Hoe stel je in Android de koptekst en naam van de navigatielade programmatisch in in het klassenbestand?

In Android studio 1.4.1 heb ik een nieuw Navigation Drawer Project gemaakt dat standaard is. Mijn probleem is dat er in dit project een nav_header_main.xml-bestand is dat bedoeld is voor de afbeelding en naam van de navigatiekop. Ik wil dat deze afbeelding en naam programmatisch worden ingesteld in mijn hoofdactiviteit in de klas. Hoe dit te doen, ik heb veel geprobeerd, maar de app crasht.

nav_header_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout    
android:layout_width="match_parent"
android:id="@+id/headerView"
android:layout_height="@dimen/nav_header_height"
android:background="@drawable/side_nav_bar"
android:gravity="bottom"
android:orientation="vertical"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark">
<ImageView
  android:id="@+id/imageView"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:paddingTop="@dimen/nav_header_vertical_spacing"
  android:src="@android:drawable/sym_def_app_icon" />
<TextView
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:paddingTop="@dimen/nav_header_vertical_spacing"
  android:text="Android Studio"
  android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1" />
<TextView
  android:id="@+id/textView"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="[email protected]" />
</LinearLayout>

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v4.widget.DrawerLayout      
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/drawer_layout"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:fitsSystemWindows="true"
tools:openDrawer="start">
<include
  layout="@layout/app_bar_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" />
<android.support.design.widget.NavigationView
  android:id="@+id/nav_view"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_gravity="start"
  android:fitsSystemWindows="true"
  app:headerLayout="@layout/nav_header_main"
  app:menu="@menu/activity_main_drawer" />
  </android.support.v4.widget.DrawerLayout>

MainActivity.Class

import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.NavigationView;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.support.v4.view.GravityCompat;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends AppCompatActivity
    implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    LinearLayout headerImageView= (LinearLayout) findViewById(R.id.headerView);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
    fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG)
            .setAction("Action", null).show();
      }
    });
    DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
    ActionBarDrawerToggle toggle = new ActionBarDrawerToggle(
        this, drawer, toolbar, R.string.navigation_drawer_open, R.string.navigation_drawer_close);
    drawer.setDrawerListener(toggle);
    toggle.syncState();
    NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view);
    navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this);
  }
  @Override
  public void onBackPressed() {
    DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
    if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.START)) {
      drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
    } else {
      super.onBackPressed();
    }
  }
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
    return true;
  }
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();
    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(),"working",Toast.LENGTH_LONG).show();
      return true;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
  @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
  @Override
  public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle navigation view item clicks here.
    int id = item.getItemId();
    if (id == R.id.nav_camara) {
      // Handle the camera action
    } else if (id == R.id.nav_gallery) {
    } else if (id == R.id.nav_slideshow) {
    } else if (id == R.id.nav_manage) {
    } else if (id == R.id.nav_share) {
    } else if (id == R.id.nav_send) {
    }
    DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
    drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
    return true;
  }
}

Antwoord 1, autoriteit 100%

NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view);
View hView = navigationView.getHeaderView(0);
TextView nav_user = (TextView) hView.findViewById(R.id.nav_name);
nav_user.setText(user);

Antwoord 2, autoriteit 21%

Zoals vermeld in de bug 190226, krijgt vanaf versie 23.1.0 koptekstindeling bekijken met:
navigationView.findViewById(R.id.navigation_header_text)werkt niet meer.

Een tijdelijke oplossing is om de koptekstweergave programmatisch op te blazen en weergave op ID te vinden vanuit de opgeblazen koptekstweergave.

Bijvoorbeeld:

View headerView = navigationView.inflateHeaderView(R.layout.navigation_header);
headerView.findViewById(R.id.navigation_header_text);

Idealiter zou er een methode getHeaderView()moeten zijn, maar deze is al voorgesteld, laten we eens kijken en wachten tot deze wordt vrijgegeven in de functie-release van de ontwerpondersteuningsbibliotheek.


Antwoord 3, autoriteit 11%

voeg geen koptekst toe in xml voeg code toe door de lay-out op te blazen

View hView = navigationView.inflateHeaderView(R.layout.nav_header_main);
ImageView imgvw = (ImageView)hView.findViewById(R.id.imageView);
TextView tv = (TextView)hView.findViewById(R.id.textview);
imgvw .setImageResource();
tv.settext("new text");

Antwoord 4, autoriteit 3%

In Kotlin

  val hView = nav_view.getHeaderView(0)
  val textViewName = hView.findViewById(R.id.textViewName) as TextView
  val textViewEmail = hView.findViewById(R.id.textViewEmail) as TextView
  val imgvw = hView.findViewById(R.id.imageView) as ImageView
  imgvw.setImageResource(R.drawable.ic_menu_gallery)

Antwoord 5

EDIT: werkt met ontwerpbibliotheek tot 23.0.1 maar werkt niet op 23.1.0

In hoofdlay-out xml heeft u NavigationViewgedefinieerd, gebruik daarbij app:headerLayoutom de koptekstweergave in te stellen.

<android.support.design.widget.NavigationView
    android:id="@+id/navigation_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="start"
    app:headerLayout="@layout/nav_drawer_header"
    app:menu="@menu/navigation_drawer_menu" />

En de @layout/nav_drawer_headerzal de plaatshouder zijn van de afbeelding en teksten.

nav_drawer_header.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="170dp"
android:orientation="vertical">
<RelativeLayout
  android:id="@+id/headerRelativeLayout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">
  <ImageView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:scaleType="fitXY"
    android:src="@drawable/background" />
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="@dimen/action_bar_size"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:background="#40000000"
    android:gravity="center"
    android:orientation="horizontal"
    android:paddingBottom="5dp"
    android:paddingLeft="16dp"
    android:paddingRight="10dp"
    android:paddingTop="5dp">
    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_marginLeft="35dp"
      android:orientation="vertical"
      android:weightSum="2">
      <TextView
        android:id="@+id/navHeaderTitle"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:textColor="@android:color/white" />
      <TextView
        android:id="@+id/navHeaderSubTitle"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
        android:textColor="@android:color/white" />
    </LinearLayout>
  </LinearLayout>
</RelativeLayout>
</LinearLayout>

En in je hoofdklas kun je omgaan met Imageviewen TextViewzoals bij normale andere weergaven.

TextView navHeaderTitle = (TextView) findViewById(R.id.navHeaderTitle);
navHeaderTitle.setText("Application Name");
TextView navHeaderSubTitle = (TextView) findViewById(R.id.navHeaderSubTitle);
navHeaderSubTitle.setText("Application Caption");

Hopelijk helpt dit.


Antwoord 6

Ik weet dat dit een oud bericht is, maar ik weet zeker dat dit iemand op weg kan helpen.

Je kunt eenvoudig het headerView-element van de navigatieweergave krijgen door dit te doen:

NavigationView mView = ( NavigationView ) findViewById( R.id.nav_view );
 if( mView != null ){
   LinearLayout mParent = ( LinearLayout ) mView.getHeaderView( 0 );
   if( mParent != null ){
    // Set your values to the image and text view by declaring and setting as you need to here. 
   }
 }

Ik hoop dat dit iemand helpt.


Antwoord 7

U kunt ook Kotlinx-functies gebruiken

val hView = nav_view.getHeaderView(0)
hView.textViewName.text = "lorem ipsum"
hView.imageView.setImageResource(R.drawable.ic_menu_gallery)

Antwoord 8

 FirebaseAuth firebaseauth = FirebaseAuth.getInstance(); 
  NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view);  //displays text of header of nav drawer.
  View headerview = navigationView.getHeaderView(0);
  TextView tt1 = (TextView) headerview.findViewById(R.id.textview_username);
  tt1.setText(firebaseauth.getCurrentUser().getDisplayName());//username of logged in user. 
  TextView tt = (TextView) headerview.findViewById(R.id.textView_emailid);
  tt.setText(firebaseauth.getCurrentUser().getEmail());  //email id of logged in user.
  final ImageView img1 = (ImageView) headerview.findViewById(R.id.imageView_userimage);
  Glide.with(getApplicationContext())
      .load(firebaseauth.getCurrentUser().getPhotoUrl()).asBitmap().atMost().error(R.drawable.ic_selfie_point_icon)  //asbitmap after load always.
      .into(new SimpleTarget<Bitmap>() {
        @Override
        public void onResourceReady(Bitmap resource, GlideAnimation<? super Bitmap> glideAnimation) {
          img1.setImageBitmap(resource);
        }
      });

Ik heb deze code zelf gemaakt met wat logica… Het werkt 100%… stem alsjeblieft op mijn ans.

De tekstweergave en afbeeldingsweergave zijn van @layout/nav_header_main.xml


Antwoord 9

Als je bindingen gebruikt, kun je dat doen

val headerView = binding.navView.getHeaderView(0)
val headerBinding = NavDrawerHeaderBinding.bind(headerView)
headerBinding.textView.text = "Your text here"

Antwoord 10

Het is een oud bericht, maar het is nieuw voor mij. Het is dus rechttoe rechtaan!
In dit deel van de code:

public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {

}
, heb ik een ImageView gekoppeld aan de LinearLayout, die de ImageView uit het onderstaande voorbeeld bevat. Let op: het is dezelfde code die je krijgt als je een nieuw project start en het sjabloon “Navigatielade-activiteit” kiest:

<ImageView
android:id="@+id/imageView"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:paddingTop="@dimen/nav_header_vertical_spacing"
android:src="@android:drawable/sym_def_app_icon" />

Ik heb de LinearLayout en ID gegeven, binnen nav_header_main.xml (in mijn geval koos ik ‘navigation_header_container’ , dus het ging als volgt:

LinearLayout lV = (LinearLayout) findViewById(R.id.navigation_header_container);
  ivCloseDrawer = (ImageView) lV.findViewById(R.id.imageView);
  ivCloseDrawer.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
  {
    @Override
    public void onClick(View v)
    {
      drawer.closeDrawer(GravityCompat.START);
    }
  });

Opmerking: ik heb een privé ImageView ivCloseDrawer bovenaan gedeclareerd, vóór onCreate (Hoofdactiviteit).


Antwoord 11

NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view);
navigationView.addHeaderView(yourview);


Antwoord 12

Dit is de methode die u kunt gebruiken om de koptekst te bekijken en de gegevens dienovereenkomstig in te stellen

val headerView: View? = navigationView.getHeaderView(0) // Index of the added headerView 
// Now you can access child views of the header view
val titleTextView: TextView? = headerView?.findViewById(R.id.titleTextView)

Antwoord 13

Voor degenen die KOTLINgebruiken:

val headerview = binding.navDrawer.getHeaderView(0)
val NavDrawheaderviewRef = NavdrawerHeaderLayoutBinding.bind(headerview)
NavDrawheaderviewRef.btnSearch.setOnClickListener
{
Toast.make(this , "Hii buddy",LENGTH_SHORT).show()  
  }

Hier:

 • navDrawer = id van mijn navigatielade
 • NavdrawerHeaderLayoutBinding
  = een func die wordt gebruikt om een ​​referentie van de headerlay-out te krijgen.
 • btnSearch = een knop aanwezig in de koptekstlay-out

Other episodes