8, autoriteit 2%

Als u specifiek C# (OmniSharp) opmaakinstellingen wilt wijzigen, kunt u een json-bestand gebruiken:
Gebruiker:~/.omnisharp/omnisharp.jsonof %USERPROFILE%\.omnisharp\omnisharp.json
Werkruimte:omnisharp.jsonbestand in de werkmap waarnaar OmniSharp is verwezen.

Voorbeeld:

{
 "FormattingOptions": {
  "NewLinesForBracesInMethods": false,
  "NewLinesForBracesInProperties": false,
  "NewLinesForBracesInAccessors": false,
  "NewLinesForBracesInAnonymousMethods": false,
  "NewLinesForBracesInControlBlocks": false,
  "NewLinesForBracesInObjectCollectionArrayInitializers": false,
  "NewLinesForBracesInLambdaExpressionBody": false
 }
}

Details over dit bericht| omnisharp.json schema(het staat al in vscode, je kunt het gewoon CTRL+SPACE)

Andere taalextensies kunnen vergelijkbare bestanden hebben om deze in te stellen.

Other episodes