Genereer PDF van HTML met pdfMake in Angularjs

Ik probeer een PDFte maken van mijn HTML met behulp van pdfMakeen Angular(ik heb ook jsPDFen kreeg het ook niet werkend). Ik heb geprobeerd de volgende code te gebruiken in mijn Angular-controller:

var blob = new Blob([document.getElementById('exportable').innerHTML])
var docDefinition = {
  content: [blob]
}
pdfMake.createPdf(docDefinition).open();

maar ik krijg de volgende foutmelding:

Niet-herkende documentstructuur: {“_margin”:null}”.

Mijn HTML bestaat uit twee eenvoudige tabellen in een div exportable.

Als iemand een oplossing voor dit probleem weet, of een andere manier om de HTML vanuit Angular in een PDF te krijgen, PLEASE help.

Alle hulp wordt ZEER gewaardeerd!


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ok, ik heb dit bedacht.

 1. Je hebt html2canvasen pdfmake. U hoeft voor beide GEEN injectie in uw app.js te doen, maar voeg ze gewoon toe aan uw scripttags

 2. Voeg op de div waarvan u de PDF wilt maken een ID-naam toe zoals hieronder:

  <div id="exportthis">
  
 3. Gebruik in je Angular-controller de id van de div in je aanroep naar html2canvas:

 4. verander het canvas in een afbeelding met toDataURL()

 5. Wijs vervolgens in uw docDefinition voor pdfmake de afbeelding toe aan de inhoud.

 6. De ingevulde code in uw controller ziet er als volgt uit:

     html2canvas(document.getElementById('exportthis'), {
        onrendered: function (canvas) {
          var data = canvas.toDataURL();
          var docDefinition = {
            content: [{
              image: data,
              width: 500,
            }]
          };
          pdfMake.createPdf(docDefinition).download("Score_Details.pdf");
        }
      });
  

Ik hoop dat dit iemand anders helpt. Veel plezier met coderen!


Antwoord 2, autoriteit 31%

Ik weet dat het niet relevant is voor dit bericht, maar het kan anderen helpen bij het converteren van HTML naar PDF aan de kant van de klant. Dit is een eenvoudige oplossing als u kendo gebruikt. Het behoudt ook de css (in de meeste gevallen).

var generatePDF = function() {
 kendo.drawing.drawDOM($("#formConfirmation")).then(function(group) {
  kendo.drawing.pdf.saveAs(group, "Converted PDF.pdf");
 });
}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <!-- Latest compiled and minified CSS -->
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
 <!-- Optional theme -->
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
 <!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
 <script src="//kendo.cdn.telerik.com/2016.3.914/js/kendo.all.min.js"></script>
</head>
<body>
 <br/>
 <button class="btn btn-primary" onclick="generatePDF()"><i class="fa fa-save"></i> Save as PDF</button>
 <br/>
 <br/>
 <div id="formConfirmation">
  <div class="container theme-showcase" role="main">
   <!-- Main jumbotron for a primary marketing message or call to action -->
   <div class="jumbotron">
    <h1>Theme example</h1>
    <p>This is a template showcasing the optional theme stylesheet included in Bootstrap. Use it as a starting point to create something more unique by building on or modifying it.</p>
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>Buttons</h1>
   </div>
   <p>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-default">Default</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-success">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-info">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-danger">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-link">Link</button>
   </p>
   <p>
    <button type="button" class="btn btn-default">Default</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
   </p>
   <p>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-default">Default</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-success">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-info">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-link">Link</button>
   </p>
   <p>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-default">Default</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-success">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-info">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-danger">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-link">Link</button>
   </p>
   <div class="page-header">
    <h1>Tables</h1>
   </div>
   <div class="row">
    <div class="col-md-6">
     <table class="table">
      <thead>
       <tr>
        <th>#</th>
        <th>First Name</th>
        <th>Last Name</th>
        <th>Username</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       <tr>
        <td>1</td>
        <td>Mark</td>
        <td>Otto</td>
        <td>@mdo</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>2</td>
        <td>Jacob</td>
        <td>Thornton</td>
        <td>@fat</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>3</td>
        <td>Larry</td>
        <td>the Bird</td>
        <td>@twitter</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>
    </div>
    <div class="col-md-6">
     <table class="table table-striped">
      <thead>
       <tr>
        <th>#</th>
        <th>First Name</th>
        <th>Last Name</th>
        <th>Username</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       <tr>
        <td>1</td>
        <td>Mark</td>
        <td>Otto</td>
        <td>@mdo</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>2</td>
        <td>Jacob</td>
        <td>Thornton</td>
        <td>@fat</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>3</td>
        <td>Larry</td>
        <td>the Bird</td>
        <td>@twitter</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>
    </div>
   </div>
   <div class="row">
    <div class="col-md-6">
     <table class="table table-bordered">
      <thead>
       <tr>
        <th>#</th>
        <th>First Name</th>
        <th>Last Name</th>
        <th>Username</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       <tr>
        <td rowspan="2">1</td>
        <td>Mark</td>
        <td>Otto</td>
        <td>@mdo</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>Mark</td>
        <td>Otto</td>
        <td>@TwBootstrap</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>2</td>
        <td>Jacob</td>
        <td>Thornton</td>
        <td>@fat</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>3</td>
        <td colspan="2">Larry the Bird</td>
        <td>@twitter</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>
    </div>
    <div class="col-md-6">
     <table class="table table-condensed">
      <thead>
       <tr>
        <th>#</th>
        <th>First Name</th>
        <th>Last Name</th>
        <th>Username</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       <tr>
        <td>1</td>
        <td>Mark</td>
        <td>Otto</td>
        <td>@mdo</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>2</td>
        <td>Jacob</td>
        <td>Thornton</td>
        <td>@fat</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>3</td>
        <td colspan="2">Larry the Bird</td>
        <td>@twitter</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>
    </div>
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>Thumbnails</h1>
   </div>
   <img data-src="holder.js/200x200" class="img-thumbnail" alt="A generic square placeholder image with a white border around it, making it resemble a photograph taken with an old instant camera">
   <div class="page-header">
    <h1>Labels</h1>
   </div>
   <h1>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h1>
   <h2>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h2>
   <h3>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h3>
   <h4>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h4>
   <h5>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h5>
   <h6>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h6>
   <p>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </p>
   <div class="page-header">
    <h1>Badges</h1>
   </div>
   <p>
    <a href="#">Inbox <span class="badge">42</span></a>
   </p>
   <ul class="nav nav-pills" role="tablist">
    <li role="presentation" class="active"><a href="#">Home <span class="badge">42</span></a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Profile</a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Messages <span class="badge">3</span></a>
    </li>
   </ul>
   <div class="page-header">
    <h1>Dropdown menus</h1>
   </div>
   <div class="dropdown theme-dropdown clearfix">
    <a id="dropdownMenu1" href="#" class="sr-only dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
    <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenu1">
     <li class="active"><a href="#">Action</a>
     </li>
     <li><a href="#">Another action</a>
     </li>
     <li><a href="#">Something else here</a>
     </li>
     <li role="separator" class="divider"></li>
     <li><a href="#">Separated link</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>Navs</h1>
   </div>
   <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
    <li role="presentation" class="active"><a href="#">Home</a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Profile</a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Messages</a>
    </li>
   </ul>
   <ul class="nav nav-pills" role="tablist">
    <li role="presentation" class="active"><a href="#">Home</a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Profile</a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Messages</a>
    </li>
   </ul>
   <div class="page-header">
    <h1>Navbars</h1>
   </div>
   <nav class="navbar navbar-default">
    <div class="container">
     <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
       <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
       <span class="icon-bar"></span>
       <span class="icon-bar"></span>
       <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="#">Project name</a>
     </div>
     <div class="navbar-collapse collapse">
      <ul class="nav navbar-nav">
       <li class="active"><a href="#">Home</a>
       </li>
       <li><a href="#about">About</a>
       </li>
       <li><a href="#contact">Contact</a>
       </li>
       <li class="dropdown">
        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu">
         <li><a href="#">Action</a>
         </li>
         <li><a href="#">Another action</a>
         </li>
         <li><a href="#">Something else here</a>
         </li>
         <li role="separator" class="divider"></li>
         <li class="dropdown-header">Nav header</li>
         <li><a href="#">Separated link</a>
         </li>
         <li><a href="#">One more separated link</a>
         </li>
        </ul>
       </li>
      </ul>
     </div>
     <!--/.nav-collapse -->
    </div>
   </nav>
   <nav class="navbar navbar-inverse">
    <div class="container">
     <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
       <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
       <span class="icon-bar"></span>
       <span class="icon-bar"></span>
       <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="#">Project name</a>
     </div>
     <div class="navbar-collapse collapse">
      <ul class="nav navbar-nav">
       <li class="active"><a href="#">Home</a>
       </li>
       <li><a href="#about">About</a>
       </li>
       <li><a href="#contact">Contact</a>
       </li>
       <li class="dropdown">
        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu">
         <li><a href="#">Action</a>
         </li>
         <li><a href="#">Another action</a>
         </li>
         <li><a href="#">Something else here</a>
         </li>
         <li role="separator" class="divider"></li>
         <li class="dropdown-header">Nav header</li>
         <li><a href="#">Separated link</a>
         </li>
         <li><a href="#">One more separated link</a>
         </li>
        </ul>
       </li>
      </ul>
     </div>
     <!--/.nav-collapse -->
    </div>
   </nav>
   <div class="page-header">
    <h1>Alerts</h1>
   </div>
   <div class="alert alert-success" role="alert">
    <strong>Well done!</strong> You successfully read this important alert message.
   </div>
   <div class="alert alert-info" role="alert">
    <strong>Heads up!</strong> This alert needs your attention, but it's not super important.
   </div>
   <div class="alert alert-warning" role="alert">
    <strong>Warning!</strong> Best check yo self, you're not looking too good.
   </div>
   <div class="alert alert-danger" role="alert">
    <strong>Oh snap!</strong> Change a few things up and try submitting again.
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>Progress bars</h1>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%;"><span class="sr-only">60% Complete</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 40%"><span class="sr-only">40% Complete (success)</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 20%"><span class="sr-only">20% Complete</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%"><span class="sr-only">60% Complete (warning)</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 80%"><span class="sr-only">80% Complete (danger)</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-striped" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%"><span class="sr-only">60% Complete</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-success" style="width: 35%"><span class="sr-only">35% Complete (success)</span>
    </div>
    <div class="progress-bar progress-bar-warning" style="width: 20%"><span class="sr-only">20% Complete (warning)</span>
    </div>
    <div class="progress-bar progress-bar-danger" style="width: 10%"><span class="sr-only">10% Complete (danger)</span>
    </div>
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>List groups</h1>
   </div>
   <div class="row">
    <div class="col-sm-4">
     <ul class="list-group">
      <li class="list-group-item">Cras justo odio</li>
      <li class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</li>
      <li class="list-group-item">Morbi leo risus</li>
      <li class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</li>
      <li class="list-group-item">Vestibulum at eros</li>
     </ul>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
    <div class="col-sm-4">
     <div class="list-group">
      <a href="#" class="list-group-item active">
       Cras justo odio
      </a>
      <a href="#" class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</a>
      <a href="#" class="list-group-item">Morbi leo risus</a>
      <a href="#" class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</a>
      <a href="#" class="list-group-item">Vestibulum at eros</a>
     </div>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
    <div class="col-sm-4">
     <div class="list-group">
      <a href="#" class="list-group-item active">
       <h4 class="list-group-item-heading">List group item heading</h4>
       <p class="list-group-item-text">Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit.</p>
      </a>
      <a href="#" class="list-group-item">
       <h4 class="list-group-item-heading">List group item heading</h4>
       <p class="list-group-item-text">Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit.</p>
      </a>
      <a href="#" class="list-group-item">
       <h4 class="list-group-item-heading">List group item heading</h4>
       <p class="list-group-item-text">Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit.</p>
      </a>
     </div>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>Panels</h1>
   </div>
   <div class="row">
    <div class="col-sm-4">
     <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
     <div class="panel panel-primary">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
    <div class="col-sm-4">
     <div class="panel panel-success">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
     <div class="panel panel-info">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
    <div class="col-sm-4">
     <div class="panel panel-warning">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
     <div class="panel panel-danger">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
   </div>
  </div>
</body>
</html>

Snippet uitvouwen


Antwoord 3

dit is wat het voor mij werkte
Ik gebruik html2pdf van een Angular2-app, dus ik heb naar deze functie verwezen in de controller

var html2pdf = (function(html2canvas, jsPDF) {

verklaard in html2pdf.js.

Dus ik heb net na de invoeraangiften in mijn hoekcontroller deze verklaring toegevoegd:

declare function html2pdf(html2canvas, jsPDF): any;

dan, vanuit een methode van mijn hoekcontroller roep ik deze functie aan:

generate_pdf(){
  this.someService.loadContent().subscribe(
   pdfContent => {
    html2pdf(pdfContent, {
     margin:    1,
     filename:   'myfile.pdf',
     image:    { type: 'jpeg', quality: 0.98 },
     html2canvas: { dpi: 192, letterRendering: true },
     jsPDF:    { unit: 'in', format: 'A4', orientation: 'portrait' }
    });
   }
  );
 }

Hopelijk helpt het


Antwoord 4

is dat geïmplementeerd in het service-now-platform. U hoeft geen andere bibliotheek te gebruiken – makepdf heeft alles wat u nodig heeft!

dat mijn html-gedeelte (inclusief preloder gif):

 <div class="pdf-preview" ng-init="generatePDF(true)">
  <object data="{{c.content}}" type="application/pdf" style="width:58vh;height:88vh;" ng-if="c.content" ></object>
  <div ng-if="!c.content">
   <img src="https://support.lenovo.com/esv4/images/loading.gif" width="50" height="50">
  </div>
 </div>

dit is het clientscript (js-gedeelte)

$scope.generatePDF = function (preview) {
  docDefinition = {} //you rootine to generate pdf content
  //...
  if (preview) {
    pdfMake.createPdf(docDefinition).getDataUrl(function(dataURL) {
      c.content = dataURL;
    });
  }
}

Dus bij het laden van de pagina activeer ik de init-functie die pdf-inhoud genereert en indien nodig een voorbeeld (ingesteld als waar) wordt het resultaat toegewezen aan de variabele c.content. Aan de html-kant wordt het object niet getoond totdat c.content een waarde heeft gekregen, dus dat toont het laden van gif.

Other episodes