Hoe installeer ik PIL met pip op Mac OS?

Ik probeer PIL (de Python Imaging Library) te installeren met het commando:

sudo pip install pil

maar ik krijg de volgende melding:

Downloading/unpacking PIL
 You are installing a potentially insecure and unverifiable file. Future versions of pip will default to disallowing insecure files.
 Downloading PIL-1.1.7.tar.gz (506kB): 506kB downloaded
 Running setup.py egg_info for package PIL
  WARNING: '' not a valid package name; please use only.-separated package names in setup.py
Installing collected packages: PIL
 Running setup.py install for PIL
  WARNING: '' not a valid package name; please use only.-separated package names in setup.py
  --- using frameworks at /System/Library/Frameworks
  building '_imaging' extension
  clang -fno-strict-aliasing -fno-common -dynamic -g -Os -pipe -fno-common -fno-strict-aliasing -fwrapv -mno-fused-madd -DENABLE_DTRACE -DMACOSX -DNDEBUG -Wall -Wstrict-prototypes -Wshorten-64-to-32 -DNDEBUG -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -DENABLE_DTRACE -arch i386 -arch x86_64 -pipe -IlibImaging -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/include -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/include/python2.7 -c _imaging.c -o build/temp.macosx-10.8-intel-2.7/_imaging.o
  unable to execute clang: No such file or directory
  error: command 'clang' failed with exit status 1
  Complete output from command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/private/tmp/pip_build_root/PIL/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-AYrxVD-record/install-record.txt --single-version-externally-managed:
  WARNING: '' not a valid package name; please use only.-separated package names in setup.py
running install
running build
.
.
.
.
copying PIL/XVThumbImagePlugin.py -> build/lib.macosx-10.8-intel-2.7
running build_ext
--- using frameworks at /System/Library/Frameworks
building '_imaging' extension
creating build/temp.macosx-10.8-intel-2.7
creating build/temp.macosx-10.8-intel-2.7/libImaging
clang -fno-strict-aliasing -fno-common -dynamic -g -Os -pipe -fno-common -fno-strict-aliasing -fwrapv -mno-fused-madd -DENABLE_DTRACE -DMACOSX -DNDEBUG -Wall -Wstrict-prototypes -Wshorten-64-to-32 -DNDEBUG -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -DENABLE_DTRACE -arch i386 -arch x86_64 -pipe -IlibImaging -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/include -I/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/include/python2.7 -c _imaging.c -o build/temp.macosx-10.8-intel-2.7/_imaging.o
unable to execute clang: No such file or directory
error: command 'clang' failed with exit status 1
----------------------------------------
Cleaning up…

Kun je me alsjeblieft helpen om pil te installeren?


Antwoord 1, autoriteit 100%

 1. Installeer Xcode en Xcode Command Line Tools zoals vermeld.
 2. Gebruik in plaats daarvan Pillow, aangezien PIL eigenlijk dood is. Kussen is een onderhouden vork van PIL.

https://pypi.org/project/Pillow/

pip install Pillow

Als je beide Pythons hebt geïnstalleerd en dit voor Python3 wilt installeren:

python3 -m pip install Pillow

Antwoord 2, autoriteit 9%

Dit werkt voor mij:

apt-get install python-dev
apt-get install libjpeg-dev
apt-get install libjpeg8-dev
apt-get install libpng3
apt-get install libfreetype6-dev
ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so /usr/lib
ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libjpeg.so /usr/lib
ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libz.so /usr/lib
pip install PIL --allow-unverified PIL --allow-all-external

Antwoord 3, autoriteit 9%

Het is heel eenvoudig om apt install te gebruiken, gebruik dit commando om het voor elkaar te krijgen

sudo apt-get install python-PIL

of

sudo pip install pillow

of

sudo easy_install pillow

Antwoord 4, autoriteit 5%

U dient te installeren zoals beschreven hier:

pip install image

Antwoord 5, autoriteit 5%

Gebruik in Mac OS X deze opdracht:

sudo pip install https://effbot.org/media/downloads/Imaging-1.1.7.tar.gz

Antwoord 6, autoriteit 5%

Installeer

pip install Pillow

Importeer dan gewoon in je bestand zoals,

from PIL import Image

Ik gebruik Windows. Het werkt voor mij.

OPMERKING:

Pillow is een functionele vervanging voor Python Imaging
Bibliotheek. Om uw bestaande PIL-compatibele code met Pillow uit te voeren, is het
moet worden aangepast om de Imaging-module uit de PIL . te importeren
naamruimte in plaats van de algemene naamruimte.

d.w.z. wijzigen:

import Image

naar:

from PIL import Image

https://pypi.org/project/Pillow/2.2.1/


Antwoord 7, autoriteit 4%

Ik heb het antwoord gekregen van een discussie hier:

Ik heb het geprobeerd

pip install --no-index -f http://dist.plone.org/thirdparty/ -U PIL

en het werkte.


Antwoord 8, autoriteit 2%

Ik neem aan dat je een Mac gebruikt. Zie Hoe kan ik PIL op mac installeren os x 10.7.2 Leeuw

Als u [homebrew][] gebruikt, kunt u de PIL installeren met slechts brew
install pil
. Mogelijk moet u dan de installatiemap toevoegen ($(brew
--prefix)/lib/python2.7/site-packages
) naar uw PYTHONPATH, of voeg de locatie van de PIL-directory zelf toe in een bestand met de naam PIL.pth bestand in
een van uw site-packages directories, met de inhoud:

/usr/local/lib/python2.7/site-packages/PIL

(ervan uitgaande dat brew --prefix /usr/local is).

U kunt het ook gewoon downloaden/bouwen/installeren vanaf de bron:

# download
curl -O -L http://effbot.org/media/downloads/Imaging-1.1.7.tar.gz
# extract
tar -xzf Imaging-1.1.7.tar.gz
cd Imaging-1.1.7
# build and install
python setup.py build
sudo python setup.py install
# or install it for just you without requiring admin permissions:
# python setup.py install --user

Ik heb zojuist het bovenstaande uitgevoerd (op OSX 10.7.2, met XCode 4.2.1 en System
Python 2.7.1) en het is prima gebouwd, hoewel er een mogelijkheid is
dat iets in mijn omgeving niet standaard is.

[homebrew]: http://mxcl.github.com/homebrew/ “Homebrew”


Antwoord 9, autoriteit 2%

Voor Ubuntu werkt PIL niet meer. Ik krijg altijd:

Geen overeenkomende distributie gevonden voor PIL

Dus installeer python-imaging:

sudo apt-get install python-imaging

Antwoord 10, autoriteit 2%

Tegenwoordig gebruikt iedereen Pillow, een vriendelijke PIL-vork, in plaats van PIL.

In plaats van: sudo pip install pil

Doe: sudo pip install pillow

$ sudo apt-get install python-imaging
$ sudo -H pip install pillow

Antwoord 11

Ik heb hetzelfde probleem, maar het wordt opgelost met de installatie van python-dev.

Voer de volgende opdracht uit voordat u PIL installeert:

sudo apt-get install python-dev

Installeer vervolgens PIL:

pip install PIL

Antwoord 12

Ik had enkele fouten tijdens de installatie. Voor het geval iemand dit ook heeft. Ondanks dat zat ik al onder admin user, maar niet root.

File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/os.py", line 157, in makedirs
  mkdir(name, mode)
OSError: [Errno 13] Permission denied: '/Library/Python/2.7/site-packages/PIL'
Storing debug log for failure in /Users/wzbozon/Library/Logs/pip.log

Het toevoegen van “sudo” loste het probleem op, met sudo werkte het:

~/Documents/mv-server: $ sudo pip install Pillow

Antwoord 13

Voor CentOS:

yum install python-imaging

Antwoord 14

Ik heb alle antwoorden geprobeerd, maar faalde.
Haal de bron rechtstreeks van de officiële site en bouw het installatiesucces.

 1. Ga naar de site http://www.pythonware.com/products/pil/ #pil117
 2. Klik op “Python Imaging Library 1.1.7 Source Kit” om de bron te downloaden
 3. tar xf Imaging-1.1.7.tar.gz
 4. cd Imaging-1.1.7
 5. sudo python setup.py install

Antwoord 15

Ik heb het voor elkaar gekregen door sudo port install py27-Pillow

te gebruiken


Antwoord 16

Probeer dit:

sudo pip install PIL --allow-external PIL --allow-unverified PIL

Antwoord 17

(Venster) Als Pilow niet werkt, probeer dan pil te downloaden op http://www.pythonware.com/ producten/pil/


Antwoord 18

 • Eerst moet je deze sudo apt-get build-dep python-imaging uitvoeren, die je alle afhankelijkheden geeft die je nodig zou kunnen hebben

 • Voer vervolgens sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade

 • Gevolgd door sudo apt-get install python-pip

 • En dan eindelijk Pil pip install pillow

 • install installeren


Antwoord 19

Zoek in pakketbeheerder voordat u pip gebruikt. Op Arch linux kun je PIL krijgen door pacman -S python2-pillow


Antwoord 20

Voor Ubuntu kunt u PIL installeren met apt install:

Gebruik voor Python 3:

sudo apt install python3-pil

Gebruik voor Python 2:

sudo apt install python-pil

Waar pil kleine letters moet zijn, zoals Clarkey252 aangeeft


Antwoord 21

Er is nog een Python-pakkettool genaamd conda. Conda heeft (denk ik) de voorkeur boven pip als er bibliotheken zijn die C++ en andere bindingen moeten installeren die geen pure Python zijn. Conda neemt ook pip op in de installatie, zodat je nog steeds pip kunt gebruiken, maar je krijgt ook de voordelen van conda.

Conda installeert standaard ook IPython, pil en vele andere bibliotheken. Ik denk dat je het leuk zult vinden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes