Hoe krijg ik een release-build met foutopsporingsinformatie bij gebruik van cargo?

Het volgende commando

$ cargo build

produceert een niet-geoptimaliseerdebuild metfoutopsporingsinformatie. Integendeel,

$ cargo build --release

produceert een geoptimaliseerdebuild zonderinformatie te debuggen.

Is er een manier om een ​​geoptimaliseerdebuild metfoutopsporingsinformatie te produceren? Ik heb dit nodig om zinvolle profileringsinformatie te krijgen.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Zoals getoond in de Cargo-documentatie, pas de releaseprofiellos om foutopsporingssymbolen op te nemen:

[profile.release]
debug = true

Houd er rekening mee dat het profiel releaseen het profiel benchverschillen.

Zie ook

Of eigenlijk een van de beste zoekresultaten voor “roestprofilering”:


Antwoord 2, autoriteit 82%

Een andere optie die ik heb gevonden en waarvoor geen wijziging van Cargo.tomlnodig is, is het gebruik van de RUSTFLAGSomgevingsvariabele:

$ RUSTFLAGS=-g cargo build --release

Other episodes