Git: niets toegevoegd om vast te leggen, maar niet-getrackte bestanden aanwezig

Ik ben nieuw bij Git en gebruik het voor de allereerste keer. Ik zou het op prijs stellen als iemand mij zou kunnen helpen. Ik heb geprobeerd het antwoord op forums te vinden, maar er zijn talloze commando’s die uitkomen en ik weet niet zeker welke te gebruiken.

Als ik op de prod-server de git pulldoe, krijg ik de volgende foutmelding:

Niet-getrackte bestanden:
(gebruik “git add …” om op te nemen in wat zal worden vastgelegd)

Optimization/language/languageUpdate.php
email_test.php
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
Please move or remove them before you can merge.

Ik weet niet zo goed hoe ik het moet laten werken. Als ik ze verwijder, waar zou het dan worden verwijderd. Waardeer uw antwoord.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Je hebt hier twee opties. Je kunt de niet-getrackte bestanden toevoegenaan je Git-repository (zoals het waarschuwingsbericht suggereerde), of je kunt de bestanden toevoegenaan je .gitignorebestand, als je wilt dat Git ze negeert.

Gebruik git addom de bestanden toe te voegen:

git add Optimization/language/languageUpdate.php
git add email_test.php

Om de bestanden te negeren, voeg je de volgende regels toe aan je .gitignore:

/Optimization/language/languageUpdate.php
/email_test.php

Beide opties zouden de git pulldaarna moeten laten slagen.


Antwoord 2, autoriteit 96%

In plaats van elk bestand handmatig toe te voegen, zouden we ook zoiets kunnen doen:

git add --all

OF

git add -A

Hiermee worden ook alle bestanden verwijderd die niet aanwezig of verwijderd zijn (bijgehouden bestanden in de huidige werkmap die nu afwezig zijn).

Als u alleen bestanden wilt toevoegen die zijn gevolgd en gewijzigd, zou u

willen doen

git add -u

Wat is het verschil tussen git add .& AMP; git add --all?


Antwoord 3, Autoriteit 22%

Volg dit proces

Installeer eerst Git Bash en maak een repository op git

1) Ga naar werkdirectory waar het bestand bestaat welke u op afstand wilt drukken en een map wilt maken door

$ git init

2) Voeg de bestanden toe in uw nieuwe lokale repository.

$ git add .

OPMERKING: terwijl u zich in dezelfde map bevindt, zorg er dan voor dat u de punt na de opdracht hebt geplaatst als u pad plaatst of geen punt plaatst dat ambiguïteit

maakt

3) Begin de bestanden die u in uw lokale repository hebt opgetogen.

$ git commit -m "First commit"**

4) Nadat u naar GIT Repository gaat en Remote URL

kopieert

$ git remote add origin *remote repository URL

5)

$ git remote -v

OPMERKING: dit vraagt ​​om gebruikers.email en gebruiker.name het gewoon zoals per config

6)

$ git push origin master

Hierdoor wordt de hele toegewijde code naar bestand.git op repository

en ik denk dat we

hebben gedaan


Antwoord 4, Autoriteit 3%

Volg alle stappen.

Stap 1: Initialize Git

$ git init

Stap 2:
Controleer bestanden zijn bestaan ​​of niet.

$git ls

Stap 3:
Voeg het bestand toe

$git add filename

Stap 4:
Voeg commentaar toe om te tonen

$git commit -m "your comment"

Stap 5:
Link naar uw repository

$git remote add origin  "copy repository link  and paste here"

Stap 6:
Druk op Git

$ git push -u origin master

Antwoord 5

Als je al geprobeerd hebt het git add .commando te gebruiken om al je niet-getrackte bestanden toe te voegen, zorg er dan voor dat je niet onder een submap van je rootproject staat.

git add .plaatst al je bestanden onder de huidige submap.


Antwoord 6

In het geval dat iemand alleen om de fout geeft nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)en niet om Please move or remove them before you can merge.. Je zou eens kunnen kijken naar de antwoorden op Git – Zal geen bestanden toevoegen?

Daar vind je hier minstens 2 goede kandidaten voor het betreffende probleem: dat je ofwel in een submap of in een bovenliggende map zit, maar niet in de eigenlijke repomap. Als je een niveau te hoog in de directory zit, zal dit zeker de melding “niets toegevoegd aan commit …” verhogen, zie mijn antwoord in de link voor details. Ik weet niet of hetzelfde bericht optreedt wanneer u zich in een submap bevindt, maar het is waarschijnlijk. Dat zou kunnen passen bij uw uitleg.

Other episodes