fout: commando ‘gcc’ is mislukt met afsluitstatus 1 tijdens het installeren van eventlet

Ik wilde eventlet op mijn systeem installeren om “Herd” te hebben voor software-implementatie.. maar de terminal toont een gcc-fout:

 [email protected]:~# easy_install -U eventlet
 Searching for eventlet
 Reading http://pypi.python.org/simple/eventlet/
 Reading http://wiki.secondlife.com/wiki/Eventlet
 Reading http://eventlet.net
  Best match: eventlet 0.9.16
  Processing eventlet-0.9.16-py2.7.egg
  eventlet 0.9.16 is already the active version in easy-install.pth
  Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/eventlet-0.9.16-py2.7.egg
 Processing dependencies for eventlet
 Searching for greenlet>=0.3
Reading http://pypi.python.org/simple/greenlet/
Reading https://github.com/python-greenlet/greenlet
Reading http://bitbucket.org/ambroff/greenlet
Best match: greenlet 0.3.4
Downloading http://pypi.python.org/packages/source/g/greenlet/greenlet-  0.3.4.zip#md5=530a69acebbb0d66eb5abd83523d8272
Processing greenlet-0.3.4.zip
Writing /tmp/easy_install-_aeHYm/greenlet-0.3.4/setup.cfg
Running greenlet-0.3.4/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /tmp/easy_install-_aeHYm/greenlet-0.3.4/egg-dist-tmp-t9_gbW
In file included from greenlet.c:5:0:
greenlet.h:8:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
compilation terminated.
error: Setup script exited with error: command 'gcc' failed with exit status 1`

Waarom kan Python.h niet worden gevonden?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Uw installatie mislukt omdat u de python-ontwikkelingsheaders niet hebt geïnstalleerd. U kunt dit doen via apt op ubuntu/debian met:

sudo apt-get install python-dev 

voor python3-gebruik:

sudo apt-get install python3-dev

Voor eventlet heb je mogelijk ook de libevent-bibliotheken nodig, dus als je een foutmelding krijgt, kun je libevent installeren met:

sudo apt-get install libevent-dev

Antwoord 2, autoriteit 14%

Voor Fedora:

sudo yum install python-devel
sudo yum install libevent-devel

en tot slot:

sudo easy_install gevent

Antwoord 3, autoriteit 8%

Wat voor mij werkte op CentOS was:

sudo yum -y install gcc
sudo yum install python-devel

Antwoord 4, autoriteit 7%

Voor Redhat-versies (Centos 7) Gebruik de onderstaande opdracht om het Python-ontwikkelingspakket te installeren

Python 2.7

sudo yum install python-dev

Python 3.4

sudo yum install python34-devel

Python 3.6

sudo yum install python36-devel

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, probeer dan de onderstaande pakketten te installeren –

sudo yum install python-devel

sudo yum install openssl-devel

sudo yum install libffi-devel


Antwoord 5, autoriteit 5%

Op MacOS had ik problemen met het installeren van fbprophet waarvoor pystan vereist is en dat gcc vereist is om te compileren. Ik kreeg steeds dezelfde foutmelding: opdracht ‘gcc’ mislukt met afsluitstatus 1

Ik denk dat ik het probleem als volgt voor mezelf heb opgelost:

Ik heb brew install gcc gebruikt om de nieuwste versie te installeren, die uiteindelijk gcc-8

werd

Vervolgens zorgde ik ervoor dat wanneer gcc werd uitgevoerd, het in plaats daarvan gcc-8 zou gebruiken.

Het werkte omdat ik alias gcc='gcc-8 heb toegevoegd in mijn .zshrc (hetzelfde als .bashrc maar voor zsh), of omdat ik export PATH=/usr/local/bin:$PATH heb uitgevoerd (zie commentaar)

Ook: al mijn pogingen waren in een virtuele omgeving en ik slaagde er alleen in door fbprophet wereldwijd te installeren (met pip em>), maar nog steeds geen succes binnen een venv


Antwoord 6, autoriteit 2%

Dit is een oud bericht, maar ik loop tegen hetzelfde probleem aan bij het installeren van AWS EC2 regex. Dit werkt perfect voor mij

sudo yum -y install gcc

en volgende

sudo yum -y install gcc-c++

Antwoord 7

probeer dit:

sudo apt-get install libblas-dev libatlas-base-dev

Ik had een soortgelijk probleem op Ubuntu 14.04. Voor mij de volgende Ubuntu-pakketten


Antwoord 8

Op MacOS had ik ook problemen met het installeren van fbprophet met gcc als een van de afhankelijkheden.

Na verschillende stappen te hebben geprobeerd, zoals aanbevolen door @Boris de onderstaande opdracht van de Facebook Prophet-projectpagina werkte uiteindelijk voor mij.

conda install -c conda-forge fbprophet

Het installeerde alle benodigde afhankelijkheden voor fbprophet. Zorg ervoor dat je anaconda hebt geïnstalleerd.


Antwoord 9

Voor CentOS 7.2:

LSB Version:  :core-4.1-amd64:core-4.1-noarch
Distributor ID: CentOS
Description:  CentOS Linux release 7.2.1511 (Core) 
Release:  7.2.1511
Codename:  Core

Installeer eventlet:

sudo yum install python-devel
sudo easy_install -ZU eventlet

Terminalinfo:

[[email protected] ~]# easy_install -ZU eventlet
Searching for eventlet
Reading http://pypi.python.org/simple/eventlet/
Best match: eventlet 0.19.0
Downloading https://pypi.python.org/packages/5a/e8/ac80f330a80c18113df0f4f872fb741974ad2179f8c2a5e3e45f40214cef/eventlet-0.19.0.tar.gz#md5=fde857181347d5b7b921541367a99204
Processing eventlet-0.19.0.tar.gz
Running eventlet-0.19.0/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /tmp/easy_install-Hh9GQY/eventlet-0.19.0/egg-dist-tmp-rBFoAx
Adding eventlet 0.19.0 to easy-install.pth file
Installed /usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet-0.19.0-py2.6.egg
Processing dependencies for eventlet
Finished processing dependencies for eventlet

Antwoord 10

Gebruik dit voor openSUSE 42.1 Leap Linux

sudo zypper install python3-devel

Antwoord 11

Als het nog steeds niet werkt, kun je dit proberen

sudo apt-get install build-essential

in mijn geval heeft het het probleem opgelost.


Antwoord 12

Deze pagina gaat je leven redden, voor alle verdere lib-problemen die eraan komen,

Voor Alpine(>=3.6),

gebruik apk --update --upgrade add gcc musl-dev jpeg-dev zlib-dev libffi-dev cairo-dev pango-dev gdk-pixbuf-dev


Antwoord 13

Ik gebruik MacOS catalina 10.15.4. Geen van de geposte oplossingen werkte voor mij. Wat voor mij werkte, is:

 >> xcode-select --install
xcode-select: error: command line tools are already installed, use "Software Update" to install updates
>> env LDFLAGS="-I/usr/local/opt/openssl/include -L/usr/local/opt/openssl/lib" pip install psycopg2==2.8.4
Collecting psycopg2==2.8.4
 Using cached psycopg2-2.8.4.tar.gz (377 kB)
Installing collected packages: psycopg2
 Attempting uninstall: psycopg2
  Found existing installation: psycopg2 2.7.7
  Uninstalling psycopg2-2.7.7:
   Successfully uninstalled psycopg2-2.7.7
  Running setup.py install for psycopg2 ... done
Successfully installed psycopg2-2.8.4

gebruik pip3 voor python3


Antwoord 14

als je een Mac gebruikt zoals ik, probeer dan in terminal:
xcode-select –install

Accepteer vervolgens het installatieverzoek, dan werkt het daarna
https://github.com/python-pillow/Pillow/issues/3438


Antwoord 15

Bouw vanaf de bron en installeer dit, dit is opgelost in de nieuwste release (10.3+):

mkdir -p /tmp/install/netifaces/
cd /tmp/install/netifaces && wget -O "netifaces-0.10.4.tar.gz" "https://pypi.python.org/packages/source/n/netifaces/netifaces-0.10.4.tar.gz#md5=36da76e2cfadd24cc7510c2c0012eb1e"
tar xvzf netifaces-0.10.4.tar.gz
cd netifaces-0.10.4 && python setup.py install

Antwoord 16

Op dezelfde manier heb ik het als volgt opgelost (let op python34):

sudo yum install python34-devel

Antwoord 17

sudo apt install gcc

Het werkt voor PyCharm op Ubuntu 20.10.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes