FOUT 2002 (HY000): Kan geen verbinding maken met lokale MySQL-server via socket ‘/var/run/mysqld/mysql.sock’ (2)

Ik krijg deze foutmelding

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysql.sock' (2)

ook al ben ik erin geslaagd om mysql te starten via de opdrachtregel in ubuntu

mysql stop/waiting
mysql start/running, process 17691

Bij een poging om toegang te krijgen tot de site krijg ik echter een databaseverbindingsfout en de bovenstaande fout wanneer ik probeer toegang te krijgen tot mysql via mysql -u root -p

Ik heb mijn foutenlogboeken gecontroleerd en ik zag dit

  131029 12:53:34 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be remo$
  131029 12:53:34 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
  131029 12:53:34 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
  131029 12:53:34 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
  131029 12:53:34 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3.4
  131029 12:53:34 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 26.0G
  131029 12:53:36 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
  131029 12:53:36 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
  131029 12:53:38 InnoDB: Waiting for the background threads to start
  131029 12:53:39 InnoDB: 5.5.34 started; log sequence number 5146431500
  131029 12:53:39 [Note] Server hostname (bind-address): '0.0.0.0'; port: 3306
  131029 12:53:39 [Note]  - '0.0.0.0' resolves to '0.0.0.0';
  131029 12:53:39 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
  131029 12:53:39 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
  131029 12:53:39 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
  Version: '5.5.34-0ubuntu0.12.04.1-log' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Ubuntu)

Het is de eerste keer dat ik deze fout zie en ik weet niet zeker hoe ik dit probleem moet oplossen. Help me hier alsjeblieft een beetje mee.

Bedankt

UPDATE

Ok, ik heb de oplossing van glglgl geprobeerd en na een herstart krijg ik het volgende in het foutenlogboek:

  131029 13:17:36 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be remo$
  131029 13:17:36 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
  131029 13:17:36 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
  131029 13:17:36 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
  131029 13:17:36 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3.4
  131029 13:17:36 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 26.0G
  131029 13:17:38 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
  131029 13:17:38 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
  131029 13:17:40 InnoDB: Waiting for the background threads to start
  131029 13:17:41 InnoDB: 5.5.34 started; log sequence number 5146431500
  131029 13:17:41 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
  131029 13:17:41 [Note]  - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
  131029 13:17:41 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'. 
  131029 13:17:41 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
  131029 13:17:41 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
  Version: '5.5.34-0ubuntu0.12.04.1-log' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Ubuntu)

Antwoord 1, autoriteit 100%

Mijn probleem is opgelost door te controleren of het proces werd uitgevoerd op Ubuntu 12.04

ps ax | grep mysql

Toen was het antwoord dat het niet actief was, dus ik deed het

sudo service mysql start

Of probeer

sudo /etc/init.d/mysql start

Antwoord 2, autoriteit 78%

Controleer eerst of mysql-server is geïnstalleerd. Ik heb dezelfde fout wanneer mysql-server is geïnstalleerd maar op de een of andere manier beschadigd is. Ik doe het door mysql volledigte verwijderen en opnieuw te installeren.

sudo apt-get remove --purge mysql*
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Antwoord 3, autoriteit 25%

Het kostte me eeuwen om erachter te komen, maar kun je hetzelfde proberen –

1 – Update en upgrade

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

2 – MySQL-server en -client opschonen (indien geïnstalleerd).

sudo apt-get purge mysql-server mysql-client

3 – MySQL Server en Client vers installeren

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

4 – MySQL testen

mysql -u root -p
> enter root password

*** zou socket niet gevonden moeten krijgen in /var/run/mysqld/mysql.sock

4 – Configureer mysqld.cnf met nano of vi

sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Verander bind-adres van 127.0.0.1 in localhost

bind-address      = localhost

** Schrijven en afsluiten

5 – Start MySQL opnieuw

sudo /etc/init.d/mysql restart

6 – controleer mysql

mysql -u root -p
> enter root password
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.13-0ubuntu0.16.04.2 (Ubuntu)
Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>

Je zou nu naar mysql cli moeten gaan.

Hopelijk helpt dit

Code.Ph0y


Antwoord 4, autoriteit 23%

Ik had hetzelfde probleem toen ik xampp op mijn systeem installeerde. De mysql-server zoekt naar /var/run/mysqld/mysqld.sock maar het mysql.sock-bestand stond in de map xampp, dus ik gebruikte

find / -name '*.sock'

om het bestand mysql.sock te vinden en vervolgens te gebruiken

ln -s <the file location> /var/run/mysqld/mysqld.sock

om een ​​link voor het *.sock-bestand te krijgen, probeerde vervolgens mysql en het werkte zonder fouten.
Ik hoop dat dit de jouwe kan oplossen.

Vergeet niet om de directory aan te maken als deze nog niet bestaat.


Antwoord 5, autoriteit 17%

De client moet consistent zijn met de serverinstelling.

[client]
port    = 3306
socket   = /var/run/mysqld/mysqld.sock
[mysqld]
user    = mysql
pid-file  = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket   = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port    = 3306

Antwoord 6, autoriteit 15%

U hoeft de MySQL-server niet opnieuw te installeren
Ik had hetzelfde probleem, maar ik heb het probleem opgelost door deze opdrachten uit te voeren.

 1. ps -A|grep mysql
 2. sudo pkill mysql
 3. ps -A|grep mysqld
 4. sudo pkill mysqld
 5. sudo service mysql restart
 6. mysql -u root -p

Antwoord 7, autoriteit 12%

onlangs heb ik met deze fout in mijn mysql te maken gehad
ERROR 2002 (HY000):

Kan geen verbinding maken met lokale MySQL-server via socket

‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ (111)

omdat ik vergeet mijn mariadb te starten.
typ gewoon dit commando op je terminal.

systemctl start mariadb.service

Antwoord 8, autoriteit 8%

In de Linux-terminal voer ik de volgende stappen uit en ze hebben me geholpen

1.Allereerst een lijst van alle geïnstalleerde mysql-pakketten

 sudo dpkg -l | grep mysql

2.Verwijder de vermelde pakketten met het vermelde commando

 sudo apt-get --purge autoremove <package name>

3.Mysql-server opnieuw installeren

 sudo apt-get install mysql-server

Dit werkte voor mij, ik hoop dat dit ook voor jou werkt.

Anders proberen

sudo apt-get remove --purge mysql-\

dan opnieuw installeren met

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Antwoord 9, autoriteit 7%

Ik heb alles verwijderd wat met mysql te maken heeft met

sudo apt-get remove –purge –auto-remove mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7 mysql-common mysql-server-5.7

sudo rm -r /etc/mysql* /var/lib/mysql* /var/log/mysql*

en installeer het vervolgens opnieuw met

sudo apt-get update

sudo apt-get install mysql-server

en begon het met

mysql -u root -p

gevolgd door het wachtwoord


Antwoord 10, autoriteit 5%

Misschien mist u mysql-server. installeer het met

sudo apt-get install mysql-server

Antwoord 11, autoriteit 5%

Dit is een oud profiel met een andere oplossing voorgesteld, maar geen van hen werkte voor mij. Ik voeg dit antwoord toe in de hoop dat het iemand zal helpen die een tijdje worstelde als ik.

Ik heb alle bestaande antwoorden en alle bestaande oplossingen gecontroleerd, maar voor mij was het probleem onjuiste gebruikersrechten op de map var/run/mysql.

Ik heb de gebruikersrechten voor die map gecontroleerd en deze was ingesteld op root. Zodra ik veranderde naar mysql:mysqlis het probleem verdwenen.

Dus voer in /var/run/mysqlden verander de gebruikersrechten in:

chown -R mysql:mysql .

Antwoord 12, autoriteit 5%

Ik had het probleem.

Dit proces werkte voor mij:

Zorg ervoor dat u tijdens het verwijderingsproces Neekiest om de database te verwijderen.

sudo apt-get remove --purge mysql*
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Antwoord 13, autoriteit 3%

Ik had hetzelfde probleem na het wijzigen van my.cnf. Ik heb dit probleem opgelost met de volgende stappen.

Eerst: om de locatie van error.log te vinden, kijk naar ‘my.conf’.

Ten tweede: ik heb error.log opgezocht, ik heb de volgende massages gevonden,

“onbekende variabele ‘default-……’ ”
…..
” mysqld_safe Mysqld darmon starten met /var/lib/mysql “

Ten derde: ik reset my.conf naar de standaardwaarde en start vervolgens opnieuw op, dit probleem is opgelost.

Ik hoop dat dit helpt.


Antwoord 14, autoriteit 3%

Ik heb de post van Wellington Lorindogevolgd.
En mijn probleem was opgelost.

Stappen
1. uitvoeren in terminal

ps axe | grep mysql

Resultaat was

11200 ? Ssl 0:01 /usr/sbin/mysqld

11514 pts/0 S+ 0:00 grep mysql

Stappen
2. Typ dit nogmaals

sudo-service mysql start

En probleem opgelost.

Bedankt Wellington Lorindo


Antwoord 15, autoriteit 3%

Dezelfde fout deed zich ook voor met mijn systeem. Ik moest mysql-server verwijderen en opnieuw installeren. Niet andersom. Probeer deze commando’s uit te voeren, het werkt:

 1. sudo apt-get purge mysql-server
 2. sudo apt-get autoremove
 3. sudo apt-get install mysql-server

Antwoord 16, autoriteit 3%

dit werkte voor mij

sudo /etc/init.d/mysql start

eerst probeerde ik dit, maar ik begrijp niet waarom het niet op deze manier werkt

sudo service mysql start

Antwoord 17, autoriteit 3%

Op Debianwas dit een bindprobleem voor mij, dus het veranderen van bind-addressvan localhostnaar 0.0.0.0 hielp.

vim /etc/mysql/my.cnf 

bind-address = 0.0.0.0


Antwoord 18, autoriteit 2%

Ik heb dit probleem ook ontmoet.
mysql -u root -p
Voer wachtwoord in:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (111)

Dan kom ik erachter dat de reden is dat mijn selinuxafdwingt, ik schakel het uit en herstart mysqld, het werkt, hoop dat het helpt.


Antwoord 19, autoriteit 2%

Er is nog een kans dat u deze specifieke fout krijgt als u het max_connectionsin het bestand my.cnfwijzigt.

Ik kreeg ook te maken met dezelfde fout waardoor ik niet kon inloggen op de MySQL-server. In mijn geval was het probleem dat ik de grootte van max_connectionsmoest vergroten in

/etc/mysql/my.cnf

naar

set-variable = max_connections = 5000

Om deze reden kreeg ik de volgende dag, toen ik naar de MySQL-server keek, deze fout

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

Het verwijderen van het set-variable = max_connections = 5000segment uit het bestand my.confdeed de truc. Na het verwijderen van dat specifieke segment werd het volgende commandogebruikt. MySQL-server startte op en werkt zoals voorheen.

sudo /etc/init.d/mysql start

Antwoord 20, autoriteit 2%

Probeer dit:

sudo dpkg-reconfigure mysql-server-{version_number}

version_numbermoet het mysql-versienummer zijn. Bijvoorbeeld

sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.6

Ga dan als volgt naar mysql:

mysql -u root -p

Antwoord 21

Als je goed kijkt, zie je het verschil:

 • De server luistert op /var/run/mysqld/mysqld.sock
 • De client probeert verbinding te maken met /var/run/mysqld/mysql.sock

Je moet het een of het ander aanpassen.


Antwoord 22

Twee hoofdredenen:

1) mysql-server is niet geïnstalleerd! Je moet het installeren (mysql-server en niet mysql-client) en uitvoeren.

2) Het is standaard geïnstalleerd en actief. Het is dus niet mogelijk om het opnieuw via Xampp of Lampp te laten lopen. Je moet het stoppen:
sudo-service mysql stop

dan kun je het starten via Xampp.
Het is mogelijk om te controleren of het actief is of niet met deze code:
sudo netstat -tik op | grep mysql

Als je een resultaat als dit ziet:
tcp 0 0 localhost:mysql :LUISTER 1043/mysqld

Het betekent dat het goed werkt.


Antwoord 23

zorg ervoor dat de configuratieoptie voor het bindadres in het my.cnf-bestand in /etc/ hetzelfde is als het localhost- of virtuele server-ip-adres.
plus controleer of de map voor het maken van het socketbestand goed is gespecificeerd.


Antwoord 24

Dit biedt een alternatieve oplossing als het probleem op u betrekking heeft. Als je schijf vol is dan kan de MYSQL-server (en de meeste andere programma’s) niet starten. Verwijder bestanden en mappen zodat Mysql-server kan opstarten.


Antwoord 25

Eenvoudig:
voer deze codes uit:::

1:: ls -lart/var/run/my*
  2::mkdir /var/run/mysqld
  3::touch /var/run/mysqld/mysqld.sock
  4:ls -lart /var/run/mysqld
  5::chown -R mysql /var/run/mysqld
  6::ls -lart /var/run/mysqld
REstart your mysql server

typ vervolgens mysql -u root of mysql -u root -p en druk op enter. bedankt


Antwoord 26

In mijn geval was het probleem dat ik “default-character-set=utf8” aan my.cnf had toegevoegd en dat het bestand corrupt maakte. Verander in plaats daarvan die regel voor “character_set_server=utf8”. Dat zou het moeten oplossen, ik hoop dat dit helpt.


Antwoord 27

Merk op dat ik tegen dit probleem aanliep nadat ik mijn Ubuntu 14.04-distributie had geüpgraded met apt-get upgrade. Ik moest mysql-serveren mysql-clientvolledig opschonen en opnieuw installeren om dit probleem op te lossen.

sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get purge mysql-server mysql-client
sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Hopelijk helpt dit.


Antwoord 28

Dit probleem treedt op vanwege een aantal onnodige wijzigingen die zijn aangebracht in mijn.cnf-bestand.
Probeer /etc/mysql/my.cnfte differentiëren met een van de werkende mysql-servers my.cnf-bestand.

Ik heb zojuist het bestand /etc/mysql/my.cnfvervangen door een nieuw my.cnf-bestand en dit werkt voor mij.


Antwoord 29

Ik zat ook met deze fout en het duurde bijna 3 uur om hem te vinden.

Probeer eerst de wijzigingen op te roepen die u in uw configuratiebestand hebt gemaakt, maak vervolgens de wijzigingen ongedaan, sla het bestand op en start mysql. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het conf-bestand, stop dan de mysql-server en wijzig vervolgens de gewenste waarden en start mysql opnieuw.

Deze fout treedt op vanwege een onjuiste (verkeerd trefwoord of verkeerde waarde toegewezen) wijziging die is aangebracht in het configuratiebestand. Meestal treedt deze fout zelfs op als u de computer waarop de server draait opnieuw opstart, aangezien de server is gestopt, start in dat geval mysql-server.


Antwoord 30

Ik heb hetzelfde probleem en heb alle oplossingen geprobeerd die hier zijn gepost, zoals:

sudo apt-get autoremove mysql-server

maar helaas werkt het niet voor mij op ubuntu 16.04. Om het juiste pakket te verwijderen, moet u:

sudo apt-get remove mysql-

wanneer u probeerde automatisch aan te vullen met behulp van tabde opdracht, wordt het volgende pakket weergegeven:

mysql-client      mysql-client-core-5.7 mysql-server      mysql-server-core-5.7 mysql-workbench    mythes-en-us      
mysql-client-5.7    mysql-common      mysql-server-5.7    mysql-utilities    mysql-workbench-data  

kies uiteraard de mysql-server-core-5.7dus het zou zijn:

sudo apt-get remove mysql-server-core-5.7

en nu kun je alle mysql verwijderen en opnieuw installeren met behulp van deze opdracht uit johnny’s antwoord:

sudo apt-get remove --purge mysql*
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Nu heb ik het opgelost en de fout is weg.

Other episodes