Hoe een creditcardnummer te valideren

Ik wil gewoon een creditcardnummer valideren in de JavaScript-code. Ik heb een reguliere uitdrukking voor cijfers gebruikt, maar ik weet niet waarom het niet werkt!

Hier is mijn functie volgens hieronder:

function validate_creditcardnumber()
{
  var re16digit = /^\d{16}$/
  if (document.myform.CreditCardNumber.value.search(re16digit) == -1)
    alert("Please enter your 16 digit credit card numbers");
  return false;
}

Antwoord 1, Autoriteit 100%

Ik hoop dat de volgende twee links helpen om uw probleem op te lossen.

FYI, verschillende creditcards zijn beschikbaar in de wereld. Dus, je gedachte is verkeerd. Creditcards hebben een formaat. Zie de volgende links. De eerste is puur javascript en de tweede gebruikt jQuery.

Demo:

function testCreditCard() {
 myCardNo = document.getElementById('CardNumber').value;
 myCardType = document.getElementById('CardType').value;
 if (checkCreditCard(myCardNo, myCardType)) {
  alert("Credit card has a valid format")
 } else {
  alert(ccErrors[ccErrorNo])
 };
}
<script src="https://www.braemoor.co.uk/software/_private/creditcard.js"></script>
<!-- COPIED THE DEMO CODE FROM THE SOURCE WEBSITE (https://www.braemoor.co.uk/software/creditcard.shtml) -->
<table>
 <tbody>
  <tr>
   <td style="padding-right: 30px;">American Express</td>
   <td>3400 0000 0000 009</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Carte Blanche</td>
   <td>3000 0000 0000 04</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Discover</td>
   <td>6011 0000 0000 0004</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Diners Club</td>
   <td>3852 0000 0232 37</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>enRoute</td>
   <td>2014 0000 0000 009</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>JCB</td>
   <td>3530 111333300000</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>MasterCard</td>
   <td>5500 0000 0000 0004</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Solo</td>
   <td>6334 0000 0000 0004</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Switch</td>
   <td>4903 0100 0000 0009</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Visa</td>
   <td>4111 1111 1111 1111</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Laser</td>
   <td>6304 1000 0000 0008</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<hr /> Card Number:
<select tabindex="11" id="CardType" style="margin-left: 10px;">
 <option value="AmEx">American Express</option>
 <option value="CarteBlanche">Carte Blanche</option>
 <option value="DinersClub">Diners Club</option>
 <option value="Discover">Discover</option>
 <option value="EnRoute">enRoute</option>
 <option value="JCB">JCB</option>
 <option value="Maestro">Maestro</option>
 <option value="MasterCard">MasterCard</option>
 <option value="Solo">Solo</option>
 <option value="Switch">Switch</option>
 <option value="Visa">Visa</option>
 <option value="VisaElectron">Visa Electron</option>
 <option value="LaserCard">Laser</option>
</select> <input type="text" id="CardNumber" maxlength="24" size="24" style="margin-left: 10px;"> <button id="mybutton" type="button" onclick="testCreditCard();" style="margin-left: 10px; color: #f00;">Check</button>
<p style="color: red; font-size: 10px;"> COPIED THE DEMO CODE FROM TEH SOURCE WEBSITE (https://www.braemoor.co.uk/software/creditcard.shtml) </p>

Antwoord 2, autoriteit 82%

http://www.w3resource.com/javascript/form/ credit-card-validation.php+ het Luhn-algoritme:

var checkLuhn = function (cardNo) {
  var s = 0;
  var doubleDigit = false;
  for (var i = cardNo.length - 1; i >= 0; i--) {
    var digit = +cardNo[i];
    if (doubleDigit) {
      digit *= 2;
      if (digit > 9)
        digit -= 9;
    }
    s += digit;
    doubleDigit = !doubleDigit;
  }
  return s % 10 == 0;
}

P.S.: Gebruik hiervoor geen regex, dit wordt gedaan door de link. Maar het is handig om tekstdefinities van elke kaart te gebruiken. Hier is het:

American Express: beginnend met 34 of 37, lengte 15 cijfers.

Visa: beginnend met 4, lengte 13 of 16 cijfers.

MasterCard: beginnend met 51 tot en met 55, lengte 16 cijfers.

Ontdekken: beginnend met 6011, lengte 16 cijfers of beginnend met 5, lengte 15 cijfers.

Diners Club: beginnend met 300 tot en met 305, 36 of 38, lengte 14 cijfers.

JCB: beginnend met 2131 of 1800, lengte 15 cijfers of beginnend met 35, lengte 16 cijfers.

Ik heb het als volgt gedaan:

var validateCardNo = function (no) {
  return (no && checkLuhn(no) &&
    no.length == 16 && (no[0] == 4 || no[0] == 5 && no[1] >= 1 && no[1] <= 5 ||
    (no.indexOf("6011") == 0 || no.indexOf("65") == 0)) ||
    no.length == 15 && (no.indexOf("34") == 0 || no.indexOf("37") == 0) ||
    no.length == 13 && no[0] == 4)
}

Antwoord 3, autoriteit 59%

U kunt dit fragment gebruiken om kaartnummers van 16 cijfers te valideren met het Luhn-algoritme:

function validateCardNumber(number) {
  var regex = new RegExp("^[0-9]{16}$");
  if (!regex.test(number))
    return false;
  return luhnCheck(number);
}
function luhnCheck(val) {
  var sum = 0;
  for (var i = 0; i < val.length; i++) {
    var intVal = parseInt(val.substr(i, 1));
    if (i % 2 == 0) {
      intVal *= 2;
      if (intVal > 9) {
        intVal = 1 + (intVal % 10);
      }
    }
    sum += intVal;
  }
  return (sum % 10) == 0;
}

Antwoord 4, autoriteit 50%

Een creditcardnummer is geen verzameling willekeurige getallen. Er is een formule om te controleren of deze correct is.

Na een snelle Google-zoekopdracht vond ik dit JavaScript waarmee wordt gecontroleerd of een creditcardnummer geldig is.

http://javascript.internet.com/forms/credit -kaartnummer-validatie.html

URL kapot: internetarchief: http://web.archive.org/web/2010129174150/http://javascript.internet.com/forms/credit-card-number-validation.html?

<!-- TWO STEPS TO INSTALL CREDIT CARD NUMBER VALIDATION:
 1. Copy the code into the HEAD of your HTML document
 2. Add the last code into the BODY of your HTML document -->
<!-- STEP ONE: Paste this code into the HEAD of your HTML document -->
<HEAD>
 <script type="text/javascript">
  <!--
  /* This script and many more are available free online at
  The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com
  Created by: David Leppek :: https://www.azcode.com/Mod10
  Basically, the algorithm takes each digit, from right to left and muliplies each second
  digit by two. If the multiple is two-digits long (i.e.: 6 * 2 = 12) the two digits of
  the multiple are then added together for a new number (1 + 2 = 3). You then add up the
  string of numbers, both unaltered and new values and get a total sum. This sum is then
  divided by 10 and the remainder should be zero if it is a valid credit card. Hense the
  name Mod 10 or Modulus 10.
  */
  function Mod10(ccNumb) { // v2.0
   var valid = "0123456789" // Valid digits in a credit card number
   var len = ccNumb.length; // The length of the submitted cc number
   var iCCN = parseInt(ccNumb); // Integer of ccNumb
   var sCCN = ccNumb.toString(); // String of ccNumb
   sCCN = sCCN.replace (/^\s+|\s+$/g,''); // Strip spaces
   var iTotal = 0; // Integer total set at zero
   var bNum = true; // By default assume it is a number
   var bResult = false; // By default assume it is NOT a valid cc
   var temp; // Temporary variable for parsing string
   var calc; // Used for calculation of each digit
   // Determine if the ccNumb is in fact all numbers
   for (var j=0; j<len; j++) {
    temp = "" + sCCN.substring(j, j+1);
    if (valid.indexOf(temp) == "-1"){
     bNum = false;
    }
   }
   // If it is NOT a number, you can either alert to the fact, or just pass a failure
   if (!bNum) {
    /* alert("Not a Number"); */
    bResult = false;
   }
   // Determine if it is the proper length
   if ((len == 0) && (bResult)) { // Nothing, the field is blank AND passed above # check
    bResult = false;
   }
   else { // ccNumb is a number and the proper length - let's
       // see if it is a valid card number
    if (len >= 15) { // 15 or 16 for Amex or V/MC
     for (var i=len;i>0;i--) { // LOOP through the digits of the card
      calc = parseInt(iCCN) % 10; // Right most digit
      calc = parseInt(calc); // Assure it is an integer
      iTotal += calc; // Running total of the card number as we loop - Do Nothing to first digit
      i--; // Decrement the count - move to the next digit in the card
      iCCN = iCCN / 10;                // Subtracts right most digit from ccNumb
      calc = parseInt(iCCN) % 10;   // NEXT right most digit
      calc = calc *2;                 // multiply the digit by two
      // Instead of some screwy method of converting 16 to a string
      // and then parsing 1 and 6 and then adding them to make 7,
      // I use a simple switch statement to change the value
      // of calc2 to 7 if 16 is the multiple.
      switch(calc) {
       case 10: calc = 1; break; // 5*2=10 & 1+0 = 1
       case 12: calc = 3; break; // 6*2=12 & 1+2 = 3
       case 14: calc = 5; break; // 7*2=14 & 1+4 = 5
       case 16: calc = 7; break; // 8*2=16 & 1+6 = 7
       case 18: calc = 9; break; // 9*2=18 & 1+8 = 9
       default: calc = calc;   // 4*2= 8 &  8 = 8 - the same for all lower numbers
      }
      iCCN = iCCN / 10; // Subtracts right most digit from ccNum
      iTotal += calc; // Running total of the card number as we loop
     } // END OF LOOP
     if ((iTotal%10)==0){ // Check to see if the sum Mod 10 is zero
      bResult = true; // This IS (or could be) a valid credit card number.
     }
     else {
      bResult = false; // This could NOT be a valid credit card number
     }
    }
   }
   // Change alert to on-page display or other indication as needed.
   if (bResult) {
    alert("This IS a valid Credit Card Number!");
   }
   if (!bResult) {
    alert("This is NOT a valid Credit Card Number!");
   }
   return bResult; // Return the results
  }
  // -->
 </script>
</HEAD>
<!-- STEP TWO: Copy this code into the BODY of your HTML document -->
<BODY>
<div align="center">
 <form name="Form1">
  <table width="50%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
   <tr>
    <td width="50%" align="right">Credit Card Number:  </td>
    <td width="50%">
     <input name="CreditCard" type="text" value="4012888888881881" size="18" maxlength="16" style="border: 1px solid #000098; padding: 3px;">
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="2" align="center">
     <input type="button" name="Button" style="color: #fff; background: #000098; font-weight:bold; border: solid 1px #000;" value="TEST CARD NUMBER" onClick="return Mod10(document.Form1.CreditCard.value);">
    </td>
   </tr>
  </table>
 </form>
</div>
<p><center>
 <font face="arial, helvetica" size"-2">Free JavaScripts provided<br>
 by <a href="http://javascriptsource.com">The JavaScript Source</a></font>
</center><p>
<!-- Script Size: 4.97 KB -->

Antwoord 5, Autoriteit 50%

LUHN’s algoritme wordt gebruikt voor het toevoegen van validatie van krediet- en debetkaartnummers. Dit Javascript -functie moet uitwerken.

function validate_creditcardnumber(inputNum) {
  var digit, digits, flag, sum, _i, _len;
  flag = true;
  sum = 0;
  digits = (inputNum + '').split('').reverse();
  for (_i = 0, _len = digits.length; _i < _len; _i++) {
   digit = digits[_i];
   digit = parseInt(digit, 10);
   if ((flag = !flag)) {
    digit *= 2;
   }
   if (digit > 9) {
    digit -= 9;
   }
   sum += digit;
  }
  return sum % 10 === 0;
 };

Antwoord 6, autoriteit 32%

Gebruik dit:

function AmexCardnumber(inputtxt) {
 var cardno = /^(?:3[47][0-9]{13})$/;
 return cardno.test(inputtxt);
}
function VisaCardnumber(inputtxt) {
 var cardno = /^(?:4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?)$/;
 return cardno.test(inputtxt);
}
function MasterCardnumber(inputtxt) {
 var cardno = /^(?:5[1-5][0-9]{14})$/;
 return cardno.test(inputtxt);
}
function DiscoverCardnumber(inputtxt) {
 var cardno = /^(?:6(?:011|5[0-9][0-9])[0-9]{12})$/;
 return cardno.test(inputtxt);
}
function DinerClubCardnumber(inputtxt) {
 var cardno = /^(?:3(?:0[0-5]|[68][0-9])[0-9]{11})$/;
 return cardno.test(inputtxt);
}
function JCBCardnumber(inputtxt) {
 var cardno = /^(?:(?:2131|1800|35\d{3})\d{11})$/;
 return cardno.test(inputtxt);
}
function IsValidCreditCardNumber(cardNumber) {
 var cardType = null;
 if (VisaCardnumber(cardNumber)) {
  cardType = "visa";
 } else if (MasterCardnumber(cardNumber)) {
  cardType = "mastercard";
 } else if (AmexCardnumber(cardNumber)) {
  cardType = "americanexpress";
 } else if (DiscoverCardnumber(cardNumber)) {
  cardType = "discover";
 } else if (DinerClubCardnumber(cardNumber)) {
  cardType = "dinerclub";
 } else if (JCBCardnumber(cardNumber)) {
  cardType = "jcb";
 }
 return cardType;
}

Antwoord 7, autoriteit 14%

Je definieert de variabelenaam re16digitmaar verwijst er later naar als re10digit, wat een foutmelding geeft. Om uw code te vereenvoudigen, moet u RegExp.prototype.test()gebruiken in plaats van String.prototype.search():

function validate_creditcardnumber() {
  var re16digit = /^\d{16}$/;
  if (!re16digit.test(document.myform.CreditCardNumber.value)) {
    alert("Please enter your 16 digit credit card numbers");
    return false;
  }
}

Werkende demo: http://jsfiddle.net/Dxjkh/

Zoals anderen al hebben gezegd, kunt u wellicht beter een JavaScript-implementatie van de Luhn-algoritme. Het is ook vermeldenswaard dat een controle van 16 cijfers zal mislukken voor American Express (15 cijfers) en Diners (14 cijfers) kaarten.


Antwoord 8, autoriteit 14%

Je zou eigenlijk .test()moeten gebruiken:

if (!re16digit.test(document.myform.CreditCardNumber.value)) {
 alert("Please ... ");
}

Je moet ook rondkijken voor implementaties van (een of meer van) de algoritmen voor het controleren van het kaartnummer. Ze zijn heel eenvoudig.


Antwoord 9, autoriteit 14%

Misschien moet je hier eens kijken: http://en.wikipedia.org/wiki/Luhn_algorithm

Hier is een Java-fragment dat een creditcardnummer valideert dat eenvoudig genoeg zou moeten zijn om naar JavaScript te converteren:

 public static boolean isValidCC(String number) {
  final int[][] sumTable = {{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},{0,2,4,6,8,1,3,5,7,9}};
  int sum = 0, flip = 0;
  for (int i = number.length() - 1; i >= 0; i--) {
   sum += sumTable[flip++ & 0x1][Character.digit(number.charAt(i), 10)];
  }
  return sum % 10 == 0;
 }

Antwoord 10, autoriteit 9%

Kijk misschien eens naar deze oplossing: https://codepen.io/quinlo/pen/YONMEa

//pop in the appropriate card icon when detected
cardnumber_mask.on("accept", function () {
  console.log(cardnumber_mask.masked.currentMask.cardtype);
  switch (cardnumber_mask.masked.currentMask.cardtype) {
    case 'american express':
      ccicon.innerHTML = amex;
      ccsingle.innerHTML = amex_single;
      swapColor('green');
      break;
    case 'visa':
      ccicon.innerHTML = visa;
      ccsingle.innerHTML = visa_single;
      swapColor('lime');
      break;
    case 'diners':
      ccicon.innerHTML = diners;
      ccsingle.innerHTML = diners_single;
      swapColor('orange');
      break;
    case 'discover':
      ccicon.innerHTML = discover;
      ccsingle.innerHTML = discover_single;
      swapColor('purple');
      break;
    case ('jcb' || 'jcb15'):
      ccicon.innerHTML = jcb;
      ccsingle.innerHTML = jcb_single;
      swapColor('red');
      break;
    case 'maestro':
      ccicon.innerHTML = maestro;
      ccsingle.innerHTML = maestro_single;
      swapColor('yellow');
      break;
    case 'mastercard':
      ccicon.innerHTML = mastercard;
      ccsingle.innerHTML = mastercard_single;
      swapColor('lightblue');
      break;
    case 'unionpay':
      ccicon.innerHTML = unionpay;
      ccsingle.innerHTML = unionpay_single;
      swapColor('cyan');
      break;
    default:
      ccicon.innerHTML = '';
      ccsingle.innerHTML = '';
      swapColor('grey');
      break;
  }
});

Antwoord 11, Autoriteit 5%

Dit werkt: http://jsfiddle.net/whkek/

function validate_creditcardnumber()
{
  var re16digit = /^\d{16}$/
  if (document.myform.CreditCardNumber.value.search(re16digit) == -1)
    alert("Please enter your 16 digit credit card numbers");
  return false;
}

je hebt een typfout. U belt de variabele re16digit, maar in uw zoekopdracht hebt u re10digit.


Antwoord 12, Autoriteit 5%

Dit zijn mijn twee cent.

Opmerking # 1: Dit is geen perfecte validatiemethode, maar het is OK voor mijn behoeften.
Opmerking # 2: IIN-reeksen kunnen worden gewijzigd (en zal zijn), dus het is een goed idee om dit te controleren link om er zeker van te zijn dat we up-to-date zijn.

function validateCCNum(ccnum)
{
  var ccCheckRegExp = /[^\d\s-]/;
  var isValid = !ccCheckRegExp.test(ccnum);
  var i;
  if (isValid) {
    var cardNumbersOnly = ccnum.replace(/[\s-]/g,"");
    var cardNumberLength = cardNumbersOnly.length;
    var arrCheckTypes = ['visa', 'mastercard', 'amex', 'discover', 'dinners', 'jcb'];
    for(i=0; i<arrCheckTypes.length; i++) {
      var lengthIsValid = false;
      var prefixIsValid = false;
      var prefixRegExp;
      switch (arrCheckTypes[i]) {
        case "mastercard":
          lengthIsValid = (cardNumberLength === 16);
          prefixRegExp = /5[1-5][0-9]|(2(?:2[2-9][^0]|2[3-9]|[3-6]|22[1-9]|7[0-1]|72[0]))\d*/;
          break;
        case "visa":
          lengthIsValid = (cardNumberLength === 16 || cardNumberLength === 13);
          prefixRegExp = /^4/;
          break;
        case "amex":
          lengthIsValid = (cardNumberLength === 15);
          prefixRegExp = /^3([47])/;
          break;
        case "discover":
          lengthIsValid = (cardNumberLength === 15 || cardNumberLength === 16);
          prefixRegExp = /^(6011|5)/;
          break;
        case "dinners":
          lengthIsValid = (cardNumberLength === 14);
          prefixRegExp = /^(300|301|302|303|304|305|36|38)/;
          break;
        case "jcb":
          lengthIsValid = (cardNumberLength === 15 || cardNumberLength === 16);
          prefixRegExp = /^(2131|1800|35)/;
          break;
        default:
          prefixRegExp = /^$/;
      }
      prefixIsValid = prefixRegExp.test(cardNumbersOnly);
      isValid = prefixIsValid && lengthIsValid;
      // Check if we found a correct one
      if(isValid) {
        break;
      }
    }
  }
  if (!isValid) {
    return false;
  }
  // Remove all dashes for the checksum checks to eliminate negative numbers
  ccnum = ccnum.replace(/[\s-]/g,"");
  // Checksum ("Mod 10")
  // Add even digits in even length strings or odd digits in odd length strings.
  var checksum = 0;
  for (i = (2 - (ccnum.length % 2)); i <= ccnum.length; i += 2) {
    checksum += parseInt(ccnum.charAt(i - 1));
  }
  // Analyze odd digits in even length strings or even digits in odd length strings.
  for (i = (ccnum.length % 2) + 1; i < ccnum.length; i += 2) {
    var digit = parseInt(ccnum.charAt(i - 1)) * 2;
    if (digit < 10) {
      checksum += digit;
    } else {
      checksum += (digit - 9);
    }
  }
  return (checksum % 10) === 0;
}

Met dank aan @Peter Mortensenvoor de reactie 🙂


Antwoord 13

Ik weet zeker dat al deze algoritmen geweldig zijn, maar je kunt niet verifiëren dat een kaartnummer geldig is door er gewoon een algoritme op uit te voeren.

Algoritmen zorgen ervoor dat het formaat correct is en dat de checksums geldig zijn. Ze kunnen echter niet garanderen dat de bank de kaart accepteert… Daarvoor moet u het kaartnummer daadwerkelijk aan uw bank doorgeven voor goedkeuring.


Antwoord 14

This code works:
function check_credit_card_validity_contact_bank(random_id) {
  var cb_visa_pattern = /^4/;
  var cb_mast_pattern = /^5[1-5]/;
  var cb_amex_pattern = /^3[47]/;
  var cb_disc_pattern = /^6(011|5|4[4-9]|22(12[6-9]|1[3-9][0-9]|[2-8][0-9]{2}|9[0-1][0-9]|92[0-5]))/;
  var credit_card_number = jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).val();
  var cb_is_visa = cb_visa_pattern.test( credit_card_number ) === true;
  var cb_is_master = cb_mast_pattern.test( credit_card_number ) === true;
  var cb_is_amex = cb_amex_pattern.test( credit_card_number ) === true;
  var isDisc = cb_disc_pattern.test( credit_card_number ) === true;
  cb_is_amex ? jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).mask("999999999999999") : jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).mask("9999999999999999");
  var credit_card_number = jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).val();
  cb_is_amex ? jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).mask("9999 9999 9999 999") : jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).mask("9999 9999 9999 9999");
  if( cb_is_visa || cb_is_master || cb_is_amex || isDisc) {
    if( cb_is_visa || cb_is_master || isDisc) {
      var sum = 0;
      for (var i = 0; i < credit_card_number.length; i++) {
        var intVal = parseInt(credit_card_number.substr(i, 1));
        if (i % 2 == 0) {
          intVal *= 2;
          if (intVal > 9)
          {
            intVal = 1 + (intVal % 10);
          }
        }
        sum += intVal;
      }
      var contact_bank_check_validity = (sum % 10) == 0 ? true : false;
    }
    jQuery("#text_appear_after_counter_credit_card_"+random_id).css("display","none");
    if( cb_is_visa && contact_bank_check_validity) {
      jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).css({"background-image":"url(<?php echo plugins_url("assets/global/img/cc-visa.svg", dirname(__FILE__)); ?>)","background-repeat":"no-repeat","padding-left":"40px", "padding-bottom":"5px"});
    } else if( cb_is_master && contact_bank_check_validity) {
       jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).css({"background-image":"url(<?php echo plugins_url("assets/global/img/cc-mastercard.svg", dirname(__FILE__)); ?>)","background-repeat":"no-repeat","padding-left":"40px", "padding-bottom":"5px"});
    } else if( cb_is_amex) {
      jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).unmask();
      jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).mask("9999 9999 9999 999");
      jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).css({"background-image":"url(<?php echo plugins_url("assets/global/img/cc-amex.svg", dirname(__FILE__)); ?>)","background-repeat":"no-repeat","padding-left":"40px","padding-bottom":"5px"});
    } else if( isDisc && contact_bank_check_validity) {
       jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).css({"background-image":"url(<?php echo plugins_url("assets/global/img/cc-discover.svg", dirname(__FILE__)); ?>)","background-repeat":"no-repeat","padding-left":"40px","padding-bottom":"5px"});
    } else {
      jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).css({"background-image":"url(<?php echo plugins_url("assets/global/img/credit-card.svg", dirname(__FILE__)); ?>)","background-repeat":"no-repeat","padding-left":"40px" ,"padding-bottom":"5px"});
      jQuery("#text_appear_after_counter_credit_card_"+random_id).css("display","block").html(<?php echo json_encode($cb_invalid_card_number);?>).addClass("field_label");
    }
  }
  else {
    jQuery("#credit_card_number_text_field_"+random_id).css({"background-image":"url(<?php echo plugins_url("assets/global/img/credit-card.svg", dirname(__FILE__)); ?>)","background-repeat":"no-repeat","padding-left":"40px" ,"padding-bottom":"5px"});
    jQuery("#text_appear_after_counter_credit_card_"+random_id).css("display","block").html(<?php echo json_encode($cb_invalid_card_number);?>).addClass("field_label");
  }
}

Antwoord 15

Zoek de broncode van github voor creditcardvalidaties, het werkt 100 %


Antwoord 16

Ik heb een mooie single-lijnfunctie geschreven voor het valideren van een kaart met behulp van het LUHN-algoritme. Let op: het gaat ervan uit dat de invoer numerieke reeks is, omdat dit is welke invoerelementen meestal bieden. Of het kaartnummer of niet echt is, is aan de bank of betaalprocessor om te bepalen, dit is slechts een eerste stapcontrole om te zien of de invoer een geldig kaartnummer is.
Geniet!

function isValidCard(input){return (input.length==16)?input.split('').map((x, i)=>+((i%2==0)?(x*2>9)?1+((x*2)%10):x*2:x)).reduce((t, x)=>t+x)%10==0:false;}

Other episodes