Gebruikt Arduino C of C++?

Ik zie op de ene plek dat Arduino ‘standaard’ C gebruikt, en op een andere plek dat het ‘standaard’ C++ gebruikt, enzovoort.

Wat is het?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Arduino-schetsen zijn geschreven in C++.

Dit is een typische constructie die je tegenkomt:

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
...
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Hello, World!");

Dat is C++, niet C.


Antwoord 2, autoriteit 27%

Beide worden ondersteund. Om de Arduino-startpaginate citeren,

De kernbibliotheken zijn geschreven in C en C++ en gecompileerd met avr-gcc

Merk op dat C++ een superset is van C (nou ja, bijna), en dus lijken vaak erg op elkaar. Ik ben geen expert, maar ik denk dat het meeste van wat je in je eerste jaar op dat platform voor de Arduino programmeert, niets anders nodig zal hebben dan gewone C.

Other episodes