Hoe sla je een data.frame op in R?

Ik heb een data.frame gemaakt in R dat niet erg groot is, maar het kost behoorlijk wat tijd om te bouwen. Ik zou het willen opslaan als een bestand, dat ik dan weer kan openen in R?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Er zijn verschillende manieren. Een manier is om save()te gebruiken om het exacte object op te slaan. bijv. voor dataframe foo:

save(foo,file="data.Rda")

Laad het dan met:

load("data.Rda")

U kunt ook write.table()of iets dergelijks gebruiken om de tabel in platte tekst op te slaan, of dput()om R-code te verkrijgen om de tabel te reproduceren .


Antwoord 2, autoriteit 50%

Als u slechts één object (uw dataframe) opslaat, kunt u ook saveRDSgebruiken.
Om op te slaan:

saveRDS(foo, file="data.Rda")

Lees het dan met:

bar <- readRDS(file="data.Rda")

Het verschil tussen saveRDSen saveis dat in de eerste slechts één object kan worden opgeslagen en dat de naam van het object niet hetzelfde hoeft te zijn nadat u het hebt geladen het.


Antwoord 3

Als u een dataframe heeft met de naam df, kunt u het eenvoudig naar dezelfde map exporteren met:

write.csv(df, "output.csv", row.names=FALSE, quote=FALSE) 

met dank aan: Peter en Ilja, UMCG, Nederland.

Other episodes