Hoe kan ik een ampersand toevoegen voor een waarde in een ASP.net/C# app-configuratiebestandswaarde

Ik heb een C#-programma met waarden in een configuratiebestand. Wat ik wil is het opslaan van ampersands voor een url-waarde zoals…

<appSettings>
  <add key="myurl" value="http://www.myurl.com?&cid=&sid="/>
</appSettings>

Maar ik krijg fouten bij het bouwen van mijn site. Het ampersand is niet toegestaan. Ik heb verschillende vormen geprobeerd om aan de ampersands te ontsnappen, maar het mocht niet baten. Weet iemand het juiste formulier om dit te doen? Alle suggesties zijn welkom.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Gebruik “&amp;” in plaats van “&”.


Antwoord 2, autoriteit 6%

Heb je dit al geprobeerd?

<appSettings>  
  <add key="myurl" value="http://www.myurl.com?&amp;cid=&amp;sid="/>
<appSettings>

Antwoord 3

Ik denk dat je het HTML-escape-teken (&) zou moeten kunnen gebruiken. Ze zijn te vinden op http://www.theukwebdesigncompany.com/articles/entity -escape-characters.php


Antwoord 4

Hoewel het geaccepteerde antwoord hier technisch correct is, lijkt er enige verwarring te bestaan ​​onder gebruikers op basis van de opmerkingen. Als u met een ViewBag in een .cshtml-bestand werkt, moet u @Html.Rawgebruiken, anders worden uw gegevens, nadat ze door de ConfigurationManager zijn ontsnapt, opnieuw opnieuw ontsnapt. Gebruik Html.Raw()om dit te voorkomen.

Other episodes