Hoe kan ik een batchbestand gebruiken om naar een tekstbestand te schrijven?

Ik moet een script maken dat één regel tekst kan schrijven naar een tekstbestand in dezelfde map als het batchbestand.


Antwoord 1, autoriteit 100%

U kunt echo, en stuur de uitvoer om naar een tekstbestand (zie onderstaande opmerkingen):

rem Saved in D:\Temp\WriteText.bat
@echo off
echo This is a test> test.txt
echo 123>> test.txt
echo 245.67>> test.txt

Uitvoer:

D:\Temp>WriteText
D:\Temp>type test.txt
Dit is een test
123
245,67
D:\Temp>

Opmerkingen:

 • @echo offschakelt het afdrukken van elke opdracht naar de console uit
 • Tenzij u het een specifieke padnaam geeft, zal omleiding met >of >>naar de huidige map schrijven (de map waarin de code wordt uitgevoerd ).
 • De echo This is a test > test.txtgebruikt één >om elk bestand dat al bestaat te overschrijven met nieuwe inhoud.
 • De resterende echo-instructies gebruiken twee >>-tekens om aan het tekstbestand toe te voegen (toevoegen aan), in plaats van het te overschrijven.
 • Het type test.txttypt gewoon de bestandsuitvoer in het opdrachtvenster.

Antwoord 2, autoriteit 38%

Het is makkelijker om maar één codeblok te gebruiken, dan heb je maar één omleiding nodig.

(
 echo Line1
 echo Line2
 ...
 echo Last Line
) > filename.txt

Antwoord 3, autoriteit 7%

echo "blahblah"> txt.txtzal de txt wissen en blahblah op zijn plaats zetten

echo "blahblah">> txt.txtzal blahblah op een nieuwe regel in de txt schrijven

Ik denk dat beide een nieuwe txt zullen maken als er geen bestaat (ik weet dat de eerste dat wel doet)

Waar “txt.txt” hierboven is geschreven, kan desgewenst een bestandspad worden ingevoegd. bijv. C:\Users\<username>\desktop, die het op hun bureaublad plaatst.


Antwoord 4, autoriteit 4%

  @echo off
  (echo this is in the first line) > xy.txt
  (echo this is in the second line) >> xy.txt
  exit

De twee >>betekent dat de tweede regel aan het bestand wordt toegevoegd (d.w.z. de tweede regel begint na de laatste regel van xy.txt).

zo ziet de xy.txteruit:

this is in the first line
this is in the second line

Antwoord 5

@echo uit
Titel schrijven met batchbestanden
kleur 0a

echo Voorbeeldtekst > Bestandsnaam.txt
echo Aanvullende tekst >> Bestandsnaam.txt

@ECHO OFF
Title Writing Using Batch Files
color 0a
echo Example Text > Filename.txt
echo Additional Text >> Filename.txt

Antwoord 6

 • Je kunt copy congebruiken om een lange tekst te schrijven
 • Voorbeeld:

  C:\COPY CON [station:][pad][Bestandsnaam]

  …. Inhoud

  F6

  1 bestand(en) zijn gekopieerd


Antwoord 7

@echo off
echo Type your text here.
:top
set /p boompanes=
pause
echo %boompanes%> practice.txt

hoop dat dit helpt. je moet de stringnamen (IDK hoe het heet) en de bestandsnaam veranderen

Other episodes