Het huidige jaar in JavaScript ophalen

Hoe krijg ik het huidige jaar in JavaScript?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Maak een new Date()-object en bel getFullYear():

new Date().getFullYear()
// returns the current year

Het geaccepteerde antwoord kapen om een ​​basisvoorbeeldcontext te bieden, zoals een voettekst die altijd het huidige jaar laat zien:

<footer>
  &copy; <span id="year"></span>
</footer>

Ergens anders uitgevoerd nadat de bovenstaande HTML is geladen:

<script>
  document.getElementById("year").innerHTML = new Date().getFullYear();
</script>

Antwoord 2, autoriteit 12%

// Return today's date and time
var currentTime = new Date()
// returns the month (from 0 to 11)
var month = currentTime.getMonth() + 1
// returns the day of the month (from 1 to 31)
var day = currentTime.getDate()
// returns the year (four digits)
var year = currentTime.getFullYear()
// write output MM/dd/yyyy
document.write(month + "/" + day + "/" + year)

Antwoord 3, autoriteit 5%

Hier is een andere methode om datum te krijgen

new Date().getDate()     // Get the day as a number (1-31)
new Date().getDay()      // Get the weekday as a number (0-6)
new Date().getFullYear()   // Get the four digit year (yyyy)
new Date().getHours()     // Get the hour (0-23)
new Date().getMilliseconds() // Get the milliseconds (0-999)
new Date().getMinutes()    // Get the minutes (0-59)
new Date().getMonth()     // Get the month (0-11)
new Date().getSeconds()    // Get the seconds (0-59)
new Date().getTime()     // Get the time (milliseconds since January 1, 1970)

Antwoord 4

Zo heb ik het ingesloten en uitgevoerd naar mijn HTML-webpagina:

<div class="container">
  <p class="text-center">Copyright &copy; 
    <script>
      var CurrentYear = new Date().getFullYear()
      document.write(CurrentYear)
    </script>
  </p>
</div>

Uitvoer naar HTML-pagina is als volgt:

Auteursrecht 2018


Antwoord 5

voor het huidige jaar kunnen we de klasse getFullYear() from Dategebruiken, maar er zijn veel functies die u kunt gebruiken volgens de vereisten, sommige functies zijn als,

var now = new Date()
console.log("Current Time is: " + now);
// getFullYear function will give current year 
var currentYear = now.getFullYear()
console.log("Current year is: " + currentYear);
// getYear will give you the years after 1990 i.e currentYear-1990
var year = now.getYear()
console.log("Current year is: " + year);
// getMonth gives the month value but months starts from 0
// add 1 to get actual month value 
var month = now.getMonth() + 1
console.log("Current month is: " + month);
// getDate gives the date value
var day = now.getDate()
console.log("Today's day is: " + day);

Antwoord 6

Je kunt Javascript gewoon op deze manier gebruiken. Anders kunt u de plug-in momentJsgebruiken die helpt bij grote toepassingen.

new Date().getDate()     // Get the day as a number (1-31)
new Date().getDay()      // Get the weekday as a number (0-6)
new Date().getFullYear()   // Get the four digit year (yyyy)
new Date().getHours()     // Get the hour (0-23)
new Date().getMilliseconds() // Get the milliseconds (0-999)
new Date().getMinutes()    // Get the minutes (0-59)
new Date().getMonth()     // Get the month (0-11)
new Date().getSeconds()    // Get the seconds (0-59)
new Date().getTime()     // Get the time (milliseconds since January 1, 1970)

function generate(type,element)
{
	var value = "";
	var date = new Date();
	switch (type) {
		case "Date":
			value = date.getDate();		// Get the day as a number (1-31)
			break;
		case "Day":
			value = date.getDay();		// Get the weekday as a number (0-6)
			break;
		case "FullYear":
			value = date.getFullYear();	// Get the four digit year (yyyy)
			break;
		case "Hours":
			value = date.getHours();	// Get the hour (0-23)
			break;
		case "Milliseconds":
			value = date.getMilliseconds();	// Get the milliseconds (0-999)
			break;
		case "Minutes":
			value = date.getMinutes();   // Get the minutes (0-59)
			break;
		case "Month":
			value = date.getMonth();	// Get the month (0-11)
			break;
		case "Seconds":
			value = date.getSeconds();	// Get the seconds (0-59)
			break;
		case "Time":
			value = date.getTime();		// Get the time (milliseconds since January 1, 1970)
			break;
	}
	$(element).siblings('span').text(value);
}
li{
 list-style-type: none;
 padding: 5px;
}
button{
 width: 150px;
}
span{
 margin-left: 100px;
}
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<ul>
	<li>
		<button type="button" onclick="generate('Date',this)">Get Date</button>
		<span></span>
	</li>
	<li>
		<button type="button" onclick="generate('Day',this)">Get Day</button>
		<span></span>
	</li>
	<li>
		<button type="button" onclick="generate('FullYear',this)">Get Full Year</button>
		<span></span>
	</li>
	<li>
		<button type="button" onclick="generate('Hours',this)">Get Hours</button>
		<span></span>
	</li>
	<li>
		<button type="button" onclick="generate('Milliseconds',this)">Get Milliseconds</button>
		<span></span>
	</li>
	<li>
		<button type="button" onclick="generate('Minutes',this)">Get Minutes</button>
		<span></span>
	</li>
	<li>
		<button type="button" onclick="generate('Month',this)">Get Month</button>
		<span></span>
	</li>
	<li>
		<button type="button" onclick="generate('Seconds',this)">Get Seconds</button>
		<span></span>
	</li>
	<li>
		<button type="button" onclick="generate('Time',this)">Get Time</button>
		<span></span>
	</li>
</ul>

Antwoord 7

Neem dit voorbeeld, u kunt het plaatsen waar u het wilt laten zien zonder te verwijzen naar het script in de voettekst of ergens anders zoals andere antwoorden

<script>new Date().getFullYear()>document.write(new Date().getFullYear());</script>

Auteursrechtnota in de voettekst als voorbeeld

Copyright 2010 - <script>new Date().getFullYear()>document.write(new Date().getFullYear());</script>

Antwoord 8

TL;DR

De meeste antwoorden die hier worden gevonden, zijn alleencorrect als u het huidige jaar nodig heeft op basis van de tijdzone en offset van uw lokalemachine (clientzijde) – bron die, in de meeste scenario’s kunnen niet als betrouwbaar worden beschouwd (omdat het van machine tot machine kan verschillen).

Betrouwbare bronnen zijn:

 • De klok van de webserver (maar zorg ervoor dat deze is bijgewerkt)
 • Tijd API’s & CDN’s

Details

Een methode die wordt aangeroepen op de instantie Date, retourneert een waarde op basis van de lokale tijd van uw computer.

Meer details zijn te vinden in “MDN web docs”: JavaScript-datumobject.

Voor uw gemak heb ik een relevante opmerking uit hun documenten toegevoegd:

(…) de basismethoden om de datum en tijd of de componenten ervan op te halen, werken allemaal in de lokale (d.w.z. hostsysteem) tijdzone en offset.

Een andere bron die dit vermeldt is: JavaScript datum- en tijdobject

het is belangrijk op te merken dat als iemands klok een paar uur afwijkt of als ze zich in een andere tijdzone bevinden, het Date-object een andere tijd zal creëren dan de tijd die op uw eigen computer is gemaakt.

Enkele betrouwbare bronnen die u kunt gebruiken zijn:

Maar als de nauwkeurigheid van de tijd u niet interesseert of als uw gebruik een tijdwaarde vereist ten opzichte van de tijd van de lokale machine, dan kunt u veilig de basismethoden van Javascript Dategebruiken, zoals Date.now(), of new Date().getFullYear()(voor het huidige jaar).


Antwoord 9

Maak de klasse Dateaan en roep de methode getFullYearop om het huidige jaar in de indeling yyyyte krijgen.
Zoiets als dit:

let currentYear = new Date().getFullYear;

De variabele currentYearbevat de waarde waarnaar u op zoek bent.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes