Hoe krijg ik de uptime van het systeem in Windows?

Ik gebruik Windows 7 en XP. Ik wil de uptime van het systeem weten.

Wat is de opdracht/procedure om de uptime te krijgen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Hier volgen acht manieren om de Uptimein Windows OS te vinden.

1: Door Taakbeheer te gebruiken

In Windows Vista en Windows Server 2008 is Taakbeheer verbeterd om aanvullende informatie over het systeem weer te geven. Een van deze stukjes informatie is de looptijd van de server.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en klik op Taakbeheer. U kunt ook op CTRL+SHIFT+ESCklikken om naar Taakbeheer te gaan.
 2. Selecteer in Taakbeheer het tabblad Prestaties.
 3. De huidige uptime van het systeem wordt weergegeven onder Systeem of Prestaties ⇒ CPU voor Win 8/10.

  "Up Time

2: Door het hulpprogramma Systeeminformatie te gebruiken

Het systeminfo-hulpprogramma voor de opdrachtregel controleert en geeft verschillende systeemstatistieken weer, zoals de installatiedatum, geïnstalleerde hotfixes en meer.
Open een opdrachtprompt en typ de volgende opdracht:

systeminfo

Je kunt de resultaten ook verfijnen tot de regel die je nodig hebt:

systeminfo | find "System Boot Time:"

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

3: Door het Uptime-hulpprogramma te gebruiken

Microsoft heeft een tool met de naam Uptime.exe gepubliceerd. Het is een eenvoudig opdrachtregelprogramma dat de informatie over de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de computer analyseert. Het kan lokaal of op afstand werken. In zijn eenvoudige vorm geeft de tool de huidige uptime van het systeem weer. Een geavanceerde optie geeft u toegang tot meer gedetailleerde informatie, zoals afsluiten, opnieuw opstarten, crashes van het besturingssysteem en de installatie van Service Packs.

Lees de volgende KB voor meer info en voor de downloadlinks:

Volg deze stappen om het te gebruiken:

 1. Download uptime.exe via de bovenstaande link en sla het op in een map,
  bij voorkeur in een die in het pad van het systeem staat (zoals SYSTEM32).
 2. Open een verhoogd opdrachtpromptvenster. Een verhoogde opdracht openen
  Vraag, klik op Start, klik op Alle programma’s, klik op Accessoires,
  klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Jij
  kunt ook CMD typen in het zoekvak van het menu Start, en wanneer u
  zie het pictogram Opdrachtprompt klik erop om het te selecteren, houd ingedrukt
  CTRL+SHIFTen druk op ENTER.
 3. Navigeer naar waar u het hulpprogramma uptime.exe hebt geplaatst.
 4. Voer het hulpprogramma uptime.exeuit. U kunt een /? naar de opdracht in volgorde
  om meer opties te krijgen.
  voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Het biedt niet veel commandoregelparameters:

C:\uptimefromcodeplex\> uptime /?
usage: Uptime [-V]
  -V  display version
C:\uptimefromcodeplex\> uptime -V
version 1.1.0

3.1: Door het oude Uptime-hulpprogramma te gebruiken

Er is een oudere versie van het hulpprogramma “uptime.exe”. Dit heeft het voordeel dat er GEEN .NET nodig is. (Het heeft ook veel meer functies dan eenvoudige uptime.)

Downloadlink: Windows NT 4.0 Server Uptime Tool (uptime. exe) (laatste x86)

C:\uptimev100download>uptime.exe /?
UPTIME, Version 1.00
(C) Copyright 1999, Microsoft Corporation
Uptime [server] [/s ] [/a] [/d:mm/dd/yyyy | /p:n] [/heartbeat] [/? | /help]
    server     Name or IP address of remote server to process.
    /s       Display key system events and statistics.
    /a       Display application failure events (assumes /s).
    /d:       Only calculate for events after mm/dd/yyyy.
    /p:       Only calculate for events in the previous n days.
    /heartbeat   Turn on/off the system's heartbeat
    /?       Basic usage.
    /help      Additional usage information.

4: Door het hulpprogramma NET STATISTICS te gebruiken

Een andere gemakkelijke methode, als je die nog kunt onthouden, is om de informatie bij benadering te gebruiken die wordt gevonden in de statistieken die worden weergegeven door de opdracht NET STATISTICS.
Open een opdrachtprompt en typ de volgende opdracht:

net statistics workstation

De statistieken zouden u moeten vertellen hoe lang het al actief is, hoewel deze informatie in sommige gevallen niet zo nauwkeurig is als andere methoden.

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

5: Door de Event Viewer te gebruiken

Waarschijnlijk de meest nauwkeurige van allemaal, maar het vereist wel wat klikken. Het geeft geen exacte dag- of urentelling weer sinds de laatste keer opnieuw opstarten, maar het geeft belangrijke informatie weer over waarom de computer opnieuw is opgestart en wanneer dit is gebeurd. We moeten kijken naar gebeurtenis-ID 6005, een gebeurtenis die ons vertelt dat de computer net is opgestart, maar u moet zich bewust zijn van het feit dat er vrijwel honderden, zo niet duizenden andere gebeurtenistypen zijn waarvan u mogelijk kunt leren .

Opmerking: Trouwens, de 6006 Event ID is wat ons vertelt wanneer de server is uitgevallen, dus als er veel tijdsverschil is tussen de 6006 en 6005 events, was de server lange tijd niet beschikbaar.

Opmerking: je kunt de Event Viewer ook openen door eventvwr.msc te typen in de opdracht Uitvoeren, en je kunt net zo goed de snelkoppeling gebruiken die je vindt in de map Systeembeheer.

 1. Klik op Gebeurtenisviewer (lokaal) in het linkernavigatievenster.
 2. Klik in het middelste deelvenster op het gebeurtenistype Informatie en scrol omlaag totdat u Gebeurtenis-ID 6005 ziet. Dubbelklik op gebeurtenis-ID 6005 of klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Alle instanties van deze gebeurtenis weergeven.
 3. Er wordt een lijst met alle exemplaren van de 6005 Event ID weergegeven. Je kunt deze lijst bekijken, de data en tijden van elke reboot-gebeurtenis bekijken, enzovoort.
 4. Open het hulpprogramma Serverbeheer door met de rechtermuisknop op het computerpictogram in het startmenu (of op het bureaublad als u dit hebt ingeschakeld) te klikken en Beheren te selecteren. Navigeer naar de Event Viewer.

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

5.1: Eventlog via PowerShell

Get-WinEvent -ProviderName eventlog | Where-Object {$_.Id -eq 6005 -or $_.Id -eq 6006}

6: Programmatisch, met behulp van GetTickCount64

GetTickCount64 haalt het aantal milliseconden op dat is verstreken sinds het systeem is gestart.

7: Door WMI te gebruiken

wmic os get lastbootuptime

8: De nieuwe uptime.exe voor Windows XP en hoger

Net als de tool van Microsoft, maar compatibel met alle besturingssystemen tot en met Windows 10 en Windows Server 2016, dit uptime-hulpprogrammavereist geen verhoogde opdrachtprompt en biedt een optie om de uptime te tonen in zowel DD:HH:MM:SS als in door mensen leesbare formaten (wanneer uitgevoerd met de -hopdrachtregelparameter).

Bovendien zal deze versie van uptime.exeworden uitgevoerd en de systeemuptime weergeven, zelfs wanneer deze normaal wordt gestart vanuit een explorer.exe-sessie (dwz niet via de opdrachtregel) en pauzeren voor de uptime om gelezen worden:

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

en wanneer uitgevoerd als uptime -h:

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 2, autoriteit 2%

Ik gebruik dit kleine PowerShell-fragment:

function Get-SystemUptime {
  $operatingSystem = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem
  "$((Get-Date) - ([Management.ManagementDateTimeConverter]::ToDateTime($operatingSystem.LastBootUpTime)))"
}

wat dan zoiets als het volgende oplevert:

PS> Get-SystemUptime
6.20:40:40.2625526

Antwoord 3

Twee manieren om dat te doen..

Optie 1:

1. Go to "Start" -> "Run".
2. Write "CMD" and press on "Enter" key.
3. Write the command "net statistics server" and press on "Enter" key.
4. The line that start with "Statistics since …" provides the time that the server was up from.
 The command "net stats srv" can be use instead.

Optie 2:

Uptime.exe Tool stelt u in staat de serverbeschikbaarheid te schatten met Windows NT 4.0 SP4 of hoger

http://support.microsoft.com/kb/232243

Ik hoop dat het je heeft geholpen!!

Other episodes