Hoe overwin je “server weigerde onze sleutel”?

Ik probeer putty in te stellen voor autologin met behulp van openbare-sleutelverificatie (gebruikte puttygen). Ik heb mijn privésleutel in Authorized_keys gezet, ik heb alle vereiste instellingen gedaan en toch krijg ik “server weigerde onze sleutel”. Wat zou de reden kunnen zijn en hoe dit probleem op te lossen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Voer deze opdrachten uit:

chmod 700 .ssh
chmod 600 .ssh/authorized_keys
chown $USER:$USER .ssh -R

Antwoord 2, autoriteit 50%

cd  /.ssh

Als het niet bestaat, maak het dan in je thuismap

mkdir .ssh

voeg uw sleutel toe met dit commando

echo "your_key" >> authorized_keys


Antwoord 3

voer deze commando’s uit waar je niet eens binnen kunt komen
chmod 700 .ssh
chmod 600 .ssh/geautoriseerde_sleutels
chown $USER:$USER .ssh -R

Other episodes