Hoe kan ik regeleindes negeren bij het vergelijken van bestanden?

Ik vergelijk twee tekstbestanden en ik krijg het volgende resultaat:

diff file1 file2 | grep 12345678
> 12345678
< 12345678

Zoals je kunt zien, bestaat in beide bestanden dezelfde string en zijn beide bestanden gesorteerd met sort.

De regeleindes moeten hier in de weg zitten (Windows vs. Unix).

Is er een manier om diffregeleindes op Unix te laten negeren?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Gebruik de --strip-trailing-croptie:

diff --strip-trailing-cr file1 file2

De optie zorgt ervoor dat diffhet laatste regelretourteken verwijdert voordat de bestanden worden vergeleken.

Other episodes