Hoe de array-/woordenboekwaarde te vinden met de sleutel?

Ik zou graag de waarde in een array willen vinden met behulp van de sleutel.

Zoals dit:

$array=('us'=>'United', 'ca'=>'canada');
$key='ca';

Hoe kan ik de waarde ‘canada’ hebben?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Het is zo simpel als dit:

$array[$key];

Antwoord 2, autoriteit 29%

Het lijkt erop dat u PHP schrijft, in welk geval u het volgende wilt:

<?
$arr=array('us'=>'United', 'ca'=>'canada');
$key='ca';
echo $arr[$key];
?>

Merk op dat de ('us'=>'United', 'ca'=>'canada')een parameter moet zijn voor de arrayfunctiein PHP.

De meeste programmeertalen die associatieve arrays of woordenboeken ondersteunen, gebruiken arr['key']om het item op te halen dat is gespecificeerd door 'key'

Bijvoorbeeld:

Ruby

ruby-1.9.1-p378 > h = {'us' => 'USA', 'ca' => 'Canada' }
 => {"us"=>"USA", "ca"=>"Canada"} 
ruby-1.9.1-p378 > h['ca']
 => "Canada" 

Python

>>> h = {'us':'USA', 'ca':'Canada'}
>>> h['ca']
'Canada'

C#

class P
{
  static void Main()
  {
    var d = new System.Collections.Generic.Dictionary<string, string> { {"us", "USA"}, {"ca", "Canada"}};
    System.Console.WriteLine(d["ca"]);
  }
}

Lua

t = {us='USA', ca='Canada'}
print(t['ca'])
print(t.ca) -- Lua's a little different with tables

Other episodes