Het formaat van een VirtualBox vmdk-bestand wijzigen

Ik heb onvoldoende ruimte op de schijf van een virtuele machine die een vmdk is en ik moet de grootte van de virtuele afbeelding wijzigen. Formaat wijzigen met het commando

vboxmanage modifyhd Machine-disk1.vmdk --resize 30720

geeft de fout

Progress state: VBOX_E_NOT_SUPPORTED
VBoxManage: error: Resize hard disk operation for this format is not implemented yet!

Hoe kan ik het formaat van een vmdk-afbeelding wijzigen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Als u wilt stoppen met het terug hebben van een vmdk harde schijf (misschien bent u geïnteresseerd om de schijf ook in vwmare te gebruiken), zijn de volledige stappen:

VBoxManage clonemedium "source.vmdk" "cloned.vdi" --format vdi
VBoxManage modifymedium "cloned.vdi" --resize 51200
VBoxManage clonemedium "cloned.vdi" "resized.vmdk" --format vmdk

Het bovenstaande zal de grootte van de harde schijf wijzigen tot 50 GB (50 * 1024 MB).

Om dingen te voltooienmoet je ook het formaat van de schijf wijzigen! Om dit te bereiken, wil je misschien gpartediso downloaden en opstarten vanaf dat iso om het formaat van je schijf te wijzigen (selecteer de iso in de virtualbox-instellingen).

P.S. Als je nieuwe formaat te klein is, krijg je dezelfde foutmelding, zelfs met je nieuwe vdi-bestand.


Antwoord 2, autoriteit 24%

Ik kon het formaat van de vmdk wijzigen door het te klonen en vervolgens aan te passen en het formaat te wijzigen.

vboxmanage clonehd "virtualdisk.vmdk" "new-virtualdisk.vdi" --format vdi
vboxmanage modifyhd "new-virtualdisk.vdi" --resize 30720

Antwoord 3, autoriteit 6%

Ik heb een Windows 7-client op een Mac-host en dit bericht was ZEER nuttig. Bedankt.

Ik wil hieraan toevoegen dat ik gparted niet heb gebruikt. Ik deed dit:

 1. Lanceer een nieuwe vergrote vmdk-afbeelding.
 2. Ga naar Start en klik met de rechtermuisknop op Computer en selecteer Beheren.
 3. Klik op Schijfbeheer
 4. Je zou wat grijze ruimte op je (in mijn geval) C-schijf moeten zien
 5. Klik met de rechtermuisknop op de C-schijf en selecteer Volume uitbreiden.
 6. Kies maat en ga

Zoet! Ik gaf daar de voorkeur aan boven het gebruik van een tool van derden met waarschuwingen over gegevensverlies.

Proost!


Antwoord 4, autoriteit 4%

vmdk’s:

 • Veel toewijzing van een vaste grootte (stap 1,2).
 • Zelfs na uitbreiding niet direct beschikbaar in het besturingssysteem van de vmdk (stap 3,4,5)

STAPPEN:

1)eerst converteren naar “.vdi” – VBoxManage clonehd v1.vmdk v1.vdi --format vdi

2)vergroot de grootte met behulp van de opdrachtregel (Ref: tvial’s blogvoor stapsgewijze info)

OF

uitbreiden vanaf de Virtual Media Managerin VirtualBox.

[ NU – INSIDE VM ]

3)Vergroot de grootte van de schijf, met nieuwe toewijzing (bijvoorbeeld voor Ubuntu die draait op een virtuele machine: gebruik GParted)
voer hier de afbeeldingsbeschrijving in
voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

4)Breid het bestandssysteemuit – lvextend -L +50G <file-system-identifier>

ILLUSTRATIE:

$ lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
...
sda             8:0  0  200G 0 disk 
└─sda1            8:1  0  200G 0 part 
 ├─myfs-vg-cloud     253:0  0  99G 0 lvm /
 └─myfs-vg-swap-1     253:1  0  980M 0 lvm [SWAP]
$ lvextend -L +100G /dev/mapper/myfs-vg-cloud
$ lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
...
sda             8:0  0  200G 0 disk 
└─sda1            8:1  0  200G 0 part 
 ├─myfs-vg-cloud     253:0  0  199G 0 lvm /
 └─myfs-vg-swap-1     253:1  0  980M 0 lvm [SWAP]

5)Verleng de “/home”resize2fs <file-system-identifier>

ILLUSTRATIE:

$ df -h /home/
Filesystem            Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/myfs-vg-cloud     97G  87G 6.0G 94%  /
$ resize2fs /dev/mapper/myfs-vg-cloud
$ df -h /home/
Filesystem            Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/myfs-vg-cloud     196G  87G 101G 47% /

Uw systeem moet nu klaar zijn voor gebruik, met uitgebreide toewijzingen !!


Antwoord 5, autoriteit 4%

Eigenlijk zijn alleen deze commando’s nodig:

VBoxManage clonehd "source.vmdk" "cloned.vdi" --format vdi
VBoxManage modifyhd "cloned.vdi" --resize 51200

Vervolgens kunt u cloned.dvi selecteren in Virtualbox GUI-opslag.

Start daarna de virtuele vensters en breid uw C-schijf uit als de methoden van Code Chops.

Het is niet nodig om het *.vdi-bestand naar het *.vmdk-bestand terug te converteren.


Antwoord 6, autoriteit 3%

Aangezien dit een vmdk-bestand is, kunt u vdiskmanagervan VMWare gebruiken, als deze beschikbaar is voor uw platform. VMWare heeft x86 Linux-, Windows- en OS X-versies hier(zie “Bijlagen” op de rechter rail).

En dan doe je gewoon:

1023856-vdiskmanager-windows-7.0.1.exe -x 30720M Machine-disk1.vmdk

Het voorkomt dat u de schijf hoeft te klonen en vervolgens uit te breiden. Het nadeel is dat je de extra tool nodig hebt, en vmdk is het schijfformaat van VMWare, en je gebruikt nog steeds Virtualbox, dus er kunnen incompatibiliteiten zijn.

qemu-imgzou ook kunnen werken, maar ik weet niet zeker of het het formaat van vmdk-bestanden ondersteunt. Het zou er ongeveer zo uitzien:

qemu-img resize Machine-disk1.vmdk +8G

En even een herinnering, met beide moet je de partitie nog steeds laten groeien nadat je de grootte van de onderliggende schijf hebt gewijzigd. Al deze tools zijn in wezen dd if=/dev/old_disk of=/dev/new_disk bs=16M.


Antwoord 7, autoriteit 2%

Je kunt Vmware Player gebruiken om het formaat van een vmdk te wijzigen.
Dit verwijdert de retourconversie (opgemerkt in andere berichten) als u deze in vmdk-indeling wilt houden. Zorg er wel voor dat wanneer u de vmdk toevoegt aan vmware, niet op de upgrade-indeling klikt wanneer daarom wordt gevraagd, maar de huidige bewaart voor het geval VirtualBox het niet accepteert.


Antwoord 8

Voor het krimpenbeeldformaat gebruik ik de volgende stappen:

 1. Op de clientcomputer cat /dev/zero > z;sync;sleep 3;sync;rm -f z
 2. Sluit clientcomputer af
 3. Op de host VBoxManage clonehd "source.vmdk" "cloned.vdi" --format vdi
 4. Op de host VBoxManage modifyhd cloned.vdi --compact
 5. Op de host VBoxManage clonehd "cloned.vdi" "resized.vmdk" --format vmdk

Antwoord 9

Zoals vermeld in het antwoordvan Luca zijn de vereiste stappen:

 1. Kloon de VMDK-afbeelding naar VDI-indeling

  VBoxManage clonehd "source.vmdk" "cloned.vdi" --format vdi

 2. Formaat van de VDI-afbeelding wijzigen

  VBoxManage modifyhd "cloned.vdi" --resize 51200

 3. Kloon terug naar VMDK-formaat

  VBoxManage clonehd "cloned.vdi" "resized.vmdk" --format vmdk

Stap 3 is optioneel als u in plaats daarvan een VDI-afbeelding kunt gebruiken.

Al deze stappen kunnen ook worden uitgevoerd in de grafische gebruikersinterface van VirtualBox, onder File -> Virtual Media Manager. Selecteer de schijf die u wilt klonen en kies vervolgens Copy. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u het schijfformaat en de opties kunt kiezen. Om het formaat van een VDI-afbeelding te wijzigen, gebruikt u de schuifregelaar onderaan (klik op Propertiesals deze niet zichtbaar is).

Ten slotte moet u mogelijk ook de schijfgrootte in het gast-besturingssysteem wijzigen:

 1. Voer het gast-besturingssysteem uit en wijzig de grootte van de schijfpartitie(s). Als je Linux gebruikt, kun je gpartedof kpartedgebruiken.

Antwoord 10


VirtualBox voor Windows

Het formaat van uw schijfbestand wijzigen met behoudde instellingen van uw virtuele machine!


Stap 1 – Formaat van het schijfbestand wijzigen

Start cmd.exe

cdnaar de map van Oracle VM VirtualBox (op 64-bits systemen: "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\")

Voer deze commando’s uit (zoals hierboven):

VBoxManage clonehd "C:\path\to\source.vmdk" "C:\path_to\cloned.vdi" --format vdi
VBoxManage modifyhd "C:\path\to\cloned.vdi" --resize 51200

Windows verkenner en “adres kopiëren als tekst” via de adresbalk zouden je moeten helpen het pad te vinden dat je nodig hebt.

Op Windows-systemen kan de VirtaulBox VM-directory onder uw gebruiker een XML-geformatteerd databasebestand bevatten met instellingen die u voor uw VM hebt geconfigureerd. Hernoem dit bestand, met de extensie .bak(het heeft de extensie .vbox). Hernoem het originele .vmdk-bestand ook met de extensie .bakom een nieuwe fout te voorkomen. U kunt nu veilig de derde stap uitvoeren zonder de foutmelding om de machine terug te converteren naar het .vmdk-formaat, of de “dubbele schijf”-fout.

VBoxManage clonehd "C:\path_to\cloned.vdi" "C:\path_to\source.vmdk" --format vmdk

Je krijgt een UID-tokente zien. Kopieer dit token door het te slepen en te markeren vanuit het Windows Command Interpetor-venster en de sneltoets Ctrl+Cte gebruiken.

Open het bestand .vbox.bakin een teksteditor zoals Notepad++. U krijgt een XML-achtig databasebestand te zien. Zoek naar deze regels:

<VirtualBox xmlns="http://www.virtualbox.org/" version="1.16-windows">
 <Machine uuid="{some uid}" name="source disk name" OSType="the_vbox_OS" snapshotFolder="Snapshots" lastStateChange="2043-03-23T00:54:18Z">
  <MediaRegistry>
   <HardDisks>
    <HardDisk uuid="{some uid}" location="C:\path_to\source.vmdk" ...

Op de regel <HardDisk uuid="{some uid}" location="C:\path_to\source.vmdk" ..., verwijderde oude UID-token tussen de haakjes en plakdegene die u uit het opdrachtvenster hebt gekopieerd. Zorg ervoor dat u de haakjes op hun plaatslaat!

Sla dit bestand op en sluit uw teksteditor af. Hernoem het bestand .vbox.bakom het de verwachte extensie .vboxterug te geven.


Stap 2 – Verwijder de rommel

Het is nu veilig om de .bakbestanden die nog in de directory staan te verwijderen. Wat overblijft is een verkleinde .vmdkmet een bijgewerkte .vbox-database terwijl je eerder bewaarde VirtualBox Manager-instellingen hebt behouden.


Stap 3 – Pas de grootte van de schijfpartitie aan om de vrije ruimte te vullen

U kunt nu de VirtualBox VM Manager starten en uw VM uitvoeren, met behulp van de juiste tools voor het besturingssysteem om de nieuwe vrije ruimte te vullen.

Voor Windows VM’sgebruikt u diskpartvanaf de opdrachtprompt die is opgestart vanaf de Windows Recovery Consule (herstelpartitie) naar SELECT DISK 1, LIST PARTITIONen verzamel het partitienummer van uw C:\schijf, en SELECT PARTITION #. U kunt de EXTEND SIZE=mbgebruiken om de grootte van het Windows C:\-station naar de juiste waarde te wijzigen. Zorg ervoor dat u ruimte laat voor de herstel- en opstartpartities! Het is veilig om 4096 MB van uw nieuwe virtuele schijfgrootte af te trekken om deze waarde te krijgen, vanwege schaduwkopieën en Windows-herstelbestanden.

Voor Linux VM’sis een live .ISOvan gparted die u kunt opstarten met het schijfbestand van de VM te vinden op: http://gparted.org/Het brengt je rechtstreeks naar een op een grafische gebruikersinterface gebaseerde gparted-gtk, van waaruit je je vrije ruimte kunt vullen.

Voor PPC / Mac VM’s, zal Disk Utilityuit de Finder u helpen bij het vullen van de vrije ruimte, maar u kunt de gparted Linux-optie overwegen , aangezien op dit moment de enige methode om MacOSX in VirtualBox op te starten hackintosh is, en je kunt je volume niet uitbreiden terwijl je bent opgestart in MacOSX. U kunt ook proberen om de instellingen van de VM tijdelijk aan te passen voor gparted, om het op te starten. MacOSX-partities worden door gparted herkend als HFS– “Heaping File System”-partities.


Stap 4 – Kattenfoto’s

Omdat internet. 😉 Je bent klaar. Geniet van uw nieuwe virtuele .vmdkschijfkopie met aangepaste grootte met VirtualBox voor Windows!


Antwoord 11

Hier is een manier om het formaat van uw VirtualBox-schijf te wijzigen, ongeacht of het een vaste of dynamische schijf is. Het voorkomt met name de fout die je had toen je schijf een vast formaat heeft.


⚠️ Maak een back-up van de virtuele schijf. Je weet nooit wat er mis kan gaan.

Op je host:

 1. Open een terminalvenster.

  In Windows: Open de opdrachtprompt cmd.

 2. Ga naar de map met de virtuele schijf waarvan je het formaat wilt wijzigen. Bijvoorbeeld:

  cd "My VMs"
  
 3. Maak een nieuwe VirtualBox-schijf met de gewenste bestandsnaam, grootte (in megabytes) en formaat (ofwel Standard(dynamisch) of Fixed). Als u bijvoorbeeld een schijf met een vaste indeling van 50 GB wilt maken met de naam MyNewDisk.vdi:

  VBoxManage createmedium --filename "MyNewDisk.vdi" --size 50000 --variant Fixed
  

  Als VBoxManageniet wordt herkend als een opdracht, specificeer dan het volledige pad ernaartoe. Het is te vinden in de installatiemap van VirtualBox. Op Windows zou het bovenstaande commando worden:

  "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" createmedium
    --filename "MyNewDisk.vdi" --size 50000 --variant Fixed
  
 4. Kopieer de originele schijf naar de nieuwe schijf.

  VBoxManage clonemedium "MyOriginalDisk.vdi" "MyNewDisk.vdi" --existing
  
 5. Het formaat wijzigen is voltooid! U kunt desgewenst de eigenschappen van de nieuwe schijf controleren:

  VBoxManage showmediuminfo "MyNewDisk.vdi"
  
 6. Wijzig de virtuele machine om in plaats daarvan de nieuwe schijf te gebruiken.

Vervolgens moet je op je gast-besturingssysteem de grootte van de partities wijzigen om de nieuw beschikbare ruimte te gebruiken.


Antwoord 12

Ik ben hier omdat ik de grootte van een schijf moest wijzigen voor mijn Docker (CoreOS)-ontwikkelomgeving.

CoreOS-documenten zeggen dat het niet nodig is om de grootte van de OS-partitie te wijzigen – dat is nep. Nadat u het formaat van de virtuele schijf hebt gewijzigd, moet u deze instructies volgen en de grootte van de OS-partitie wijzigen via GParted:

https://docs.docker.com/articles/b2d_volume_resize/


Antwoord 13

Een snelle en eenvoudige optie:

 1. Apparaat uitschakelen
 2. Maak een nieuwe virtuele box-schijf met de gewenste grootte
 3. Verplaats inhoud van oude schijf naar binnen nieuwe schijf:

  vboxmanage clonehd "source-disk.vmdk" "new-disk.vmdk" --existing
  
 4. Apparaat inschakelen

 5. Mogelijk moet u de grootte van de partitie in het besturingssysteem wijzigen om de rest van de schijf te vullen

Waarschuwing

Als de nieuwe schijf korter is dan de bron, verlies je de gegevensdie zich vanaf de nieuwe schijfgrootte op de bronschijf bevinden.

U kunt voorkomen dat deltaruimte wordt opgeheven, waarbij delta = size(source-disk) – size(new-disk), aan het einde van de bronschijf in het besturingssysteem vóór stap 1.


Antwoord 14

Gebruik deze eenvoudige stappen om het formaat van de vmdk te wijzigen.

 1. Klik op het File -> Virtual Media Player

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

 1. Selecteer vdi-bestand en klik op Properties

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Hier kunt u de vdi-grootte vergroten of verkleinen.


Antwoord 15

Gooi het weg en begin opnieuw. Negeer al deze antwoorden – verspil geen tijd.


Antwoord 16

Download/Installeer/Gebruik VMWare Workstation en maak een nieuwe VM op basis van uw huidige vmdk-bestand en dan kunt u het formaat van uw vmdk wijzigen. Voor details over deze kwestie google voor VMWare.


Antwoord 17

Je moet gewoon de volgende stappen volgen:

 1. Zet uw machine uit.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de virtuele machine > Instellingen > Opslag
 3. Klik op Controller : SATA > Harde schijf toevoegen.
 4. Kies de nieuwe grootte van het type harde schijf en klik op maken.
 5. Gooi de machinestatus weg.
 6. Plaats de Ubuntu Live-cd.
 7. Opstarten vanaf ubuntu live-cd.
 8. Open “gparted” (het is geïnstalleerd, hoeft niet te worden geïnstalleerd).
 9. Controleer of het systeem uw nieuw gemaakte harde schijf ziet.
 10. Terminal openen.
 11. Typ de volgende code.
 12. sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb (De eerste is het oude partitiepad, de tweede is het nieuwe partitiepad).
 13. Wacht tot het kopiëren van gegevens is voltooid (deze stap kan enige tijd duren, afhankelijk van de specificaties van uw host).
 14. Ga na het kopiëren terug naar gparted en selecteer apparaten vernieuwen.
 15. Selecteer de nieuwe partitie /dev/sdb, deze moet typisch zijn voor de oude na het uitvoeren van het dd-commando.
 16. De uitgebreide ruimte wordt weergegeven als niet-gelokaliseerde gegevens.
 17. Verwijder Swap-partitie/Uitgebreide partitie.
 18. Klik met de rechtermuisknop op rootpartitie /dev/sdb > Formaat wijzigen
 19. Wijs de hele ruimte toe zonder wisseltoewijzing.
 20. Maak een nieuwe uitgebreide partitie > Kies uitgebreid > Maken
 21. Maak een nieuwe linux-swap-partitie > kies linux-swap > Maken
 22. Schakel nu je hardloopmachine uit.
 23. Klik met de rechtermuisknop op machine > instellingen > Opslag.
 24. Ubuntu live-cd uitwerpen.
 25. Klik met de rechtermuisknop op de oude harde schijf > bijlage verwijderen.
 26. Nu kunt u uw vm starten vanaf de nieuw gemaakte harde schijf.
 27. Controleer de opslag door het commando df -kh in te voeren.
 28. Het moet je de nieuwe maat laten zien.

Gefeliciteerd, geniet van je vrije ruimte.

Deze video helpt je:
https://youtu.be/ikSIDI535L0

Other episodes