Heeft Kotlin een syntaxis voor letterlijke kaarten?

In JavaScript: {foo: bar, biz: qux}.

In Ruby: {foo => bar, biz => qux}.

In Java:

HashMap<K, V> map = new HashMap<>();
map.put(foo, bar);
map.put(biz, qux);

Kotlin kan het toch beter doen dan Java?


Antwoord 1, autoriteit 100%

U kunt het volgende doen:

val map = hashMapOf(
  "John" to "Doe",
  "Jane" to "Smith"
)

Hier, tois een tussenvoegselfunctie die een Pairmaakt.

Of, meer abstract: gebruik mapOf()zoals

val map = mapOf("a" to 1, "b" to 2, "c" to 3)

( gevonden op kotlinlang)


Antwoord 2, autoriteit 17%

Er is een voorstel om ze aan de taal toe te voegen:

Kotlin/KEEP: Verzamelliteratuur

Als dit doorgaat, kan de syntaxis als volgt zijn:

val map = ["a" : 1, "b" : 2, "c" : 3]

Other episodes