hoe math.pi in java te gebruiken

Ik heb problemen met het converteren van deze formule V = 4/3 π r^3. Ik heb Math.PIen Math.powgebruikt, maar ik krijg deze foutmelding:

‘;’ verwacht

Ook de variabele diameter werkt niet. Is er een fout?

import java.util.Scanner;
import javax.swing.JOptionPane;
public class NumericTypes  
{
  public static void main (String [] args)
  {
    double radius;
    double volume;
    double diameter;
    diameter = JOptionPane.showInputDialog("enter the diameter of a sphere.");
    radius = diameter / 2;
    volume = (4 / 3) Math.PI * Math.pow(radius, 3);
    JOptionPane.showMessageDialog("The radius for the sphere is "+ radius
+ "and the volume of the sphere is ");
  }
}

Antwoord 1, autoriteit 100%

Je mist de vermenigvuldigingsoperator. U wilt ook 4/3doen in drijvende komma, niet in gehele getallen.

volume = (4.0 / 3) * Math.PI * Math.pow(radius, 3);
      ^^   ^

Antwoord 2, autoriteit 9%

Vervang

volume = (4 / 3) Math.PI * Math.pow(radius, 3);

Met:

volume = (4 * Math.PI * Math.pow(radius, 3)) / 3;

Antwoord 3, autoriteit 7%

Hier is het gebruik van Math.PIom de omtrek van cirkel en gebied te vinden
Eerst nemen we Radius als een string in Message Box en zetten deze om in integer

public class circle {
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    String rad;
    float radius,area,circum;
    rad = JOptionPane.showInputDialog("Enter the Radius of circle:");
    radius = Integer.parseInt(rad);
    area = (float) (Math.PI*radius*radius);
    circum = (float) (2*Math.PI*radius);
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Area: " + area,"AREA",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "circumference: " + circum, "Circumfernce",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
  }
}

Antwoord 4, autoriteit 2%

Je diametervariabele zal niet werken omdat je een string probeert op te slaan in een variabele die alleen een double accepteert. Om het te laten werken, moet je het ontleden

Bijvoorbeeld:

diameter = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("enter the diameter of a sphere.");

Other episodes