Hoe update ik Homebrew?

Toen ik rende:

brew update

Ik kreeg een bericht dat het een lege repository initialiseerde in /usr/local/.git/, daarna kreeg ik deze foutmelding:


Antwoord 1, autoriteit 100%

  • cd /usr/local
  • git status
  • Gooi alle wijzigingen weg (tenzij je echt wilt proberen om je aan Homebrew te binden – waarschijnlijk niet)
  • git statustotdat het schoon is
  • brew update

Antwoord 2, autoriteit 14%

Als alternatief kunt u brewupdaten door het opnieuw te installeren. (Denk dat ik dit deed omdat El Capitan iets heeft veranderd)

Opmerking: dit is een hardhandige aanpak die alle via brew geïnstalleerde applicaties zal verwijderen!

Probeer brew a fresh te installeren en hij zal je vertellen hoe je de installatie ongedaan kunt maken.

Op het oorspronkelijke moment van schrijven om te verwijderen:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/uninstall)"

Bewerken:Vanaf 2020 om te verwijderen:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/uninstall.sh)"

Antwoord 3, autoriteit 9%

Vanaf 2021 kun je gewoon brew updategebruiken die homebrew zelf update.

Other episodes