Hoe installeer ik PyQt5 op Windows?

Als ik de PyQt5 op Windows probeer te installeren met het commando

python configure.py

Ik krijg deze foutmelding:

Error: Make sure you have a working Qt qmake on your PATH.

Ik heb de pyQt5 van PyQt5 Download.

Hoe kan ik PyQt5 installeren?


Bijwerken:

Ik heb Qt 5.0.2 for Windows 64-bit (VS 2012, 500 MB)geïnstalleerd vanaf de Qt Download-paginaen nu heb ik deze fout:

Querying qmake about your Qt installation...
Determining the details of your Qt installation...
Error: Failed to determine the detail of your Qt installation. Try again using
the --verbose flag to see more detail about the problem.

En als ik het commando python configure.py --verboseuitvoer:

Querying qmake about your Qt installation...
Determining the details of your Qt installation...
C:\Qt\Qt5.0.2\5.0.2\msvc2012_64\bin\qmake.exe -spec win32-msvc2008 -o qtdetail.m
k qtdetail.pro
nmake -f qtdetail.mk release
'nmake' não é reconhecido como um comando interno
ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.
Error: Failed to determine the detail of your Qt installation. Try again using
the --verbose flag to see more detail about the problem.

Ik heb C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin(bevat nmake.exe) aan PATH toegevoegd en ik kreeg deze foutmelding:

Querying qmake about your Qt installation...
Determining the details of your Qt installation...
C:\Qt\Qt5.0.2\5.0.2\msvc2012_64\bin\qmake.exe -spec win32-msvc2008 -o qtdetail.mk qtdetail.pro
nmake -f qtdetail.mk release
Microsoft (R) Program Maintenance Utility Version 11.00.50727.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin\nmake.exe" -f qtdetail.mk.Release
Microsoft (R) Program Maintenance Utility Version 11.00.50727.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 cl -c -nologo -Zm200 -Zc:wchar_t -O2 -MD -GR -W3 -w34100 -w34189 -EHsc -DUNICODE -DWIN32 -DQT_NO_DEBUG -DQT_CORE_LIB -I"..\..\..\..\..\..\..\Qt\Qt5.0.2\5.0.2\msvc2012_64\include" -I"..\..\..\..\..\..\..\Qt\Qt5.0.2\5.0.2\msvc2012_64\include\QtCore" -I"release" -I"..\..\..\..\..\..\..\Qt\Qt5.0.2\5.0.2\msvc2012_64\mkspecs\win32-msvc2008" -Forelease\ @C:\Users\Victor\AppData\Local\Temp\nm68EA.tmp
NMAKE : fatal error U1077: '"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin\cl.EXE"' : return code '0xc0000135'
Stop.
NMAKE : fatal error U1077: '"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\bin\nmake.exe"' : return code '0x2'
Stop.

Antwoord 1, autoriteit 100%

De makkelijkste manier om PyQt te installeren is door het installatieprogramma te gebruiken (link in je antwoord, stap #5). Als u python 3.3 installeert, zal het installatieprogramma automatisch alle PyQt5-extra’s aan die python-installatie toevoegen. U hoeft niets te compileren (geen van: nmake, nmake install, python configure).

Alle build-opties zijn beschikbaar voor als u een aangepaste installatie nodig heeft (bijvoorbeeld bij gebruik van een andere versie van python, waar geen installatieprogramma wordt geleverd door riverbank computing).

Als je toch je eigen versie van PyQt5 moet compileren, zijn de stappen (zoals je hebt gevonden) hier, maar neem aan dat je python en een compiler hebt geïnstalleerd en in je pad. De geïnstalleerde en op je pad zijn geweest waar je in de problemen bent gekomen, lijkt het. Ik raad aan om de installatieversie te gebruiken, maar je moet eerst python 3.3installeren.


Antwoord 2, autoriteit 95%

Voornamelijk gebruik ik het volgende commando onder de cmd

pip install pyqt5

En het werkt zonder problemen!


Antwoord 3, autoriteit 77%

Probeer dit eerst in uw Windows cmd-venster:

pip3 install pyqt5

Als dat lukt, ziet het er ongeveer zo uit:

C:\Windows\System32>pip3 install pyqt5
Collecting pyqt5
 Downloading PyQt5-5.9-5.9.1-cp35.cp36.cp37-none-win_amd64.whl (77.2MB)
  100% |################################| 77.2MB 13kB/s
Collecting sip<4.20,>=4.19.3 (from pyqt5)
 Downloading sip-4.19.3-cp35-none-win_amd64.whl (49kB)
  100% |################################| 51kB 984kB/s
Installing collected packages: sip, pyqt5
Successfully installed pyqt5-5.9 sip-4.19.3

Als dat niet werkt, kun je deze link van SourceForge proberen.

PyQt5 .exe-installatieprogramma’s voor Windows

Hoe vindt u het installatieprogramma dat bij u past?

Bepaal eerst welke versie van Python je hebt en of je 32-bits of 64-bits Python hebt.
Open vervolgens een van de mappen. Ik gebruik Python 3.5 64-bit, dus ik ben op zoek naar een .exe met die specificaties. Wanneer je een directory opent op SourceForge, zul je enkele directory’s zien met ALLEEN .zipof .tar.gz. Dat is niet wat je zoekt. Een goede indicatie van op welke directory u moet klikken, vindt u in de kolom “Downloads/Week”.
Ik zal in mijn geval de map PyQt-5.6openen.

Hier zien we enkele .exe-bestanden:

PyQt-5.6
|_PyQt5-5.6-gpl-Py3.5-Qt5.6.0-x32-2.exe
|_PyQt5-5.6-gpl-Py3.5-Qt5.6.0-x64-2.exe
|_PyQt5_gpl-5.6.zip
|_PyQt5_gpl-5.6.tar.gz

Ik weet dat dit Python 3.5 is bij Py3.5in de bestandsnaam. Ik ben ook op zoek naar de 64-bits versie, dus ik zal PyQt5-5.6-gpl-Py3.5-Qt5.6.0-x64-2.exedownloaden. Laatste antwoord!

Opmerking: als u een versie probeert te installeren die niet compatibel is met uw systeem, verschijnt er onmiddellijk een dialoogvenster nadat u het .exe-bestand hebt uitgevoerd. Dat is een indicatie dat je de verkeerde hebt gekozen. Ik probeer niet als een dbag te klinken… Dat heb ik verschillende keren gedaan!

Probeer om een succesvolle installatie te testen in uw Python-interpreter het volgende te importeren:

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

Antwoord 4, autoriteit 62%

Ik heb een gedeeltelijke oplossing gevonden…

Stappen om pyQt5 (met VS 2012) op Windows te installeren:

1) Installeer het binaire bestand Qt 5.0.2 for Windows 64-bit (VS 2012, 500 MB)van hier.

2) Download sip-4.14.7(ontwikkelingsmomentopname) van hier.

3) Pak het bestand uit en open de Developer Command Prompt for VS2012.

4) Voer deze commando’s uit (in de sip-map):

python configure.py
nmake
nmake install

5) Haal de pyQt5van hier.

6) Pak het bestand uit en open de VS2012 x64 Native Tools Command Prompt.

7) Voer deze opdrachten uit:

python configure.py

UPDATE:Als het uitvoeren van onderstaande commando’s niet werkt:

nmake
nmake install

Oplossing: ik zal proberen pyQt4 te gebruiken met Qt5… omdat pyQt5 in ontwikkeling is en nog geen ondersteuning/documentatie heeft.


Antwoord 5, autoriteit 31%

Een van de meest (waarschijnlijk de meest) gemakkelijkste manieren om sitepakketten zoals PyQt5 te installeren, is door een van de versies van Anaconda te installeren. U kunt veel van de sitepakketten gewoon installeren door het te installeren. Lijst met beschikbare sitepakketten met Anaconda-versies kan hierworden gecontroleerd.

 1. Dowload Anaconda3of Anaconda2
 2. Installeer het.
 3. Voeg het pad van PyQt5 binnen de Anaconda-installatie toe aan uw systeemomgevingsvariabelen.

Bijvoorbeeld:

PATH: ....; C:\Anaconda3\Lib\site-packages\PyQt5; ...
 1. Het is klaar voor gebruik.

Antwoord 6, autoriteit 31%

Ik ben nieuw voor zowel Python als PyQt5. Ik heb geprobeerd pip te gebruiken, maar ik had problemen met het gebruik van een Windows-machine. Als je een versie van Python 3.4 of hoger hebt, is pip als volgt geïnstalleerd en klaar voor gebruik:

python -m pip install pyqt5 

Dat veronderstelt natuurlijk dat het pad voor het uitvoerbare bestand van Python zich in uw PATH-omgevingsvariabele bevindt. Voeg anders het volledige pad naar het uitvoerbare bestand van Python toe (je kunt where pythontypen in het opdrachtvenster om het te vinden) zoals:

C:\users\userName\AppData\Local\Programs\Python\Python34\python.exe -m pip install pyqt5

Antwoord 7, autoriteit 23%

Als u Windows 10 gebruikt, als u

  py -m pip install pyqt5

in de opdrachtprompt zou het goed moeten downloaden. Afhankelijk van de versie van Python of Windows wordt python -m pip install pyqt5soms niet geaccepteerd, dus moet je in plaats daarvan py gebruiken. pip is een goede manier om veel dingen te downloaden, dus ik zou dat aanraden.


Antwoord 8, autoriteit 8%

Een ander commando onder de cmdis:

easy_install pyqt5


Antwoord 9, autoriteit 8%

Als je python volledig hebt geïnstalleerd, kan dit je de moeite besparen. Het enige wat u hoeft te doen is de volgende opdracht in uw respectieve shell in te voeren:

pip install pyqt5

En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, ZOLANG JE PIP HEBT GENSTALLEERD, kun je dit doen op vrijwel elk besturingssysteem…
Ik hoop dat dit heeft geholpen!


Antwoord 10, autoriteit 8%

Het kan worden geïnstalleerd met onderstaande eenvoudige opdracht:

pip3 installeer pyqt5

Antwoord 11, autoriteit 8%

Download hier http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ pyqt5/

pip install PyQt5-5.15.4-cp36.cp37.cp38.cp39-none-win_amd64.whl

Als er een fout optreedt, probeer dit dan

pip install --user PyQt5-5.15.4-cp36.cp37.cp38.cp39-none-win_amd64.whl

Gereed


Antwoord 12

Als je canopy gebruikt, gebruik dan de pakketbeheerder om qt (en of pyqt) te installeren


Antwoord 13

Je kunt het eenvoudig installeren met Anaconda. Installeer eerst Anacondaof Minicondaop uw systeem (download van hier) en installeer vervolgens de pyqt als volgt:

conda install pyqt

Het werkt voor beide versies van Python (2 en 3).


Antwoord 14

Om de GPL-versie van PyQt5 te installeren, voer je uit (zie PyQt5 Project):

pip3 install pyqt5

Hiermee installeert u het Python-wielvoor uw platform en uw versie van Python( ervan uitgaande dat beide worden ondersteund).

(Het wiel wordt automatisch gedownload van de Python Package Index.)

Het PyQt5-wiel bevat de benodigde onderdelen van de LGPL-versie van Qt. Het is niet nodig om Qt zelf te installeren.

(De vereiste sipis verpakt als een apart wiel en wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd.)


Opmerking:

Als je een foutmelding krijgt die iets zegt als

No downloads could be found that satisfy the requirement 

dan gebruik je waarschijnlijk een niet-ondersteunde versievan Python.


Antwoord 15

Als u problemen ondervindt met pip3 install pyqt5, probeer dan pip3 install pyqt5==5.12.0
Dit loste het probleem voor mij op


Antwoord 16

gemakkelijkste manier, denk ik, download Eric, pak uit, ga naar bronnen, open de python-map, sleep het installatiescript naar het python-pictogram, niet naar de map, volg de aanwijzingen


Antwoord 17

C:\Users\Digiline>python3 -m pip install pyqt5                                                             
Collecting pyqt5                                                                             Downloading PyQt5-5.15.4-cp36.cp37.cp38.cp39-none-win_amd64.whl (6.8 MB)                                                  |████████████████████████████████| 6.8 MB 3.3 MB/s                                                         Collecting PyQt5-sip<13,>=12.8                                                                      Downloading PyQt5_sip-12.8.1-cp39-cp39-win_amd64.whl (63 kB)                                                        |████████████████████████████████| 63 kB 71 kB/s                                                          Collecting PyQt5-Qt5>=5.15                                                                        Downloading PyQt5_Qt5-5.15.2-py3-none-win_amd64.whl (50.1 MB)                                                       |████████████████████████████████| 50.1 MB 16 kB/s                                                         Installing collected packages: PyQt5-sip, PyQt5-Qt5, pyqt5 
WARNING: The scripts pylupdate5.exe, pyrcc5.exe and pyuic5.exe are installed in 'C:\Users\Digiline\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.9_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python39\Scripts' which is not on PATH.                                                  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.                           Successfully installed PyQt5-Qt5-5.15.2 PyQt5-sip-12.8.1 pyqt5-5.15.4

Antwoord 18

Ik had een probleem vanwege Spyder en de versies kwamen in botsing, dus ik probeerde dit

pip uninstall pyqt5
pip uninstall spyder
pip install spyder 

Hiermee is alles geïnstalleerd!


Antwoord 19

Hallo, u kunt hier uw antwoorden krijgen:
https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

Om uw module te vinden, drukt u op ctrl + f en typt u vervolgens pyqt5
klik vervolgens op een van de bestanden die overeenkomen met uw systeem gerelateerd aan
PyQt5
nadat u uw module hebt gedownload, extraheert u deze naar python >> lib >> site-pakketten. pak het daar dan uit
Ik ben klaar met mijn antwoord, ik hoop dat het nuttig is

Other episodes