Hoe npm-fout “npm ERR! code ELIFECYCLE”

Ik probeer te leren reageren, dus ik heb deze voorbeeldcode voor de full-stack react voting-app, en ik probeer het werkend te krijgen, maar na het uitvoeren van npm install gevolgd door npm start krijg ik de volgende foutmelding wanneer Ik voer npm start uit. Kan iemand me helpen met dit probleem:

npm ERR! Darwin 16.4.0
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "server"
npm ERR! node v7.5.0
npm ERR! npm v4.3.0
npm ERR! file sh
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! syscall spawn
npm ERR! [email protected] server: `live-server --public --  
host=localhost --port=3000 --middleware=./disable-browser-cache.js`
npm ERR! spawn ENOENT
npm ERR!
npm ERR! Failed at the [email protected] server script 'live-server --
public --host=localhost --port=3000 --middleware=./disable-browser- 
cache.js'.
npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm 
installed.
npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the voting_app 
package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR!   live-server --public --host=localhost --port=3000 -- 
middleware=./disable-browser-cache.js
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this 
project with:
npm ERR!   npm bugs voting_app
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR!   npm owner ls voting_app
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!   /Users/ItsMeMrLi/.npm/_logs/2017-02-17T22_48_03_581Z-
debug.log
npm ERR! Darwin 16.4.0
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "start"
npm ERR! node v7.5.0
npm ERR! npm v4.3.0
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! [email protected] start: `npm run server`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the [email protected] start script 'npm run server'.
npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm 
installed.
npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the voting_app  
package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR!   npm run server
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this  
project with:
npm ERR!   npm bugs voting_app
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR!   npm owner ls voting_app
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!   /Users/ItsMeMrLi/.npm/_logs/2017-02-17T22_48_03_655Z-
debug.log

Hier is mijn package.json:

{
 "name": "voting_app",
 "version": "1.1.0",
 "author": "Fullstack.io",
 "scripts": {
  "go": "open http://localhost:3000; npm run server",
  "e2e": "nightwatch",
  "test": "./node_modules/.bin/concurrently -k 'npm run server' 'npm 
run e2e'",
  "start": "npm run server",
  "server": "live-server public --host=localhost --port=3000 -- 
middleware=./disable-browser-cache.js"
 },
 "private": true,
 "devDependencies": {
 "concurrently": "2.2.0",
 "live-server": "git://github.com/acco/live-server.git"
},
 "dependencies": {
 "semantic-ui": "git://github.com/Semantic-Org/Semantic-
 UI.git#27d58a01793b66318478fbc5b6676804d22d065d"
 }
}

En tot slot mijn logbestand:

0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node', '/usr/local/bin/npm', 'start' ]
2 info using [email protected]
3 info using [email protected]
4 verbose run-script [ 'prestart', 'start', 'poststart' ]
5 info lifecycle [email protected]~prestart: [email protected]
6 silly lifecycle [email protected]~prestart: no script for prestart, continuing
7 info lifecycle [email protected]~start: [email protected]
8 verbose lifecycle [email protected]~start: unsafe-perm in lifecycle true
9 verbose lifecycle [email protected]~start: PATH: /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/node-gyp-bin:/Users/ItsMeMrLi/Downloads/fullstack-react-code/voting_app/node_modules/.bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin:/Users/ItsMeMrLi/.rvm/gems/ruby-2.3.1/bin:/Users/ItsMeMrLi/.rvm/gems/ruby-2.3.1@global/bin:/Users/ItsMeMrLi/.rvm/rubies/ruby-2.3.1/bin:/Users/ItsMeMrLi/.cargo/bin:/usr/local/Cellar/smlnj/110.74/libexec/bin:/usr/local/bin:/Users/ItsMeMrLi/homebrew/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/Applications/Postgres.app/Contents/Versions/latest/bin:/Downloads/geckodriver:/usr/local/bin:/Users/ItsMeMrLi/.rvm/bin
10 verbose lifecycle [email protected]~start: CWD: /Users/ItsMeMrLi/Downloads/fullstack-react-code/voting_app
11 silly lifecycle [email protected]~start: Args: [ '-c', 'npm run server' ]
12 silly lifecycle [email protected]~start: Returned: code: 1 signal: null
13 info lifecycle [email protected]~start: Failed to exec start script
14 verbose stack Error: [email protected] start: `npm run server`
14 verbose stack Exit status 1
14 verbose stack   at EventEmitter.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/utils/lifecycle.js:279:16)
14 verbose stack   at emitTwo (events.js:106:13)
14 verbose stack   at EventEmitter.emit (events.js:192:7)
14 verbose stack   at ChildProcess.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/utils/spawn.js:40:14)
14 verbose stack   at emitTwo (events.js:106:13)
14 verbose stack   at ChildProcess.emit (events.js:192:7)
14 verbose stack   at maybeClose (internal/child_process.js:890:16)
14 verbose stack   at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
15 verbose pkgid [email protected]
16 verbose cwd /Users/ItsMeMrLi/Downloads/fullstack-react-code/voting_app
17 error Darwin 16.4.0
18 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "start"
19 error node v7.5.0
20 error npm v4.3.0
21 error code ELIFECYCLE
22 error errno 1
23 error [email protected] start: `npm run server`
23 error Exit status 1
24 error Failed at the [email protected] start script 'npm run server'.
24 error Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
24 error If you do, this is most likely a problem with the voting_app package,
24 error not with npm itself.
24 error Tell the author that this fails on your system:
24 error   npm run server
24 error You can get information on how to open an issue for this project with:
24 error   npm bugs voting_app
24 error Or if that isn't available, you can get their info via:
24 error   npm owner ls voting_app
24 error There is likely additional logging output above.
25 verbose exit [ 1, true ]

Antwoord 1, autoriteit 100%

Stap 1: $ npm cache clean --force

Stap 2: Verwijder node_modules door de map $ rm -rf node_modules (rmdir /S /Q node_modules in windows) of verwijder deze handmatig door naar de directory te gaan en met de rechtermuisknop op > verwijderen/verplaatsen naar prullenbak. Als u uw pakketten niet bijwerkt, kunt u ook het bestand package-lock.json verwijderen.

Stap 3: npm install

Om opnieuw te beginnen,
$ npm start

Dit werkte voor mij. Ik hoop dat het ook voor jou werkt.

PS: Als het er nog steeds is, controleer dan alstublieft de fout die het in het rood weergeeft en handel dienovereenkomstig. Deze fout is specifiek voor de node.js-omgeving. Veel plezier met coderen!!


Antwoord 2, autoriteit 28%

Het opschonen van Cache en Node_module is niet genoeg.
Volg deze stappen:

 • npm cache clean --force
 • verwijder de map node_modules
 • verwijder bestand package-lock.json
 • npm install

Voor mij werkt het zo.


Antwoord 3, autoriteit 8%

eerst rende ik:

npm run clean

(ook al bevat het fouten)

Toen heb ik de map node_modules verwijderd en uitgevoerd

npm install

Dit lijkt het probleem te hebben opgelost.


Antwoord 4, autoriteit 7%

Ik los deze fout op bij het uitvoeren van de volgende code

npm cache clean

verwijder vervolgens de map node_modules handmatig of met de volgende opdracht uit mijn projectstructuur

rm -rf node_modules

Daarna opnieuw afhankelijkheden installeren met

npm install

Antwoord 5, autoriteit 5%

Ik kreeg soortgelijke foutmeldingen op een Ubuntu-instantie 16.04 met DigitalOcean terwijl ik npm run build uitvoerde op een app gemaakt met create-react-app (link). Ik heb de instantie geüpgraded van 512 MB RAM naar 1 GB ($ 5 per maand naar $ 10 per maand) en toen kon het script worden uitgevoerd.

Ik plaats dit hier om erop te wijzen dat u deze fout kunt krijgen vanwege resourcebeperkingen, die ik elders op probleempagina’s en SO-antwoorden niet echt heb uitgelegd. En niets dat ik in de foutenlogboeken zag, wees me in deze richting.


Antwoord 6, autoriteit 5%

Toegang wijzigen in de map node_modules

chmod -R a+rwx ./node_modules 

Antwoord 7, autoriteit 3%

Deze oplossing is voor Windows-gebruikers.

U kunt het node.js-installatieprogramma openen en het installatieprogramma wat tijd geven om de benodigde ruimte te berekenen en vervolgens op volgende en op verwijderen klikken. Hiermee wordt node.js van uw computer verwijderd en wordt het installatieprogramma opnieuw geopend en in dit pad geïnstalleerd – C:\Windows\System32

of

Het opschonen van Cache en Node_module zal werken.
Volg deze stappen:

 • npm cache clean --force
 • verwijder de map node_modules
 • verwijder bestand package-lock.json
 • npm install

Antwoord 8, autoriteit 3%

Verwijder node_modules en package-lock.json en voer vervolgens npm install uit. Het werkte hier perfect (voer de opdracht hieronder uit in de hoofdmap van het project):

rm -rf node_modules && rm ./package-lock.json && npm install

Antwoord 9, autoriteit 2%

Heb dit exacte probleem ondervonden,

voor mij werkte het door deleting package-lock.json en npm
install

als het niet is opgelost, probeer dan

 1. verwijder package-lock.json
 2. npm cache opschonen –force
 3. npm-installatie
 4. npm start

Antwoord 10, autoriteit 2%

oplossing: verwijder het vergrendelingsbestand.

rm .\package-lock.json

bron: https://github.com/mapbox/node-pre- gyp/issues/298 (floriantraber)


Antwoord 11, autoriteit 2%

React Application: voor mij was het probleem dat na het uitvoeren van npm install enkele fouten waren opgetreden.

Ik ben meegegaan met de aanbeveling npm audit fix. Deze bewerking brak mijn package.json en package-lock.json (gewijzigde versie van pakketten en structuur van .json).

DE FIX WAS:

 • Verwijder node_modules
 • Voer npm install
 • uit

 • npm start

Ik hoop dat dit nuttig zal zijn voor iemand.


Antwoord 12

ik heb geprobeerd dit probleem op deze manier op te lossen

rm -rf node_modules && rm ./package-lock.json && npm install

Maar voor mij werkt het niet.
Ik herstart gewoon mijn machine en het werkt perfect.

Ben Linux-gebruiker, Machine HP.


Antwoord 13

npm install --unsafe-perm

werkte voor mij. Zie https://docs.npmjs.com/. Met de parameter --unsafe-perm kunt u de scripts vanaf de pakketinstallatie als root uitvoeren. Het probleem in mijn geval was dat sommige afhankelijkheden niet konden worden geïnstalleerd.


Antwoord 14

Deze oplossing heeft de fout in Win10 verholpen.

Installeer wereldwijd npm install -g node-pre-gyp


Antwoord 15

Ik gebruik ubuntu 18.04 LTS-release en ik had hetzelfde probleem. Ik probeerde de cache op te schonen zoals hierboven beschreven, maar het werkte niet voor mij. Ik heb echter een andere oplossing gevonden.

echo 65536 | sudo tee -a /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches

npm start

Ik voer deze opdracht uit en het begon te werken


Antwoord 16

Probeer het cli-pakket globaal opnieuw te installeren. In mijn geval probeerde ik een Vue.js-zelfstudie te testen toen ik dezelfde foutmelding kreeg. Het andere dat ik deed, was het vue-commando opnieuw uitvoeren, maar deze keer met webpack-simple en daarom weet ik niet zeker welke het probleem heeft opgelost, maar nu werkt het.


Antwoord 17

Controleer ook op poortbeschikbaarheid als u onderstaand bericht tegenkomt:

Error: listen EACCES 127.0.0.1:8080
at Object._errnoException (util.js:999:13)
at _exceptionWithHostPort (util.js:1020:20)
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1362:19)
at listenInCluster (net.js:1420:12)
at GetAddrInfoReqWrap.doListen [as callback] (net.js:1535:7)
at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:102:10)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1

Antwoord 18

Meestal lost de opdracht killall node de mijne op.


Antwoord 19

Ik kreeg deze npm ERR! code ELIFECYCLE fout tijdens het uitvoeren van een build. Het wissen van de cache en het verwijderen van de package-lock.json-bestanden heeft het probleem niet verholpen.

In mijn geval was er een Angular-build op een Docker-image die dit veroorzaakte. De hoofdoorzaak bleek de build op Docker in MacOS te zijn, die de Docker in een Linux-VM uitvoert en standaard 2 GB geheugen heeft toegewezen.

Door Docker meer geheugen te geven, is dit probleem voor mij opgelost. Moet zeggen dat de foutmelding iets duidelijker had kunnen zijn..

Een nuttig antwoord voor mij was Oproeppogingen werden overschreden uitzondering terwijl ng bouwen


Antwoord 20

Ik heb al heel lang last van dit probleem. Voor mij was de versie van node het probleem.

Mijn npm en node waren respectievelijk 6.1.0 en 8.11.3. Ik realiseerde me echter niet dat ik mijn node per ongeluk had bijgewerkt naar 12.*.*.

Toen begon het GCX-dingen te installeren wanneer npm i, wat voorheen niet nodig was.

Ik heb mijn node gedowngraded naar 8 en het werkte!


Antwoord 21

Het is raar, maar het werkt voor mij

Ga naar

configuratiescherm –>Systeem en beveiliging–> Systeem –> Geavanceerd systeem
Beveiliging –> Omgevingsvariabelen

In het pop-upvenster Omgevingsvariabele bewerkt u de gebruikersvariabele PATH en voegt u de waarde “C:\Windows\System32” als puntkomma gescheiden toe aan de bestaande waarde.

Niet in de laatste plaats herstart de machine.

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 22

De poort wordt waarschijnlijk gebruikt door een andere applicatie, probeer een lijst te maken en kijk of het jouw applicatie is:

lsof -i:8080

U kunt het proces van deze poort beëindigen:

lsof -ti:8080 | xargs kill


Antwoord 23

Ik raad u aan uw node-versie bij te werken naar de nieuwste node-versie die wordt aanbevolen door uw toepassing of kort uw node-versie bij te werken. Ik ondervond hetzelfde probleem met node-versie 11.1, maar mijn toepassing raadde ten minste versie 10.x.x of 12.x.x aan
Ik heb alle voorgestelde antwoorden in deze thread geprobeerd, maar niet leek voor mij te werken totdat ik mijn knooppuntversie bijwerkte naar de aanbevolen nieuwste versie .i.e. versie 12.16.3 toen is mijn applicatie gestart.
voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 24

Zo opgelost:

# chown -R <user>: node_modules

Antwoord 25

Zorg ervoor dat u de nieuwste npm-versie gebruikt tijdens het installeren van pakketten met npm.

Vermeld tijdens het installeren van JavaScript de nieuwste versie van NodeJS. Gebruik bijvoorbeeld de onderstaande code tijdens het installeren van JavaScript met behulp van devtools:

devtools i --javascript nodejs:10.15.1

Hiermee wordt de genoemde NodeJS-versie gedownload en geïnstalleerd. Dit werkte voor mij.


Antwoord 26

Ik heb de stappen gevolgd, het werkt:

1.

npm cache clean --force
 1. verwijder het package-lock.json bestand

 2. start mijn WebStorm opnieuw


Antwoord 27

Een mogelijk onverwachte oorzaak: u gebruikt Create React App met enkele waarschuwingen die niet zijn verholpen, en het project mislukt op CI (bijv. GitLab CI/CD):

Treating warnings as errors because process.env.CI = true.
[ ... some warnings here ...]
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1

Oplossing: repareer je waarschuwingen!

Alternatief: gebruik CI=false npm run build

Zie CRA-probleem #3657

(Beschaamd om toe te geven dat het mij net is overkomen; ik zag het pas toen een collega erop wees. Bedankt Pascal!)


Antwoord 28

Ik gaf het npm start-commando met de map van het project geopend op Sublime Text. Het sluiten van ST en het herstarten van de server deed het werk voor mij.


Antwoord 29

Mijn oplossing:

Ik miste config.env-eigenschappen omdat ik op een nieuwe machine aan het ontwikkelen was, en natuurlijk bewaar ik mijn configuratiebestanden uit mijn repo.

Als je een andere machine gebruikt dan normaal, zorg er dan voor dat je alle configuratiebestanden opneemt die niet aanwezig zijn in de repo die wordt gekloond.


Antwoord 30

In mijn geval had ik een ander filiaal uitgecheckt met een nieuwe bibliotheek erop. Ik heb mijn probleem opgelost door alleen npm install uit te voeren zonder iets anders te doen. Ik was in de war waarom ik een ELIFECYCLE-fout kreeg toen de poort niet werd gebruikt, maar dat moet zijn geweest omdat ik de bibliotheek niet had geïnstalleerd. Het is dus mogelijk dat u node_modules niet hoeft te verwijderen om het probleem op te lossen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + fifteen =

Other episodes