Hoe kan ik een bytearray omzetten in een dubbele en terug?

Voor het converteren van een bytearray naar een double vond ik dit:

//convert 8 byte array to double
int start=0;//???
int i = 0;
  int len = 8;
  int cnt = 0;
  byte[] tmp = new byte[len];
  for (i = start; i < (start + len); i++) {
    tmp[cnt] = arr[i];
    //System.out.println(java.lang.Byte.toString(arr[i]) + " " + i);
    cnt++;
  }
  long accum = 0;
  i = 0;
  for ( int shiftBy = 0; shiftBy < 64; shiftBy += 8 ) {
    accum |= ( (long)( tmp[i] & 0xff ) ) << shiftBy;
    i++;
  }
    return Double.longBitsToDouble(accum);

Maar ik kon niets vinden dat een double in een bytearray zou omzetten.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Of nog eenvoudiger,

import java.nio.ByteBuffer;
public static byte[] toByteArray(double value) {
  byte[] bytes = new byte[8];
  ByteBuffer.wrap(bytes).putDouble(value);
  return bytes;
}
public static double toDouble(byte[] bytes) {
  return ByteBuffer.wrap(bytes).getDouble();
}

Antwoord 2, autoriteit 11%

long bits = Double.doubleToLongBits(myDouble);

Antwoord 3, autoriteit 9%

public static byte[] toByteArray(double d) {
  long l = Double.doubleToRawLongBits(d);
  return new byte[] {
    (byte)((l >> 56) & 0xff),
    (byte)((l >> 48) & 0xff),
    (byte)((l >> 40) & 0xff),
    (byte)((l >> 32) & 0xff),
    (byte)((l >> 24) & 0xff),
    (byte)((l >> 16) & 0xff),
    (byte)((l >> 8) & 0xff),
    (byte)((l >> 0) & 0xff),
  };
}

Antwoord 4, autoriteit 9%

De functionaliteit is al in de API geïmplementeerd. Wikkel de bytearray in een ByteBufferen gebruik ByteBuffer.putLongen ByteBuffer.getLong:

import java.nio.*;
import java.util.Arrays;
public class Test {
  public static void main(String... args) throws Exception {
    long[] longArray = { 1234, 2345, 3456 };
    // Longs to bytes
    byte[] bytes = new byte[longArray.length * 8];
    ByteBuffer buf = ByteBuffer.wrap(bytes);
    for (long l : longArray)
      buf.putLong(l);
    System.out.println(Arrays.toString(bytes));
    // Bytes to longs
    ByteBuffer buf2 = ByteBuffer.wrap(bytes);
    long[] longs = new long[bytes.length / 8];
    for (int i = 0; i < longs.length; i++)
      longs[i] = buf2.getLong(i*8);
    System.out.println(Arrays.toString(longs));
  }
}

Uitvoer:

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, -46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, -128]
[1234, 2345, 3456]

Antwoord 5, autoriteit 6%

public static final short byteArrayToShort(byte[] bytes) {
  return ByteBuffer.wrap(bytes).getShort();
}
public static final int byteArrayToInt(byte[] bytes) {
  return ByteBuffer.wrap(bytes).getInt();
}
public static final float byteArrayToFloat(byte[] bytes) {
  return ByteBuffer.wrap(bytes).getFloat();
}
public static double byteArrayToDouble(byte[] bytes) {
  return ByteBuffer.wrap(bytes).getDouble();
}
public static final long byteArrayToLong(byte[] bytes) {
  return ByteBuffer.wrap(bytes).getLong();
}

Hopelijk helpt het.

Other episodes