Hoe download ik een pakket van apt-get zonder het te installeren?

Ik heb een computer zonder een NIC, en ik wil er een aantal programma’s op installeren via USB-geheugen, maar hoe kan ik een programma downloaden van apt-getzonder het te installeren?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Probeer

apt-get -d install <packages>

Het is gedocumenteerd in man apt-get.

Alleen ter verduidelijking; de gedownloade pakketten bevinden zich in het apt-pakket
cache op

/var/cache/apt/archives

Antwoord 2, autoriteit 93%

Er zijn in ieder geval deze apt-getextensiepakketten die kunnen helpen:

apt-offline - offline apt package manager
apt-zip - Update a non-networked computer using apt and removable media

Dit is specifiek voor het geval u wilt downloadenwaar u netwerktoegang heeft, maar wilt installerenop een andere computer waar u geen toegang heeft.

Anders is de optie --download-onlyom apt-getje vriend:

-d, --download-only
     Download only; package files are only retrieved, not unpacked or installed.
     Configuration Item: APT::Get::Download-Only.

Antwoord 3, autoriteit 39%

Vergeet de optie “-o” niet, waarmee je kunt downloaden waar je maar wilt, hoewel je eerst “archieven”, “lock” en “partial” moet maken (de opdracht drukt af wat nodig is).

apt-get install -d -o=dir::cache=/tmp whateveryouwant

Other episodes