Hoe meerdere env-variabelen instellen voor een bash-opdracht

Ik word verondersteld de variabelen EC2_HOME en JAVA_HOME in te stellen
voordat u een opdracht uitvoert (ec2-describe-regions)

Hoe doe ik dat in één keer?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Je kunt eenmalig vars instellen voor een enkele opdracht door ze op de opdrachtregel voor de opdracht te plaatsen:

$ EC2_HOME=/path/to/dir JAVA_HOME=/other/path ec2-describe-regions

U kunt ze ook in de omgeving exporteren, in welk geval ze worden ingesteld voor alle toekomstige opdrachten:

$ export EC2_HOME=/path/to/dir
$ export JAVA_HOME=/other/path
$ ec2-describe-regions

Antwoord 2, autoriteit 16%

Als u de omgevingsvariabelen meerdere keren in dezelfde sessie wilt gebruiken, kunt u het volgende gebruiken:

export VAR1=value1 VAR2=value2 VARN=valueN

Als u een opdracht met meerdere variabelen wilt uitvoeren zonder de huidige bash-sessie te beïnvloeden, kunt u het volgende gebruiken:

VAR1=value1 VAR2=value2 VARN=valueN command arg=1

Antwoord 3

Als ander *nix-systeem kun je de volgende functie toevoegen aan je .bashrc-bestand onder je HOME-directory.

function startec2(){
    export EC2_HOME=/path/to/dir
    export JAVA_HOME=/other/path 
    ec2-describe-regions
}

Nu kunt u uw programma starten met het volgende commando:

startec2

Other episodes