Hoe kan ik een regeleinde invoegen in een <Text> component in React Native?

Ik wil een nieuwe regel (zoals \r\n, <br />) in een tekstcomponent in React Native invoegen.

Als ik heb:

<text>
<br />
Hi~<br />
this is a test message.<br />
</text>

Vervolgens geeft React Native Hi~ this is a test message.

Is het mogelijk om tekst te renderen om een ​​nieuwe regel toe te voegen, zoals:

Hi~
this is a test message.

Antwoord 1, autoriteit 100%

Dit zou het moeten doen:

<Text>
Hi~{"\n"}
this is a test message.
</Text>

Antwoord 2, autoriteit 15%

U kunt ook het volgende doen:

<Text>{`
Hi~
this is a test message.
`}</Text>

Gemakkelijker naar mijn mening, omdat je geen dingen in de string hoeft in te voegen; wikkel het één keer en het behoudt al je regeleinden.


Antwoord 3, autoriteit 6%

Gebruik:

<Text>{`Hi,\nCurtis!`}</Text>

Resultaat:

Hallo,

Curtis!


Antwoord 4, autoriteit 2%

Dit werkte voor mij

<Text>{`Hi~\nthis is a test message.`}</Text>

(react-native 0.41.0)


Antwoord 5, autoriteit 2%

Als je al gegevens van toestandsvariabelen weergeeft, gebruik dit dan.

<Text>{this.state.user.bio.replace('<br/>', '\n')}</Text>

Antwoord 6, autoriteit 2%

Je kunt {'\n'}gebruiken als regeleinden.
Hi~ {‘\n’} dit is een testbericht.


Antwoord 7

Oplossing 1:

<Text>
Hi~{"\n"}
this is a test message.
</Text>

Oplossing 2:

<Text>{`
 line 1
 line 2
 `}</Text>

Oplossing 3:

Hier was mijn oplossing voor het verwerken van meerdere <br/>-tags:

<Text style={{ whiteSpace: "pre-line" }}>
  {"Hi<br/> this is a test message.".split("<br/>").join("\n")}
</Text>

Oplossing 4:

gebruik maxWidthvoor automatisch regeleinde

<Text style={{ maxWidth:200}}>this is a test message. this is a test message</Text>

Antwoord 8

BEWERK:

als u Template Literalsgebruikt (zie binnen het <Text>element), kunt u de regeleinden ook gewoon als volgt toevoegen:

import React, { Component } from 'react';
import { Text, View } from "react-native";
export default class extends Component {
 (...)
 render(){
 return (
  <View>
   <Text>{`
    1. line 1
    2. line 2
    3. line 3
   `}</Text>
  </View>
 );
 }
}

Antwoord 9

Ik had een eenregelige oplossing nodig die vertakt in een ternaire operator om mijn code netjes ingesprongen te houden.

{foo ? `First line of text\nSecond line of text` : `Single line of text`}

Sublieme syntaxisaccentuering helpt het regeleindeteken te benadrukken:

Sublieme syntax highlight


Antwoord 10

https://stackoverflow.com/a/44845810/10480776@Edison D’souza’s antwoord was precies wat ik was aan het zoeken naar. Het verving echter alleen het eerste voorkomen van de tekenreeks. Dit was mijn oplossing voor het omgaan met meerdere <br/>-tags:

<Typography style={{ whiteSpace: "pre-line" }}>
  {shortDescription.split("<br/>").join("\n")}
</Typography>

Sorry, ik kon geen commentaar geven op zijn bericht vanwege de beperking van de reputatiescore.


Antwoord 11

Er zijn twee opties:

Optie 1:Sjabloonliteratuur gebruiken.

const Message = 'This is a message';
<Text>
{`
 Hi~
 ${Message}
`}
</Text>

Resultaat:

Hi~
This is a message

Optie 2:Gebruik {‘\n’} als regeleinden.

<Text>
  Hello {'\n'}
  World!
</Text>

Resultaat:

Hello
World!

Antwoord 12

Je kunt het op deze manier proberen

<text>{`${val}\n`}</text>

Antwoord 13

dit is een leuke vraag, je kunt dit op meerdere manieren doen
Eerste

<View>
  <Text>
    Hi this is first line {\n} hi this is second line 
  </Text>
</View>

wat betekent dat je {\n}backslash n kunt gebruiken om de regel te breken

Tweede

<View>
   <Text>
     Hi this is first line
   </Text>
   <View>
     <Text>
       hi this is second line 
     </Text>
   </View>
</View>

wat betekent dat u een andere <View> component binnen eerst <Bekijken> en wikkel het om <Tekst> onderdeel

Veel plezier met coderen


Antwoord 14

Je kunt het ook gewoon als een constante in je rendermethode toevoegen, zodat het gemakkelijk opnieuw kan worden gebruikt:

 render() {
  const br = `\n`;
   return (
    <Text>Capital Street{br}Cambridge{br}CB11 5XE{br}United Kingdom</Text>
   ) 
 }

Antwoord 15

Eenvoudig te gebruiken backticks (ES 6-functie)

OPLOSSING 1

const Message = 'This is a message';
<Text>
{`
 Hi~
 ${Message}
`}
</Text>

OPLOSSING 2Voeg “\n” toe in tekst

<Text>
Hi~{"\n"}
This is a message.
</Text>

Antwoord 16

Je kunt “ als volgt gebruiken:

<Text>{`Hi~
this is a test message.`}</Text>

Antwoord 17

Je kunt het als volgt doen:

{‘Maak\nUw account’}


Antwoord 18

Plaats {'\n'}in de teksttag

<Text>
  Hello {'\n'}
  World!
</Text>

Antwoord 19

Een van de schoonste en meest flexibele manieren is het gebruik van Sjabloonletters.

Een voordeel van het gebruik hiervan is dat als je de inhoud van de stringvariabele in de tekst wilt weergeven, het overzichtelijker en ongecompliceerd is.

(Let op het gebruik van backtick-tekens)

const customMessage = 'This is a test message';
<Text>
{`
 Hi~
 ${customMessage}
`}
</Text>

Zou resulteren in

Hi~
This is a test message

Antwoord 20

Hier is een oplossing voor React (niet React Native) met TypeScript.

Hetzelfde concept kan worden toegepast op React Native

import React from 'react';
type Props = {
 children: string;
 Wrapper?: any;
}
/**
 * Automatically break lines for text
 *
 * Avoids relying on <br /> for every line break
 *
 * @example
 * <Text>
 *  {`
 *   First line
 *
 *   Another line, which will respect line break
 * `}
 * </Text>
 * @param props
 */
export const Text: React.FunctionComponent<Props> = (props) => {
 const { children, Wrapper = 'div' } = props;
 return (
  <Wrapper style={{ whiteSpace: 'pre-line' }}>
   {children}
  </Wrapper>
 );
};
export default Text;

Gebruik:

<Text>
 {`
  This page uses server side rendering (SSR)
  Each page refresh (either SSR or CSR) queries the GraphQL API and displays products below:
 `}
</Text>

Beeldschermen:
voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 21

doe dit:

<Text>
 { "Hi~ \n this is a test message." }
<Text/>

Snippet uitvouwen


Antwoord 22

Als u uw gegevens haalt uit een state variable or props, heeft de Text-component een stijlprop met minWidth, maxWidth.

voorbeeld

const {height,width} = Dimensions.get('screen');
const string = `This is the description coming from the state variable, It may long thank this` 
<Text style={{ maxWidth:width/2}}>{string}</Text>

Hiermee wordt tekst 50% breed van uw scherm weergegeven


Antwoord 23

Gebruik gewoon {“\n”} waar je de regel wilt afbreken


Antwoord 24

Een andere manier om <br>in te voegen tussen tekstregels die in een array zijn gedefinieerd:

import react, { Fragment } from 'react';
const lines = [
 'One line',
 'Another line',
];
const textContent =
 lines.reduce(items, line, index) => {
  if (index > 0) {
   items.push(<br key={'br-'+index}/>);
  }
  items.push(<Fragment key={'item-'+index}>{line}</Fragment>);
  return items;
 }, []);

Vervolgens kan de tekst als variabele worden gebruikt:

<Text>{textContent}</Text>

Indien niet beschikbaar, kan Fragmentop deze manier worden gedefinieerd:

const Fragment = (props) => props.children;

Antwoord 25

Deze code werkt in mijn omgeving. (react-native 0.63.4)

const charChangeLine = `
`
// const charChangeLine = "\n" // or it is ok
const textWithChangeLine = "abc\ndef"
<Text>{textWithChangeLine.replace('¥n', charChangeLine)}</Text>

Resultaat

abc
def

Antwoord 26

Als iemand op zoek is naar een oplossing waarbij je een nieuwe regel wilt hebben voor elke string in een array, dan zou je zoiets als dit kunnen doen:

import * as React from 'react';
import { Text, View} from 'react-native';
export default class App extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   description: ['Line 1', 'Line 2', 'Line 3'],
  };
 }
 render() {
  // Separate each string with a new line
  let description = this.state.description.join('\n\n');
  let descriptionElement = (
   <Text>{description}</Text>
  );
  return (
   <View style={{marginTop: 50}}>
    {descriptionElement}
   </View>
  );
 }
}

Zie snack voor een live voorbeeld: https:/ /snack.expo.io/@cmacdonnacha/react-native-new-break-line-example


Antwoord 27

soms schrijf ik zo:

<Text>
 You have {" "}
 {remaining}$ {" "}
 from{" "}
 {total}$
<Text>

(aangezien het er voor mij duidelijker uitziet)


Antwoord 28

Gebruik \nin tekst en css white-space: pre-wrap;


Antwoord 29

<Text>
Hi~{"\n"}
this is a test message.
</Text>

Antwoord 30

Waarom zo hard werken? het is 2020, maak een component om dit soort problemen op te lossen

  export class AppTextMultiLine extends React.PureComponent {
  render() {
  const textArray = this.props.value.split('\n');
return (
    <View>
      {textArray.map((value) => {
        return <AppText>{value}</AppText>;
      })}
    </View>
  )
}}

Other episodes