Hoe te controleren of er een bestand bestaat uit in een batchbestand [DUPLICEER]

Ik moet alleen een hulpprogramma uitvoeren als er een bepaald bestand bestaat. Hoe doe ik dit in Windows-batch?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

if exist <insert file name here> (
    rem file exists
) else (
    rem file doesn't exist
)

of op een enkele regel (als slechts één actie moet optreden):

if exist <insert file name here> <action>

Hiermee wordt dit bijvoorbeeld opent notitieblok op AutoExec.bat, als het bestand bestaat:

if exist c:\autoexec.bat notepad c:\autoexec.bat

Antwoord 2, Autoriteit 11%

C:\>help if

Voert voorwaardelijke verwerking uit in batchprogramma’s.

Als [NOT] ERRORLEVEL NUMMERSCOMMAND

Als [niet] string1 == string2-opdracht

Als [niet] Bestandsnaam Bestuur


Antwoord 3, Autoriteit 6%

Probeer zoiets als het volgende voorbeeld, geciteerd uit de uitvoer van IF /?op Windows XP:

als bestandsnaam bestaan. (
  del bestandsnaam.
) Anders (
  echo-bestandsnaam. missend.
)

U kunt ook controleren op een ontbrekend bestand met IF NOT EXIST.

De IFopdracht vrij krachtig is. De uitvoer van IF /?zal zorgvuldig lezen. Probeer voor die kwestie de optie /?op veel van de andere ingebouwde opdrachten voor veel verborgen edelstenen.
& nbsp;

Other episodes