Hoe kan ik items declareren en toevoegen aan een array in Python?

Ik probeer items toe te voegen aan een array in python.

Ik ren

array = {}

Vervolgens probeer ik iets aan deze array toe te voegen door te doen:

array.append(valueToBeInserted)

Er lijkt hier geen .appendmethode voor te zijn. Hoe voeg ik items toe aan een array?


Antwoord 1, autoriteit 100%

{}staat voor een leeg woordenboek, niet voor een array/lijst. Voor lijsten of arrays heeft u []nodig.

Om een lege lijst te initialiseren, doet u dit:

my_list = []

of

my_list = list()

Om elementen aan de lijst toe te voegen, gebruik append

my_list.append(12)

Om de lijst extendom de elementen uit een andere lijst op te nemen, gebruik extend

my_list.extend([1,2,3,4])
my_list
--> [12,1,2,3,4]

Om een element uit een lijst te verwijderen, gebruik remove

my_list.remove(2)

Woordenboeken vertegenwoordigen een verzameling sleutel/waarde-paren, ook wel een associatieve array of een kaart genoemd.

Om een leeg woordenboek te initialiseren, gebruikt u {}of dict()

Woordenboeken hebben sleutels en waarden

my_dict = {'key':'value', 'another_key' : 0}

Om een woordenboek uit te breiden met de inhoud van een ander woordenboek kun je de updatemethode

gebruiken

my_dict.update({'third_key' : 1})

Een waarde uit een woordenboek verwijderen

del my_dict['key']

Antwoord 2, autoriteit 6%

Nee, als u dat wel doet:

array = {}

IN uw voorbeeld gebruikt u arrayals een woordenboek, niet als een array. Als je een array nodig hebt, gebruik je in Python lijsten:

array = []

Vervolgens, om items toe te voegen, doet u:

array.append('a')

Antwoord 3, autoriteit 2%

Arrays (in python listgenoemd) gebruiken de notatie []. {}is voor dict(ook wel hash-tabellen, bijbehorende arrays, enz. genoemd in andere talen), dus je hebt geen ‘toevoegen’ voor een dict.

Als je echt een array (lijst) wilt, gebruik dan:

array = []
array.append(valueToBeInserted)

Antwoord 4, autoriteit 2%

Voor de volledigheid kun je ook dit doen:

array = []
array += [valueToBeInserted]

Als het een lijst met strings is, werkt dit ook:

array += 'string'

Antwoord 5

In sommige talen zoals JAVAdefinieer je een array met accolades als volgt, maar in python heeft het een andere betekenis:

Java:

int[] myIntArray = {1,2,3};
String[] myStringArray = {"a","b","c"};

In Python worden accolades echter gebruikt om woordenboeken te definiëren, waarvoor een key:value-toewijzing nodig is als {'a':1, 'b':2}

Om daadwerkelijk een array te definiëren (die eigenlijk lijst wordt genoemd in python) kun je het volgende doen:

Python:

mylist = [1,2,3]

of andere voorbeelden zoals:

mylist = list()
mylist.append(1)
mylist.append(2)
mylist.append(3)
print(mylist)
>>> [1,2,3]

Antwoord 6

U kunt ook het volgende doen:

array = numpy.append(array, value)

Merk op dat de methode numpy.append()een nieuw object retourneert, dus als u uw initiële array wilt wijzigen, moet u schrijven: array = ...


Antwoord 7

Ik geloof dat jullie het helemaal bij het verkeerde eind hebben. je moet doen:

array = array[]om het te definiëren, en dan:

array.append ["hello"]om eraan toe te voegen.

Other episodes