Hoe kan ik het logboek afdrukken voor een andere tak dan de huidige?

Ik ben op een branch met wat veranderingen. Het veranderen van een vertakking is lastig omdat sommige bestanden worden vergrendeld door processen, dus om de vertakking te veranderen, zou ik alle processen met vergrendelingen moeten stoppen, en vervolgens de wijzigingen stashvoordat ik de andere vertakking bekijk om de log.

Is het mogelijk om het logboek van een ander filiaal te bekijken, zonder het uit te hoeven checken?


Antwoord 1, autoriteit 100%

TL;DR

Gebruik

git log <branch>

waar <branch>de naam is van de tak van interesse.

Van de git-logman-pagina…

Een vereenvoudigde versie van de git-logsynopsis gegeven in die commando’s man-paginais

git log [<revision range>]

Verder vind je de volgende passage:

Als er geen <revision range>is opgegeven, wordt dit standaard ingesteld op HEAD(d.w.z. de hele geschiedenis die leidt tot de huidige vastlegging)

Met andere woorden, git logis gelijk aan git log HEAD. Als je op een branch zit, genaamd mybranch, zeg dan, dit commando is ook gelijk aan git log mybranch.

Je wilt het logboek beperken tot commits die bereikbaar zijn vanuit een andere branch, d.w.z. een branch waar je momenteel niet op zit. De gemakkelijkste manier om dat te doen is door de naam van de betreffende tak expliciet door te geven aan git log:

git log <branchname>

Zie de gitrevisions manpagevoor meer details over de vele formulieren die de <revision-range>argument kan aannemen.

Other episodes