Hoe kan ik detecteren dat een gebruiker terug navigeert in Angular2?

Ik heb een component en ik moet detecteren of de gebruiker op de terugknop in zijn browser heeft gedrukt om terug te navigeren.

Momenteel abonneer ik me op routergebeurtenissen.

constructor(private router: Router, private activatedRoute: ActivatedRoute) {
  this.routerSubscription = router.events
    .subscribe(event => {
      // if (event.navigatesBack()) ...
    });
}

Ik weet dat ik window.onpopstatekan gebruiken, maar het voelt als een hack bij het gebruik van Angular2.


Antwoord 1, autoriteit 100%


BEWERKEN
Doe dit alsjeblieft niet.

In de officiële documenten staat: “Deze klasse mag niet rechtstreeks door een applicatieontwikkelaar worden gebruikt. Gebruik in plaats daarvan Locatie.” Ref: https://angular.io/api/common/PlatformLocation


Het is mogelijk om PlatformLocationte gebruiken met een onPopStateluisteraar.

import { PlatformLocation } from '@angular/common'
(...)
constructor(location: PlatformLocation) {
  location.onPopState(() => {
    console.log('pressed back!');
  });
}
(...)

Antwoord 2, autoriteit 91%

IMO een betere methode om naar popstate-evenementen te luisteren, is door je te abonneren op locatieservice

import {Location} from "@angular/common";
constructor(private location: Location) { }
ngOnInit() {
  this.location.subscribe(x => console.log(x));
}

Het gebruikt PlatformLocation niet rechtstreeks (zoals de documentatie suggereert) en je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven.


Antwoord 3, autoriteit 50%

import { HostListener } from '@angular/core';

en luister dan naar popstatein het windowobject:

 @HostListener('window:popstate', ['$event'])
 onPopState(event) {
  console.log('Back button pressed');
 }

Deze code werkt voor mij op de nieuwste Angular 2.


Antwoord 4, autoriteit 9%

Als antwoord van Thorin87, gebruik PlatformLocation niet. We moeten inschrijven en afmelden.

import {Subscription} from 'rxjs/Subscription';  
ngOnInit() {
 this.subscription = <Subscription>this
  .location
  .subscribe(() => x => console.log(x));
}
ngOnDestroy() {
 this.subscription.unsubscribe();
}

Antwoord 5, autoriteit 7%

in hoekig 8+

constructor(private readonly route: Router) {
this.route.events
 .pipe(filter((event) => event instanceof NavigationStart))
 .subscribe((event: NavigationStart) => {
  if (event.restoredState) {
   this.isBackUrl = true;
  }
 });

}


Antwoord 6

Deze oplossing werkt voor alle versies van Angular.

import { PlatformLocation } from'@angular/common';
constructor( private _location: PlatformLocation ) {
this._location.onPopState (() => {
 `enter code here` // You could write code to display a custom pop-up here.
 // window.location.href = 'https://www.google.com'; //Navigate to another location when the browser back is clicked.
});

Other episodes