Hoe ORA-011033 op te lossen: ORACLE-initialisatie of afsluiten bezig

Als ik verbinding probeer te maken met een ORACLE-gebruiker via TOAD (Quest Software) of op een andere manier (Oracle Enterprise Manager) krijg ik deze foutmelding:

ORA-011033: ORACLE initialization or shutdown in progress


Antwoord 1, autoriteit 100%

Na wat googlen vond ik het advies om het volgende te doen, en het werkte:

SQL> startup mount
ORACLE Instance started
SQL> recover database 
Media recovery complete
SQL> alter database open;
Database altered

Antwoord 2, autoriteit 26%

Hier is mijn oplossing voor dit probleem:

SQL> Startup mount
ORA-01081: cannot start already-running ORACLE - shut it down first
SQL> shutdown abort
ORACLE instance shut down.
SQL>
SQL> startup mount
ORACLE instance started.
Total System Global Area 1904054272 bytes
Fixed Size         2404024 bytes
Variable Size       570425672 bytes
Database Buffers     1325400064 bytes
Redo Buffers        5824512 bytes
Database mounted.
SQL> Show parameter control_files
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
control_files            string   C:\APP\USER\ORADATA\ORACLEDB\C
                         ONTROL01.CTL, C:\APP\USER\FAST
                         _RECOVERY_AREA\ORACLEDB\CONTRO
                         L02.CTL
SQL> select a.member,a.group#,b.status from v$logfile a ,v$log b where a.group#=
b.group# and b.status='CURRENT'
 2
SQL> select a.member,a.group#,b.status from v$logfile a ,v$log b where a.group#=
b.group# and b.status='CURRENT';
MEMBER
--------------------------------------------------------------------------------
  GROUP# STATUS
---------- ----------------
C:\APP\USER\ORADATA\ORACLEDB\REDO03.LOG
     3 CURRENT
SQL> shutdown abort
ORACLE instance shut down.
SQL> startup mount
ORACLE instance started.
Total System Global Area 1904054272 bytes
Fixed Size         2404024 bytes
Variable Size       570425672 bytes
Database Buffers     1325400064 bytes
Redo Buffers        5824512 bytes
Database mounted.
SQL> recover database using backup controlfile until cancel;
ORA-00279: change 4234808 generated at 01/21/2014 18:31:05 needed for thread 1
ORA-00289: suggestion :
C:\APP\USER\FAST_RECOVERY_AREA\ORACLEDB\ARCHIVELOG\2014_01_22\O1_MF_1_108_%U_.AR
C
ORA-00280: change 4234808 for thread 1 is in sequence #108
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
C:\APP\USER\ORADATA\ORACLEDB\REDO03.LOG
Log applied.
Media recovery complete.
SQL> alter database open resetlogs;
Database altered.

En het werkte:

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 3, autoriteit 22%

Ik had een soortgelijk probleem toen ik de 12c-database had geïnstalleerd volgens Oracle’s zelfstudie. De instructie instrueert de lezer om een ​​INSTEEKBARE DATABASE (pdb) aan te maken.

Het probleem

sqlplus hr/[email protected]zou resulteren in ORACLE initialization or shutdown in progress.

De oplossing

  1. Log in als SYSDBAbij de database:

   sqlplus SYS/[email protected] AS SYSDBA
   
  1. Database wijzigen:

   alter pluggable database pdborcl open read write;
   
  1. Log opnieuw in:

   sqlplus hr/[email protected]
   

Dat werkte voor mij

Enkele documentatie hier


Antwoord 4, autoriteit 5%

Deze fout kan ook optreden in de normale situatie wanneer een database wordt gestart of gestopt. Normaal gesproken kunt u bij het opstarten wachten tot het opstarten is voltooid en vervolgens zoals gewoonlijk verbinding maken. Als de fout zich blijft voordoen, kan de service(op een Windows-box) worden gestart zonder dat de databasewordt gestart. Dit kan te wijten zijn aan opstartproblemen of omdat de service niet is geconfigureerd om de database automatisch te starten. In dit geval moet u verbinding maken als sysdba en de database fysiek starten met de opdracht “startup”.


Antwoord 5, autoriteit 3%

Ik heb een combinatie van de antwoorden van rohancragg, Mukul Goel en NullSoulException van hierboven gebruikt. Ik had echter een extra fout:

ORA-01157: kan string databestand niet identificeren/vergrendelen – zie DBWR-traceerbestand

Waarop ik het antwoord hier vond: http://nimishgarg.blogspot.com/2014/01/ora-01157-cannot-identifylock-data-file.html

Als het bovenstaande bericht wordt verwijderd, voeg ik de opdrachten hier ook toe.

C:\>sqlplus sys/sys as sysdba
SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Tue Apr 30 19:07:16 2013
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.
Connected to an idle instance.
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 778387456 bytes
Fixed Size         1384856 bytes
Variable Size       520097384 bytes
Database Buffers     251658240 bytes
Redo Buffers        5246976 bytes
Database mounted.
ORA-01157: cannot identify/lock data file 11 – see DBWR trace file
ORA-01110: data file 16: 'E:\oracle\app\nimish.garg\oradata\orcl\test_ts.dbf'
SQL> select NAME from v$datafile where file#=16;
NAME
--------------------------------------------------------------------------------
E:\ORACLE\APP\NIMISH.GARG\ORADATA\ORCL\TEST_TS.DBF
SQL> alter database datafile 16 OFFLINE DROP;
Database altered.
SQL> alter database open;
Database altered.

Iedereen bedankt die jullie mijn dag hebben gered!

Vis


Antwoord 6, autoriteit 2%

Het probleem kan ook te wijten zijn aan een gebrek aan ruimte op de harde schijf. De installatie zal slagen, maar bij het opstarten kan oracle niet de vereiste bestanden maken en mislukt met hetzelfde bovenstaande foutbericht.


Antwoord 7

Ik hoop dat dit iemand zal helpen, ik heb het probleem als volgt opgelost

Er was een probleem omdat de database niet open was.
Opstarten van commando’s opent de database.

Dit kun je oplossen met het commando alter database open
in sommige gevallen met alter database open resetlogs

$ sqlplus / sysdba
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 1073741824 bytes
Fixed Size     8628936 bytes
Variable Size     624952632 bytes
Database Buffers   436207616 bytes
Redo Buffers      3952640 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> conn user/pass123
Connected.

Antwoord 8

Ik had hetzelfde probleem. Ik heb de oracle-service voor die DB-instantie opnieuw gestart en de fout is verdwenen.


Antwoord 9

Wat voor mij werkte, is dat ik de local_listener niet had ingesteld, om te zien of de lokale luisteraar is ingesteld login op sqlplus / as sysdba, zorg ervoor dat de database open is en voer de volgende opdracht uit
show parameter local_listener, als de waarde leeg is, dan moet je de local_listener instellen met het volgende SQL-commando ALTER SYSTEM SET LOCAL_LISTENER='<LISTENER_NAME_GOES_HERE>'

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes