Foutbericht “.innerHTML is geen functie”

Ik probeer de datum automatisch in een tabelkop in te vullen, maar ik krijg alleen

“.innerHTML is geen functie”

Ik heb overal gezocht en geprobeerd mijn code boven en onder aan de pagina te plaatsen, maar niets werkt. Help alstublieft!

window.onload = function() {
  var currentTime = new Date();
  var month = currentTime.getMonth() + 1;
  var day = currentTime.getDate();
  var year = currentTime.getFullYear();
  document.getElementById("dated").innerHTML(month + "/" + day + "/" + year);
};

Antwoord 1, autoriteit 100%

Nou, zoals de fout zegt, innerHTMLis geen functie.

U kunt echter een waarde toewijzen aan de eigenschap:

document.getElementById("dated").innerHTML = month + "/" + day + "/" + year;

Voor meer informatie, bekijk de MDN-documenten.


Antwoord 2, autoriteit 25%

innerHTML is een eigenschap… dus je moet = not ()… het is geen jQuery.

document.getElementById("dated").innerHTML = "blah"

Antwoord 3, autoriteit 5%

document.getElementById("dated").innerHTML = month + "/" + day + "/" + year;

Other episodes