Hoe krijg ik JSON van URL in JavaScript?

Deze URL retourneert JSON:

{
 query: {
  count: 1,
  created: "2015-12-09T17:12:09Z",
  lang: "en-US",
  diagnostics: {},
  ...
 }
}

Ik heb dit geprobeerd en het werkte niet:

responseObj = readJsonFromUrl('https://query.yahooapis.com/v1/publ...');
var count = responseObj.query.count;
console.log(count) // should be 1

Hoe kan ik een JavaScript-object uit de JSON-reactie van deze URL halen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Je kunt de jQuery .getJSON()-functie gebruiken:

$.getJSON('http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20%2a%20from%20yahoo.finance.quotes%20WHERE%20symbol%3D%27WRC%27&format=json&diagnostics=true&env=store://datatables.org/alltableswithkeys&callback', function(data) {
  // JSON result in `data` variable
});

Als je jQuery niet wilt gebruiken, moet je dit antwoord voor pure JS-oplossing bekijken: https://stackoverflow.com /a/2499647/1361042


Antwoord 2, autoriteit 84%

Als je het in gewoon javascript wilt doen, kun je een functie als volgt definiëren:

var getJSON = function(url, callback) {
  var xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open('GET', url, true);
  xhr.responseType = 'json';
  xhr.onload = function() {
   var status = xhr.status;
   if (status === 200) {
    callback(null, xhr.response);
   } else {
    callback(status, xhr.response);
   }
  };
  xhr.send();
};

En gebruik het als volgt:

getJSON('http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20%2a%20from%20yahoo.finance.quotes%20WHERE%20symbol%3D%27WRC%27&format=json&diagnostics=true&env=store://datatables.org/alltableswithkeys&callback',
function(err, data) {
 if (err !== null) {
  alert('Something went wrong: ' + err);
 } else {
  alert('Your query count: ' + data.query.count);
 }
});

Houd er rekening mee dat data een object is, dus je hebt toegang tot de attributen zonder het te hoeven ontleden.


Antwoord 3, autoriteit 53%

Met Chrome, Firefox, Safari, Edge en Webview kun je native de fetch-API gebruiken, wat dit een stuk eenvoudiger en veel beknopter maakt.

Als je ondersteuning nodig hebt voor IE of oudere browsers, kun je ook de fetch polyfill.

let url = 'https://example.com';
fetch(url)
.then(res => res.json())
.then(out =>
 console.log('Checkout this JSON! ', out))
.catch(err => throw err);

MDN: API ophalen

Hoewel Node.js deze methode niet ingebouwd heeft, kunt u node- fetch wat exact dezelfde implementatie mogelijk maakt.


Antwoord 4, autoriteit 11%

ES8(2017) proberen

obj = await (await fetch(url)).json();

Antwoord 5, autoriteit 4%

Axios is een op belofte gebaseerde HTTP-client voor de browser en node.js.

Het biedt automatische transformaties voor JSON-gegevens en het is de officiële aanbeveling van de Vue.js-team bij het migreren van de 1.0-versie die standaard een REST-client bevatte.

Een GET-verzoek uitvoeren

// Make a request for a user with a given ID
axios.get('http://query.yahooapis.com/v1/publ...')
 .then(function (response) {
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });

Of zelfs gewoon axios(url) is genoeg, aangezien een GET-verzoek de standaard is.


Antwoord 6, autoriteit 4%

Definieer een functie zoals:

fetchRestaurants(callback) {
  fetch(`http://www.restaurants.com`)
    .then(response => response.json())
    .then(json => callback(null, json.restaurants))
    .catch(error => callback(error, null))
}

Gebruik het dan als volgt:

fetchRestaurants((error, restaurants) => {
  if (error) 
    console.log(error)
  else 
    console.log(restaurants[0])
});

Antwoord 7

async function fetchDataAsync(url) {
  const response = await fetch(url);
  console.log(await response.json());
}
fetchDataAsync('paste URL');

Antwoord 8

vanmorgen had ik ook dezelfde twijfel en nu is het opgelost
ik had zojuist JSON gebruikt met ‘open-weather-map'(https://openweathermap.org/) api en kreeg gegevens van de URL in het bestand index.html,
de code ziet er als volgt uit:-

 //got location
 var x = document.getElementById("demo");
   if (navigator.geolocation) {
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(weatherdata);
   } else { 
    x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";
   }
  //fetch openweather map url with api key
  function weatherdata(position) {
//put corrdinates to get weather data of that location
   fetch('https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat='+position.coords.latitude+'&lon='+position.coords.longitude+'&appid=b2c336bb5abf01acc0bbb8947211fbc6')
   .then(response => response.json())
   .then(data => {
   console.log(data);
   document.getElementById("demo").innerHTML = 
   '<br>wind speed:-'+data.wind.speed + 
   '<br>humidity :-'+data.main.humidity + 
   '<br>temprature :-'+data.main.temp 
   });
  }
 <div id="demo"></div>

Antwoord 9

als @DanAlboteanu antwoord op deze pagina en een foutcorrectie van dat javascript is mijn voorgestelde code:

fetchRestaurants((error, data) => {
  if (error)
    console.log(error); 
  else
    console.log(data)
});

en fetchRestaurants-methode is (vervang uw json-url door {uw url van json-gegevens}):

function fetchRestaurants(callback) {
  fetch("{your url of json data}")
    .then(response => response.json())
    .then(json => callback(null, json))
    .catch(error => callback(error, null))
}

Antwoord 10

//Resolved
const fetchPromise1 = fetch(url);
  fetchPromise1.then(response => {
   console.log(response);
  });
//Pending
const fetchPromise = fetch(url);
console.log(fetchPromise);

Antwoord 11

Je hebt toegang tot JSON-gegevens door fetch() in JavaScript te gebruiken

Werk de url-parameter van fetch() bij met uw url.

fetch(url)
  .then(function(response){
    return response.json();
  })
  .then(function(data){
    console.log(data);
  })

Hoop dat het helpt, het werkte perfect voor mij.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × four =

Other episodes