Hoe krijg ik alle Windows-servicenamen die beginnen met een gewoon woord?

Er worden enkele Windows-services gehost waarvan de weergavenaam begint met een algemene naam (hier NATION). Bijvoorbeeld:

  • NATION-CITY
  • NATIE-STAAT
  • NATION-Village

Is er een commando om alle services zoals ‘NATION-‘ te krijgen. Ten slotte moet ik dergelijke services stoppen, starten en herstarten met behulp van de opdrachtprompt.


Antwoord 1, autoriteit 100%

sc queryex type= service state= all | find /i "NATION"
  • gebruik /ivoor hoofdletterongevoelig zoeken
  • de witruimte na type=is opzettelijk en vereist

Antwoord 2, autoriteit 18%

Met PowerShellkunt u het volgende gebruiken

Get-Service | Where-Object {$_.displayName.StartsWith("NATION-")} | Select name

Hiermee wordt een lijst weergegeven met alle services waarvan de weergavenaam begint met “NATION-“.

U kunt de services ook direct stoppen of starten;

Get-Service | Where-Object {$_.displayName.StartsWith("NATION-")} | Stop-Service
Get-Service | Where-Object {$_.displayName.StartsWith("NATION-")} | Start-Service

of gewoon

Get-Service | Where-Object {$_.displayName.StartsWith("NATION-")} | Restart-Service

Antwoord 3

Sla het op als een .ps1-bestand en voer vervolgens

. uit

powershell -file "path\to your\start stop nation service command file.ps1"

Other episodes