Hoe een opgeslagen procedure in Oracle SQL-ontwikkelaar uit te voeren?

Ik probeer deze opgeslagen procedure uit te voeren

DECLARE
 P_TICKER_SERIAL VARCHAR2(200);
 P_SECTOR_CODE  VARCHAR2(200);
 P_SOURCE_ID   VARCHAR2(200);
 P_COUNTRY_CODE VARCHAR2(200);
 P_FILTER_TYPE  NUMBER;
 CUR_OUT     SYS_REFCURSOR;
 dbUserTable   DBUSER%ROWTYPE;
BEGIN
 P_TICKER_SERIAL :='14232';
 P_SECTOR_CODE  := '15';
 P_SOURCE_ID   := 'TDWL';
 P_COUNTRY_CODE := 'SA';
 P_FILTER_TYPE  := 1;
 PKG_name.GET_user(
  P_TICKER_SERIAL => P_TICKER_SERIAL,
  P_SECTOR_CODE  => P_SECTOR_CODE,
  P_SOURCE_ID   => P_SOURCE_ID,
  P_COUNTRY_CODE => P_COUNTRY_CODE,
  P_FILTER_TYPE  => P_FILTER_TYPE,
  CUR_OUT     => CUR_OUT
 );
 open CUR_OUT;
 LOOP
  FETCH CUR_OUT INTO dbUserTable;
  dbms_output.put_line(dbUserTable.email);
 END LOOP;
 CLOSE CUR_OUT;
END;
 /

Maar het geeft me deze fout

Error report:
ORA-06550: line 8, column 15:
PLS-00201: identifier 'DBUSER' must be declared
ORA-06550: line 8, column 15:
PL/SQL: Item ignored
ORA-06550: line 24, column 2:
PLS-00382: expression is of wrong type
ORA-06550: line 24, column 2:
PL/SQL: SQL Statement ignored
ORA-06550: line 26, column 24:
PLS-00320: the declaration of the type of this expression is incomplete or malformed
ORA-06550: line 26, column 5:
PL/SQL: SQL Statement ignored
ORA-06550: line 27, column 28:
PLS-00320: the declaration of the type of this expression is incomplete or malformed
ORA-06550: line 27, column 7:
PL/SQL: Statement ignored
06550. 00000 - "line %s, column %s:\n%s"
*Cause:  Usually a PL/SQL compilation error.
*Action:

Iedereen weet wat er mis is?
Bedankt.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Probeer de procedure als volgt uit te voeren,

var c refcursor;
execute pkg_name.get_user('14232', '15', 'TDWL', 'SA', 1, :c);
print c;

Antwoord 2, autoriteit 16%

Bedenk dat je een procedure hebt gemaakt zoals hieronder.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE GET_FULL_NAME like
(
 FIRST_NAME IN VARCHAR2, 
 LAST_NAME IN VARCHAR2,
 FULL_NAME OUT VARCHAR2 
) IS 
BEGIN
 FULL_NAME:= FIRST_NAME || ' ' || LAST_NAME;
END GET_FULL_NAME;

In Oracle SQL Developer kunt u deze procedure op twee manieren uitvoeren.

1. SQL-werkblad gebruiken

Maak een SQL-werkblad en schrijf het anonieme PL/SQL-blok op deze manier en druk op f5

DECLARE
 FULL_NAME Varchar2(50);
BEGIN
 GET_FULL_NAME('Foo', 'Bar', FULL_NAME);
 Dbms_Output.Put_Line('Full name is: ' || FULL_NAME);
END;

2. GUI-bediening gebruiken

 • Uitbreiden Procedures

 • Klik met de rechtermuisknop op de procedure die u heeft gemaakt en klik op Uitvoeren

 • Vul in het pop-upvenster de parameters in en klik op OK.

Proost!


Antwoord 3

— Als er geen parameters aan een procedure moeten worden doorgegeven, volstaat het:

BEGIN
  MY_PACKAGE_NAME.MY_PROCEDURE_NAME
END;

Other episodes