Hoe u de huidige tijd kunt krijgen met jQuery

De volgende rendementen in Microseconden, bijvoorbeeld 4565212462.

alert( $.now() );

Hoe kan ik het converteren naar een menselijk leesbaar tijdformaat, zoals (uren: minuten: seconden) ?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

U kunt dit leuk proberen:

new Date($.now());

Gebruik ook JavaScript, kunt u dit doen:

var dt = new Date();
var time = dt.getHours() + ":" + dt.getMinutes() + ":" + dt.getSeconds();
document.write(time);

Antwoord 2, Autoriteit 19%

U moet alle “nummers” handmatig halen

Zoals dit:

var currentdate = new Date(); 
  var datetime = "Now: " + currentdate.getDate() + "/"
        + (currentdate.getMonth()+1) + "/" 
        + currentdate.getFullYear() + " @ " 
        + currentdate.getHours() + ":" 
        + currentdate.getMinutes() + ":" 
        + currentdate.getSeconds();
document.write(datetime);

Antwoord 3, Autoriteit 12%

Converteer een DateObject naar een string, met behulp van een van Date.prototype‘S Conversion Getters , bijvoorbeeld:

var d = new Date();
d+'';         // "Sun Dec 08 2013 18:55:38 GMT+0100"
d.toDateString();   // "Sun Dec 08 2013"
d.toISOString();    // "2013-12-08T17:55:38.130Z"
d.toLocaleDateString() // "8/12/2013" on my system
d.toLocaleString()   // "8/12/2013 18.55.38" on my system
d.toUTCString()    // "Sun, 08 Dec 2013 17:55:38 GMT"

of, als u het meer aangepast wilt, bekijk De lijst met Date.prototype‘S GETTER-methoden .


Antwoord 4, Autoriteit 8%

U hoeft geen jQuery voor dit te gebruiken!

De Native JavaScript implementatie is Date.now().

Date.now()en $.now()retourneren dezelfde waarde:

Date.now(); // 1421715573651
$.now();  // 1421715573651
new Date(Date.now())  // Mon Jan 19 2015 20:02:55 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
new Date($.now());   // Mon Jan 19 2015 20:02:55 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

.. en als u wilt dat de tijd is geformatteerd in HH-MM-SS:

var now = new Date(Date.now());
var formatted = now.getHours() + ":" + now.getMinutes() + ":" + now.getSeconds();
// 20:10:58

Antwoord 5, Autoriteit 6%

.clock {
width: 260px;
margin: 0 auto;
padding: 30px;
color: #FFF;background:#333;
}
.clock ul {
width: 250px;
margin: 0 auto;
padding: 0;
list-style: none;
text-align: center
}
.clock ul li {
display: inline;
font-size: 3em;
text-align: center;
font-family: "Arial", Helvetica, sans-serif;
text-shadow: 0 2px 5px #55c6ff, 0 3px 6px #55c6ff, 0 4px 7px #55c6ff
}
#Date { 
font-family: 'Arial', Helvetica, sans-serif;
font-size: 26px;
text-align: center;
text-shadow: 0 2px 5px #55c6ff, 0 3px 6px #55c6ff;
padding-bottom: 40px;
}
#point {
position: relative;
-moz-animation: mymove 1s ease infinite;
-webkit-animation: mymove 1s ease infinite;
padding-left: 10px;
padding-right: 10px
}
/* Animasi Detik Kedap - Kedip */
@-webkit-keyframes mymove 
{
0% {opacity:1.0; text-shadow:0 0 20px #00c6ff;}
50% {opacity:0; text-shadow:none; }
100% {opacity:1.0; text-shadow:0 0 20px #00c6ff; } 
}
@-moz-keyframes mymove 
{
0% {opacity:1.0; text-shadow:0 0 20px #00c6ff;}
50% {opacity:0; text-shadow:none; }
100% {opacity:1.0; text-shadow:0 0 20px #00c6ff; } 
}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
// Making 2 variable month and day
var monthNames = [ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ]; 
var dayNames= ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]
// make single object
var newDate = new Date();
// make current time
newDate.setDate(newDate.getDate());
// setting date and time
$('#Date').html(dayNames[newDate.getDay()] + " " + newDate.getDate() + ' ' + monthNames[newDate.getMonth()] + ' ' + newDate.getFullYear());
setInterval( function() {
// Create a newDate() object and extract the seconds of the current time on the visitor's
var seconds = new Date().getSeconds();
// Add a leading zero to seconds value
$("#sec").html(( seconds < 10 ? "0" : "" ) + seconds);
},1000);
setInterval( function() {
// Create a newDate() object and extract the minutes of the current time on the visitor's
var minutes = new Date().getMinutes();
// Add a leading zero to the minutes value
$("#min").html(( minutes < 10 ? "0" : "" ) + minutes);
},1000);
setInterval( function() {
// Create a newDate() object and extract the hours of the current time on the visitor's
var hours = new Date().getHours();
// Add a leading zero to the hours value
$("#hours").html(( hours < 10 ? "0" : "" ) + hours);
}, 1000); 
});
</script>
<div class="clock">
<div id="Date"></div>
<ul>
<li id="hours"></li>
<li id="point">:</li>
<li id="min"></li>
<li id="point">:</li>
<li id="sec"></li>
</ul>
</div>

Antwoord 6, Autoriteit 3%

jQuery.now()returns: nummer

Beschrijving: Retourneer een nummer dat de huidige tijd weergeeft.

Deze methode accepteert geen argumenten.

De $.now()methode is een steno voor het nummer dat wordt geretourneerd door de expressie (new Date).getTime().

http://api.jQuery.com/jQuery.now/

Het is eenvoudig om JavaScript te gebruiken:

var d = new Date();
var time = d.getHours() + ":" + d.getMinutes() + ":" + d.getSeconds();
console.log(time);

Antwoord 7, autoriteit 2%

$.now() van jQuery is een alias van new Date().getTime(), een interne Javascript-functie.

http://api.jquery.com/jquery.now/

Dit geeft het aantal seconden terug dat is verstreken sinds 1970, gewoonlijk aangeduid (niet noodzakelijk correct) als Unix Time, Epoch of Timestamp, afhankelijk van de cirkels waarin je valt. Het kan erg handig zijn voor het berekenen van het verschil tussen datums/tijden met behulp van eenvoudige wiskunde. Het heeft geen TimeZone-informatie en is altijd UTC.

http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_time

Het is niet nodig om jQuery te gebruiken, behalve deze alias, het helpt weinig anders bij het manipuleren van datum/tijd.

Als u op zoek bent naar een snelle en vuile manier om de tijd in tekst weer te geven, heeft het Javascript Date-object een “toString”-prototype dat een ISO-geformatteerde Date Time retourneert.

new Date().toString();
//returns "Thu Apr 30 2015 14:37:36 GMT+0100 (BST)"

Het is echter hoogstwaarschijnlijk dat u uw opmaak wilt aanpassen. Het Date-object heeft de mogelijkheid om uw relevante details eruit te halen, zodat u uw eigen tekenreeksrepresentatie kunt bouwen.

https://developer.mozilla.org/ nl-NL/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date

var d = new Date(); //without params it defaults to "now"
var t = d.getHours() + ":" + d.getMinutes() + ":" + d.getSeconds();
//Will return 14:37:36

Omdat je echter om een jQuery-oplossing hebt gevraagd, is het waarschijnlijk dat je met oudere browsers werkt. Als je meer specifieke dingen wilt doen, met name het interpreteren van tekenreeksen in Date-objecten (handig voor API-reacties), kun je Moment.js bekijken.

http://momentjs.com/

Dit zorgt voor compatibiliteit met meerdere browsers en heeft een sterk verbeterde opmaak zonder dat je veel strings aan elkaar hoeft te koppelen! Bijvoorbeeld:

moment().format('hh:mm:ss');
//Will return 14:37:36

Antwoord 8, autoriteit 2%

Ik gebruik momentvoor al mijn tijdmanipulatie/weergave-behoeften (zowel aan de clientzijde als node.js als je it), als je alleen een eenvoudig formaat nodig hebt, zijn de bovenstaande antwoorden voldoende, als je op zoek bent naar iets ingewikkelders, is dit de juiste keuze IMO.


Antwoord 9

<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
  function ShowLocalDate()
  {
  var dNow = new Date();
  var localdate= (dNow.getMonth()+1) + '/' + dNow.getDate() + '/' + dNow.getFullYear() + ' ' + dNow.getHours() + ':' + dNow.getMinutes();
  $('#currentDate').text(localdate)
  }
</script>
</head>
<body>
  enter code here
  <h1>Get current local enter code here Date in JQuery</h1>
  <label id="currentDate">This is current local Date Time in JQuery</p>
  <button type="`enter code here button onclick="ShowLocalDate()">Show Local DateTime</button>
</body>
</html> 

u kunt meer informatie krijgen via onderstaande link

http://www. morgantechspace.com/2013/11/Get-current-Date-time-in-JQuery.html#GetLocalDateTimeinJQuery


Antwoord 10

Probeer

console.log(
 new Date().toLocaleString().slice(9, -3)
 , new Date().toString().slice(16, -15)
);

Antwoord 11

Met behulp van JavaScript-native Date-functies kunt u krijgen uur, minutenen secondenals je wilt. Als u datum en tijd op een bepaalde manier wilt opmaken, kunt u een methode implementeren die het JavaScript Date-prototype uitbreidt.

Hier is er al een geïmplementeerd: https://github.com/jacwright/date.format


Antwoord 12

<p id="date"></p>
<script>
var d = new Date();
document.getElementById("date").innerHTML = d.toTimeString();
</script>

Antwoord 13

Voor lokale tijd in ISO8601voor SQL TIMESTAMPkunt u het volgende proberen:

var tzoffset = (new Date()).getTimezoneOffset() * 60000;
var localISOTime = (new Date(Date.now() - tzoffset))
 .toISOString()
 .slice(0, 19)
 .replace('T', ' ');
$('#mydatediv').val(localISOTime);

Antwoord 14

console.log(
 new Date().toLocaleString().slice(9, -3)
 , new Date().toString().slice(16, -15)
);

Antwoord 15

Het volgende

function gettzdate(){
  var fd = moment().format('YYYY-MM-DDTHH:MM:ss');
  return fd ; 
}

werkt voor het forceren van de huidige datum op een <input type="datetime-local">

Other episodes