Fout in plot.new() : cijfermarges te groot, spreidingsplot

Ik heb in verschillende vragen gezocht naar een oplossing en ik heb geprobeerd wat werd voorgesteld, maar ik heb geen oplossing gevonden om het te laten werken.

Elke keer als ik deze code wil uitvoeren, staat er altijd:

Fout in plot.new() : cijfermarges te groot

en ik weet niet hoe ik dit moet oplossen. Hier is mijn code:

par(mfcol=c(5,3))
hist(RtBio, main="Histograma de Bio Pappel")
boxplot(RtBio, main="Diagrama de Caja de Bio Pappel")
stem(RtBio)
plot(RtBio, main="Grafica de Dispersion")
hist(RtAlsea, main="Histograma de Alsea")
boxplot(Alsea, main="Diagrama de caja de Alsea")
stem(RtAlsea)
plot(RtTelev, main="Grafica de distribucion de Alsea")
hist(RtTelev, main="Histograma de Televisa")
boxplot(telev, main="Diagrama de Caja de Televisa")
stem(Telev)
plot(Telev, main="Grafica de dispersion de Televisa")
hist(RtWalmex, main="Histograma de Walmex")
boxplot(RtWalmex, main="Diagrama de caja de Walmex")
stem(RtWalmex)
plot(RtWalmex, main="Grafica de dispersion de Walmex")
hist(RtIca, main="Histograma de Ica")
boxplot(RtIca, main="Grafica de caja de Ica")
stem(RtIca)
plot(RtIca, main="Grafica de dispersion de Ica")

Wat kan ik doen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Elke keer dat u plots maakt, krijgt u mogelijk deze foutmelding – “Error in plot.new() : figure margins too large“. Om dergelijke fouten te voorkomen, kunt u eerst de uitvoer van par("mar") controleren. Je zou moeten krijgen:

[1] 5.1 4.1 4.1 2.1

Om dat schrijven te wijzigen:

par(mar=c(1,1,1,1))

Dit zou de fout moeten verhelpen. Of anders kunt u de waarden dienovereenkomstig wijzigen.

Ik hoop dat dit voor u werkt.


Antwoord 2, autoriteit 69%

Dit kan gebeuren wanneer uw plotpaneel in RStudio te klein is voor de marges van de plot die u probeert te maken. Probeer het uit te breiden en voer je code opnieuw uit.

RStudio UI veroorzaakt een fout wanneer het plotpaneel te klein is om de grafiek weer te geven:
RStudio met het plotpaneel te klein

Het eenvoudig uitvouwen van het plotpaneel lost de bug op en geeft de grafiek weer:
RStudio met het plotpaneel uitgevouwen


Antwoord 3, autoriteit 17%

Het aanroepen van dev.off() om RStudio een nieuw grafisch apparaat te laten openen met standaardinstellingen werkte voor mij. HTH.


Antwoord 4, autoriteit 11%

Als u dit bericht in RStudio krijgt, klikt u op de ‘bezemsteel’-figuur “Alle plotten wissen” in het tabblad Plots en probeert u plot() opnieuw.

Voer bovendien de opdracht uit

graphics.off()

Antwoord 5, autoriteit 6%


Wis gewoon de plots en probeer de code opnieuw uit te voeren … Het werkte voor mij


Antwoord 6, autoriteit 4%

Gewoon een kanttekening. Soms treedt deze “marge”-fout op omdat u een cijfer met hoge resolutie (bijv. dpi = 300 of res = 300) wilt opslaan in R.
In dit geval moet u de breedte en hoogte specificeren. (Btw, ggsave() vereist dit niet.)

Dit veroorzaakt de margefout:

# eg. for tiff()
par(mar=c(1,1,1,1))
tiff(filename = "qq.tiff",
   res = 300,                         # the margin error.
   compression = c( "lzw") )
# qq plot for genome wide association study (just an example)
qqman::qq(df$rawp, main = "Q-Q plot of GWAS p-values", cex = .3)
dev.off()

Dit verhelpt de margefout:

# eg. for tiff()
par(mar=c(1,1,1,1))
tiff(filename = "qq.tiff",
   res = 300,                         # the margin error.
   width = 5, height = 4, units = 'in',            # fixed
   compression = c( "lzw") )
# qq plot for genome wide association study (just an example)
qqman::qq(df$rawp, main = "Q-Q plot of GWAS p-values", cex = .3)
dev.off()

Antwoord 7

Voer gewoon graphics.off() uit voordat u uw gegevens plot.
Deze instructie loste mijn fout op. Het is dus ongevaarlijk om het te proberen voordat u een complexere oplossing kiest.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × three =

Other episodes