Het XML-kenmerk wijzigen

Hoe kan ik een attribuut van een element in een XML-bestand wijzigen met C#?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Mike;
Elke keer dat ik een XML-document moet wijzigen, werk ik het op deze manier:

//Here is the variable with which you assign a new value to the attribute
string newValue = string.Empty;
XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
xmlDoc.Load(xmlFile);
XmlNode node = xmlDoc.SelectSingleNode("Root/Node/Element");
node.Attributes[0].Value = newValue;
xmlDoc.Save(xmlFile);
//xmlFile is the path of your file to be modified

Ik hoop dat je het nuttig vindt


Antwoord 2, autoriteit 86%

Gebruik van LINQ naar xml als je framework 3.5 gebruikt:

using System.Xml.Linq;
XDocument xmlFile = XDocument.Load("books.xml"); 
var query = from c in xmlFile.Elements("catalog").Elements("book")  
      select c; 
foreach (XElement book in query) 
{
  book.Attribute("attr1").Value = "MyNewValue";
}
xmlFile.Save("books.xml");

Antwoord 3, autoriteit 19%

Als het kenmerk dat u wilt wijzigen niet bestaat of per ongeluk is verwijderd, treedt er een uitzondering op. Ik raad u aan eerst een nieuw attribuut aan te maken en dit naar een functie zoals de volgende te sturen:

private void SetAttrSafe(XmlNode node,params XmlAttribute[] attrList)
  {
    foreach (var attr in attrList)
    {
      if (node.Attributes[attr.Name] != null)
      {
        node.Attributes[attr.Name].Value = attr.Value;
      }
      else
      {
        node.Attributes.Append(attr);
      }
    }
  }

Gebruik:

 XmlAttribute attr = dom.CreateAttribute("name");
  attr.Value = value;
  SetAttrSafe(node, attr);

Antwoord 4, autoriteit 3%

Hier is het begin van een parserklasse om u op weg te helpen. Dit werd uiteindelijk mijn oplossing voor een soortgelijk probleem:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Xml.Linq;
namespace XML
{
  public class Parser
  {
    private string _FilePath = string.Empty;
    private XDocument _XML_Doc = null;
    public Parser(string filePath)
    {
      _FilePath = filePath;
      _XML_Doc = XDocument.Load(_FilePath);
    }
    /// <summary>
    /// Replaces values of all attributes of a given name (attributeName) with the specified new value (newValue) in all elements.
    /// </summary>
    /// <param name="attributeName"></param>
    /// <param name="newValue"></param>
    public void ReplaceAtrribute(string attributeName, string newValue)
    {
      ReplaceAtrribute(string.Empty, attributeName, new List<string> { }, newValue);
    }
    /// <summary>
    /// Replaces values of all attributes of a given name (attributeName) with the specified new value (newValue) in elements with a given name (elementName).
    /// </summary>
    /// <param name="elementName"></param>
    /// <param name="attributeName"></param>
    /// <param name="newValue"></param>
    public void ReplaceAtrribute(string elementName, string attributeName, string newValue)
    {
      ReplaceAtrribute(elementName, attributeName, new List<string> { }, newValue);
    }
    /// <summary>
    /// Replaces values of all attributes of a given name (attributeName) and value (oldValue) 
    /// with the specified new value (newValue) in elements with a given name (elementName).
    /// </summary>
    /// <param name="elementName"></param>
    /// <param name="attributeName"></param>
    /// <param name="oldValue"></param>
    /// <param name="newValue"></param>
    public void ReplaceAtrribute(string elementName, string attributeName, string oldValue, string newValue)
    {
      ReplaceAtrribute(elementName, attributeName, new List<string> { oldValue }, newValue);       
    }
    /// <summary>
    /// Replaces values of all attributes of a given name (attributeName), which has one of a list of values (oldValues), 
    /// with the specified new value (newValue) in elements with a given name (elementName).
    /// If oldValues is empty then oldValues will be ignored.
    /// </summary>
    /// <param name="elementName"></param>
    /// <param name="attributeName"></param>
    /// <param name="oldValues"></param>
    /// <param name="newValue"></param>
    public void ReplaceAtrribute(string elementName, string attributeName, List<string> oldValues, string newValue)
    {
      List<XElement> elements = _XML_Doc.Elements().Descendants().ToList();
      foreach (XElement element in elements)
      {
        if (elementName == string.Empty | element.Name.LocalName.ToString() == elementName)
        {
          if (element.Attribute(attributeName) != null)
          {
            if (oldValues.Count == 0 || oldValues.Contains(element.Attribute(attributeName).Value))
            { element.Attribute(attributeName).Value = newValue; }
          }
        }
      }
    }
    public void SaveChangesToFile()
    {
      _XML_Doc.Save(_FilePath);
    }
  }
}

Other episodes