Hoe maak je <label> en <invoer> op dezelfde regel op een HTML-formulier verschijnen?

Ik ben een registratieformulier aan het maken voor een website. Ik wil dat elk label en het bijbehorende invoerelement op dezelfde regel verschijnen.

Hier is mijn code:

#form {
 background-color: #FFF;
 height: 600px;
 width: 600px;
 margin-right: auto;
 margin-left: auto;
 margin-top: 0px;
 border-top-left-radius: 10px;
 border-top-right-radius: 10px;
 padding: 0px;
}
label {
 font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
 font-size: 18px;
 color: #333;
 height: 20px;
 width: 200px;
 margin-top: 10px;
 margin-left: 10px;
 text-align: right;
 clear: both;
}
input {
 height: 20px;
 width: 300px;
 border: 1px solid #000;
 margin-top: 10px;
 float: left;
}
<div id="form">
 <form action="" method="post" name="registration" class="register">
 <fieldset>
  <label for="Student"> Name: </label>
  <input name="Student" />
  <label for="Matric_no"> Matric number: </label>
  <input name="Matric_no" />
  <label for="Email"> Email: </label>
  <input name="Email" />
  <label for="Username"> Username: </label>
  <input name="Username" />
  <label for="Password"> Password: </label>
  <input name="Password" type="password" />
  <input name="regbutton" type="button" class="button" value="Register" />
 </fieldset>
 </form>
</div> 

Snippet uitvouwen


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ervan uitgaande dat u de elementen wilt laten zweven, zou u ook de label-elementen moeten laten zweven.

Zoiets zou werken:

label {
  /* Other styling... */
  text-align: right;
  clear: both;
  float:left;
  margin-right:15px;
}

Codefragment weergeven


Antwoord 2, autoriteit 58%

Ik vond de stijl "display:flex"een goede manier om deze elementen in dezelfde regel te plaatsen. Het maakt niet uit wat voor soort element in de div. Vooral als de invoerklasse form-control is, zullen andere oplossingen zoals bootstrap, inline-block niet goed werken.

Voorbeeld:

<div style="display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center">
  <label for="Student">Name:</label>
  <input name="Student" />
</div>

Meer details over display:flex:

flex-richting: rij, kolom

justify-content: flex-end, center, space-between, space-around

align-items: stretch, flex-start, flex-end, center


Antwoord 3, autoriteit 25%

aaa##HTML
Ik stel voor dat je ze in een div plaatst, omdat je ze waarschijnlijk in bepaalde contexten zult laten zweven.

<div class="input-w">
  <label for="your-input">Your label</label>
  <input type="text" id="your-input" />
</div>

CSS

Vervolgens kun je binnen die div elk stuk inline-blockmaken, zodat je vertical-alignkunt gebruiken om ze te centreren – of een baseline enz. in te stellen (je labels en invoer kan in de toekomst van formaat veranderen…

.input-w label, .input-w input {
  float: none; /* if you had floats before? otherwise inline-block will behave differently */
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;  
}

jsFiddle

UPDATE: medio 2016 + met mobile-first mediaquery’s en flex-box

Zo doe ik de dingen tegenwoordig.

HTML

<label class='input-w' for='this-input-name'>
 <span class='label'>Your label</span>
 <input class='input' type='text' id='this-input-name' placeholder='hello'>
</label>
<label class='input-w' for='this-other-input-name'>
 <span class='label'>Your label</span>
 <input class='input' type='text' id='this-other-input-name' placeholder='again'>
</label>

SCSS

html { // https://www.paulirish.com/2012/box-sizing-border-box-ftw/
 box-sizing: border-box;
 *, *:before, *:after {
  box-sizing: inherit;
 }
} // if you don't already reset your box-model, read about it
.input-w {
 display: block;
 width: 100%; // should be contained by a form or something
 margin-bottom: 1rem;
 @media (min-width: 500px) {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  align-items: center;
 }
 .label, .input {
  display: block;
  width: 100%;
  border: 1px solid rgba(0,0,0,.1);
  @media (min-width: 500px) {
   width: auto;
   display: flex;
  }
 }
 .label {
  font-size: 13px;
  @media (min-width: 500px) {
   /* margin-right: 1rem; */
   min-width: 100px; // maybe to match many?
  }
 }
 .input {
  padding: .5rem;
  font-size: 16px;
  @media (min-width: 500px) {
   flex-grow: 1;
   max-width: 450px; // arbitrary
  }
 }
}

jsFiddle


Antwoord 4, autoriteit 7%

Voor Bootstrap 4 zou het kunnen met class="form-group" style="display: flex"

<div class="form-group" style="display: flex">
  <label>Topjava comment:</label>
  <input class="form-control" type="checkbox"/>
</div>

Antwoord 5, autoriteit 6%

Wat je miste was de vlotter: left; hier is een voorbeeld dat zojuist in de HTML is gemaakt

<div id="form">
<form action="" method="post" name="registration" class="register">
  <fieldset>
    <label for="Student" style="float: left">Name:</label>
    <input name="Student" />
    <label for="Matric_no" style="float: left">Matric number:</label>
    <input name="Matric_no" />
    <label for="Email" style="float: left">Email:</label>
    <input name="Email" />
    <label for="Username" style="float: left">Username:</label>
    <input name="Username" />
    <label for="Password" style="float: left">Password:</label>
    <input name="Password" type="password" />
    <input name="regbutton" type="button" class="button" value="Register" />
  </fieldset>
</form>

De efficiëntere manier om dit te doen is door een klasse aan de labels toe te voegen en de float in te stellen: left; naar de klas in CSS


Antwoord 6, autoriteit 2%

Wikkel het label en de invoer in een bootstraps div

<div class ="row">
 <div class="col-md-4">Name:</div>
 <div class="col-md-8"><input type="text"></div>
</div>

Antwoord 7, autoriteit 2%

Dit ding werkt goed. Het plaatste een keuzerondje of selectievakje met label in dezelfde regel zonder enige css.

<label><input type="radio" value="new" name="filter">NEW</label>
<label><input type="radio" value="wow" name="filter">WOW</label>


Antwoord 8

Codefragment weergeven


Antwoord 9

Een andere optie is om een ​​tabel in het formulier te plaatsen. (zie hieronder) Ik weet dat tabellen door sommige mensen worden afgekeurd, maar ik denk dat ze goed werken als het gaat om responsieve formulierlay-outs.

<FORM METHOD="POST" ACTION="http://www.cs.tut.fi/cgi-bin/run/~jkorpela/echo.cgi">
<TABLE BORDER="1">
 <TR>
  <TD>Your name</TD>
  <TD>
   <INPUT TYPE="TEXT" NAME="name" SIZE="20">
  </TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>Your E-mail address</TD>
  <TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="email" SIZE="25"></TD>
 </TR>
</TABLE>
<P><INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Submit" NAME="B1"></P>
</FORM>

Other episodes