Hoe \n te gebruiken in een javascript-tekenreeks

Voorbeeld:

var i = 'Hello \n World'
console.log(i)

Zou terugkeren:

Hello
World

en Ik wil dat het terugkomt

Hello \n World

de nieuwe regel niet weergeven, omdat ik van plan ben deze in een database op te slaan.


VOOR DEGENEN DIE \n WILLEN OPSLAAN in de database

Je hoeft niet te ontsnappen, omdat je documentdatabase JSON.stringify zal doen, ik gebruik ArangoDB en het werkt prima, dankzij @PaulPro


Antwoord 1, autoriteit 100%

Je zou de \ontwijken met \\, wat de interpretator zou vertellen het teken te produceren zonder het als een speciaal teken te verwerken:

var i = 'Hello \\n World';
console.log(i)

Antwoord 2, autoriteit 14%

Escape \nmet \\nen sla de string op in DB. Alleen \nkan echter ook in DB worden opgeslagen.


Antwoord 3

Gebruik “\\n” in plaats van “\n” om dit te laten werken, hetzelfde geval met selenium java

     WebElement searchBox = driver.findElement(By.name("q"));
      searchBox.sendKeys("Test \\n");
      searchBox.submit();
Previous articlevb.net stuur e-mail
Next articleHoe pauzeren in C?

Other episodes