geen Stata-versie 5-12 .dta-bestand

Ik probeer bestaande gegevens op mijn pc te gebruiken, namelijk een .dta-bestand.

Ik probeer het in R te openen met het volgende commando:

mydata<-read.dta(file="C:\\Users\\me\\Desktop\\data_raw.dta")

Maar er is een fout

>> not a Stata version 5-12 .dta file 

Alle hulp wordt op prijs gesteld. Bedankt.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Had hetzelfde probleem en de suggestie van Roland om read_dtauit het havenpakket te gebruiken werkte!

Om de opmerking van Roland te herhalen die heeft bijgedragen aan deze oplossing.
read.dtauit het buitenlandse pakket kan alleen bestanden lezen van Stata-versie 5 tot 12 en uw bestand lijkt te zijn gemaakt door een versie buiten dat bereik.

read_dta van haven kan dta-bestanden buiten dit bereik lezen.


Antwoord 2, autoriteit 8%

Wat ik wil toevoegen over de read_dta is dat je eerst haven moet installeren, bijvoorbeeld

#set working directory 
install.packages("haven")
library(haven)
data <- read_dta ("data.dta")

Other episodes