Hoe kom ik af van het venster “Windows kan de uitgever van deze stuurprogrammasoftware niet verifiëren”?

Hoe kom ik af van het venster “Windows kan de uitgever van deze stuurprogrammasoftware niet verifiëren”? Beleidsinstelling werkte niet.

Ik heb de volgende voorgestelde oplossingen geprobeerd, maar geen van beide heeft gewerkt. Ik werk aan automatisering van de stuurprogrammavalidatietest met behulp van C#-taal en ik wil de gebruikersinteractie tijdens het installeren/verwijderen van stuurprogramma’s vermijden. Kun je me alsjeblieft helpen om bovenstaande beveiligingswaarschuwing te verwijderen?

Twee manieren die ik heb geprobeerd die niet werkten:

Opdrachtregel:

 1. open de opdrachtregel met “Als administrator uitvoeren” en voer de volgende opdrachten uit:
  bcdedit.exe – laadopties instellen DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
  bcdedit.exe -zet TESTTEKENING AAN

 2. Start uw computer opnieuw op

Beleid:

 1. Open gpedit.msc
 2. Gebruikersconfiguratie uitvouwen> Beheersjablonen > Systeem > Stuurprogramma installeren
 3. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op ‘Code Signing for Device Drivers’.
 4. Kies ‘Ingeschakeld’ in het venster dat verschijnt. Kies bij de onderliggende opties voor ‘Negeren’. Hierdoor wordt het ondertekenen van stuurprogramma’s in Windows 7 uitgeschakeld, en nu kunt u niet-ondertekende stuurprogramma’s installeren in Windows 7.
 5. Klik op Toepassen, OK. Start uw computer opnieuw op om niet-ondertekende stuurprogramma’s te installeren.

De oplossingen van de technische experts hebben mijn probleem niet opgelost. Kan iemand een werkende oplossing bieden? Ik zou het zeer op prijs stellen.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ik las over dit probleem. Raadpleeg het antwoord van Gizmo001 op sociaal technet-forum.

Importeer de certificaten voorafgaand aan de installatie
Volg deze stappen:
1. installeer de software eenmaal handmatig door te bevestigen dat de niet-ondertekende stuurprogramma’s worden gebruikt
2. ga naar %windir%\inf en zoek naar het laatste OEM??.INF-bestand; open het (kladblok) en controleer aan de hand van de inhoud dat dit het stuurprogramma is dat u de volgende keer automatisch wilt installeren
3. ga naar %windir%\system32\catroot{any ID}\OEM??.CAT (<- hetzelfde nummer als in stap 2); klik met de rechtermuisknop op dit bestand, selecteer eigenschappen, ga naar het tabblad “Digitale handtekeningen”, markeer het certificaat, klik op details
4. klik in het volgende venster op “Certificaat tonen”
5. Open in het volgende venster het tabblad “Details” en klik op “Opslaan in bestand…”
6. verzamel deze/alle certificaten
7. implementeer deze certificaten
7.1 ofwel in een batch /cmd-script met “certutil.exe -f -addstore “TrustedPublisher” “MYFILE.cer” voorafgaand aan de installatie
7.2 of door Groepsbeleid (computer \ Policies \ Windows \ Security \ Public Key Policies \ voeg hier uw bestanden toe)
8. voer je setup uit zoals je wilde

Other episodes