Hoe stel ik een proxy in voor wget?

Ik wil iets downloaden met wgetmet een proxy:

HTTP Proxy: 127.0.0.1
Port: 8080

De proxy heeft geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Hoe kan ik dit doen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Voor alle gebruikers van het systeem via het /etc/wgetrcof voor de gebruiker alleen met het ~/.wgetrcbestand:

use_proxy=yes
http_proxy=127.0.0.1:8080
https_proxy=127.0.0.1:8080

of via -eopties geplaatst na de URL:

wget ... -e use_proxy=yes -e http_proxy=127.0.0.1:8080 ...

Antwoord 2, autoriteit 19%

Typ de opdrachtregel :

$ export http_proxy=http://proxy_host:proxy_port

voor geverifieerde proxy,

$ export http_proxy=http://username:[email protected]_host:proxy_port

en dan uitvoeren

$ wget fileurl

gebruik voor https gewoon https_proxy in plaats van http_proxy. Je kunt deze regels ook in je ~/.bashrc-bestand plaatsen, zodat je dit niet elke keer hoeft uit te voeren.


Antwoord 3, autoriteit 9%

de volgende mogelijke configuraties bevinden zich in /etc/wgetrcverwijder commentaar en gebruik…

# You can set the default proxies for Wget to use for http, https, and ftp.
# They will override the value in the environment.
#https_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
#http_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
#ftp_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
# If you do not want to use proxy at all, set this to off.
#use_proxy = on

Antwoord 4, autoriteit 4%

wget gebruikt omgevingsvariabelen, zoiets als dit op de opdrachtregel kan werken:

export http_proxy=http://your_ip_proxy:port/
export https_proxy=$http_proxy
export ftp_proxy=$http_proxy
export dns_proxy=$http_proxy
export rsync_proxy=$http_proxy
export no_proxy="localhost,127.0.0.1,localaddress,.localdomain.com"

Antwoord 5, autoriteit 4%

Na vele tutorials geprobeerd te hebben om mijn Ubuntu 16.04 LTS achter een geverifieerde proxy te configureren, werkte het met deze stappen:

Bewerk /etc/wgetrc:

$ sudo nano /etc/wgetrc

Geef commentaar op deze regels op:

#https_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
#http_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
#ftp_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
#use_proxy = on

Verander http://proxy.yoyodyne.com:18023/in http://username:[email protected]:port/

BELANGRIJK: Als het nog steeds niet werkt, controleer dan of uw wachtwoord speciale tekens heeft, zoals #, @, … Als dit het geval is, ontsnappen (vervang bijvoorbeeld [email protected]door passw%40rd).


Antwoord 6, autoriteit 2%

In Ubuntu 12.x heb ik de volgende regels toegevoegd in $HOME/.wgetrc

http_proxy = http://uname:[email protected]:8080

use_proxy = aan


Antwoord 7

In Debian Linux kan wget worden geconfigureerd om een proxy te gebruiken, zowel via omgevingsvariabelen als via wgetrc. In beide gevallen zijn de variabelenamen die voor HTTP- en HTTPS-verbindingen moeten worden gebruikt

http_proxy=hostname_or_IP:portNumber
https_proxy=hostname_or_IP:portNumber

Merk op dat het bestand /etc/wgetrc voorrang heeft op de omgevingsvariabelen, dus als uw systeem daar een proxy heeft geconfigureerd en u probeert de omgevingsvariabelen te gebruiken, lijken ze geen effect te hebben!


Antwoord 8

In mijn ubuntu heb ik de volgende regels in $HOME/.wgetrc gevolgd!

http_proxy = http://uname:[email protected]om:8080

use_proxy = aan


Antwoord 9

Als u wget slechts één keer met de proxy hoeft uit te voeren, is de eenvoudigste manier om dit te doen met een one-liner zoals deze:

http_proxy=http://username:[email protected]_host:proxy_port wget http://fileurl

of met een https-doel-URL:

https_proxy=http://username:[email protected]_host:proxy_port wget https://fileurl

Antwoord 10

export http_proxy=http://proxy_host:proxy_port/
export https_proxy=https://proxy_host:proxy_port/

of

export http_proxy=http://username:[email protected]_host:proxy_port/
export https_proxy=https://username:[email protected]_host:proxy_port/

Zoals alle anderen hier hebben uitgelegd, helpt deze omgevingsvariabele om proxy’s door te geven.

Opmerking:Maar houd er rekening mee dat als het wachtwoord een speciaal teken bevat, dat moet worden geconfigureerd als %<hex_value_of_special_char>.

Voorbeeld:als het wachtwoord pass#123is, moet het worden gebruikt als pass%23123in bovenstaande exportopdrachten.


Antwoord 11

In Windows – voor Fiddler zeg maar – omgevingsvariabelen gebruiken:

set http_proxy=http://127.0.0.1:8888
set https_proxy=http://127.0.0.1:8888

Antwoord 12

Voeg onderstaande regel(s) toe aan bestand ~/.wgetrcof /etc/wgetrc(maak het bestand aan als het er niet is):

http_proxy = http://[Proxy_Server]:[port]
https_proxy = http://[Proxy_Server]:[port]
ftp_proxy = http://[Proxy_Server]:[port]

Voor meer informatie, https: //www.thegeekdiary.com/how-to-use-wget-to-download-file-via-proxy/


Antwoord 13

start wget via socks5proxy met behulp van tsocks:

 1. install tsocks: sudo apt install tsocks
 2. config tsocks

  # vi /etc/tsocks.conf
  server = 127.0.0.1
  server_type = 5
  server_port = 1080
  
 3. start: tsocks wget http://url_to_get

Other episodes