Hoe gebruik je \n nieuwe regel in VB msgbox() ?

Wat is het alternatief voor \n (voor nieuwe regel) in een VB.NETMsgBox()?


Antwoord 1, autoriteit 100%

 • voor VB:vbCrLfof vbNewLine
 • voor VB.NET:Environment.NewLineof vbCrLfof Constants.vbCrLf

Informatie over de nieuwe regel van VB.NET: http:// msdn.microsoft.com/en-us/library/system.environment.newline.aspx

De informatie voor Environment.NewLineis afkomstig van Cody Grayen J Vermeire


Antwoord 2, autoriteit 32%

Probeer vbCrLfte gebruiken voor een nieuwe regel

msgbox "This is how" & vbcrlf & "to get a new line"

Antwoord 3, autoriteit 25%

Dit zijn de tekenreeksen om een ​​nieuwe regel te maken:

 • vbCris de regelterugloop (terug naar het begin van de regel),

 • vbLfis de regelinvoer (ga naar de volgende regel)

 • vbCrLfis de regelterugloop / regelinvoer (vergelijkbaar met het indrukken van Enter)

Ik geef de voorkeur aan vbNewLineomdat het systeemonafhankelijk is(vbCrLfis op sommige systemen misschien geen echte nieuwe regel)


Antwoord 4, autoriteit 17%

Gebruik de Environment.NewLineeigendom


Antwoord 5, autoriteit 11%

Voeg een vbNewLinetoe als:

"text1" & vbNewLine & "text2"

Antwoord 6, autoriteit 5%

Een alternatief voor Environment.NewLine is het gebruik van :

Regex.Unescape("\n\tHello World\n")

van System.Text.RegularExpressions

Hiermee kun je tekst escapen zonder strings aaneen te schakelen, zoals je kunt in C#, C, java


Antwoord 7, autoriteit 4%

Het juiste formaat is:

"text1" + vbNewLine + "text2"

Antwoord 8, autoriteit 2%

Gebruik het commando “vbNewLine”

Voorbeeld

Hello & vbNewLine & "World"

wordt weergegeven als
Hallo op de ene regel en Wereld op de andere


Antwoord 9

U kunt een regelterugloopteken (Chr(13)), een regelinvoerteken (Chr(10)) ook gebruiken als

MsgBox "Message Name: " & objSymbol1.Name & Chr(13) & "Value of BIT-1: " & (myMessage1.Data(1)) & Chr(13) & "MessageCount: " & ReceiveMessages.Count

Antwoord 10

Module MyHelpers
  <Extension()>
  Public Function UnEscape(ByVal aString As String) As String
    Return Regex.Unescape(aString)
  End Function
End Module

Gebruik:

console.writeline("Ciao!\n".unEscape)

Antwoord 11

Van mijn kant heb ik een sub MyMsgBox gemaakt waarbij \n in de prompt wordt vervangen door ControlChars.NewLine


Antwoord 12

Veel van de bovenstaande dingen werkten niet voor mij.
Wat uiteindelijk wel werkte, is

Chr(13)

Antwoord 13

msgbox "This is the first line" & vbcrlf & "and this is the second line"

of in .NET msgbox "This is the first line" & Environment.NewLine & "and this is the second line"


Antwoord 14

Dit werkt voor mij:
MessageBox.Show("YourString" & vbcrlf & "YourNewLineString")


Antwoord 15

Het berichtvenster moet eindigen met een tekst en niet met een variabele


Antwoord 16

msgbox(“uw tekst hier” & Environment.NewLine & “meer tekst”) is de makkelijkste manier. het heeft geen zin om je code moeilijker of ingewikkelder te maken dan nodig is…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes