Hoe tekst links uitlijnen in annotatie van ggplot2

Mijn voorbeeld is:

qplot(mtcars$mpg) + 
 annotate(geom = "text", x = 30, y = 3, label = "Some text\nSome more text")

Hoe krijg ik de tekst hier links uitgelijnd? Zodat de ‘Sommigen op één lijn liggen’.


Antwoord 1, autoriteit 100%

hjust = 0doet wat je wilt. hjuststaat voor horizontale uitvulling, 0 wordt links uitgelijnd, 0,5 wordt gecentreerd en 1 wordt rechts uitgelijnd.

qplot(mtcars$mpg) +
  annotate(geom = "text", x = 30, y = 3,
       label = "Some text\nSome more text",
       hjust = 0)

Zie ook vjustvoor verticale uitvulling.

In ggplot2zijn deze argumenten aanwezig telkens wanneer tekstvoorkeuren worden ingesteld. Ze werken voor annotate, geom_text, of in element_textbij het aanpassen van thema-opties.

Als je naar ?geom_textkijkt, kun je tekenreeksopties vinden: "left", "middle"of "right", (voor hjust), "top", "center", "bottom"voor vjust, en voor "inward"en "outward"die zich altijd naar binnen of naar buiten van het centrum zullen aanpassen.


Dit gedrag is vergelijkbaar in veel basegrafische functies, zoals het argument adjvoor par, gebruikt door text(), mtext()en title(), die vectoren van lengte 2 kunnen zijn voor de horizontale en verticale uitvullingen. Ook de hadjen padjargumenten voor axis()voor rechtvaardigingen horizontaal aan en ploodrecht op de as.

Other episodes